Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avance Invest AS
Juridisk navn:  Avance Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91348004
Bjergvegen 124 Bjergvegen 124 Fax:
6657 Rindal 6657 Rindal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rindal
Org.nr: 990453829
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.04%
Resultat  
  
244.44%
Egenkapital  
  
6.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 400.000 357.000 144.000 1.705.000 180.000
Resultat: 26.000 -18.000 -163.000 145.000 22.000
Egenkapital: 426.000 400.000 418.000 572.000 465.000
Regnskap for  Avance Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 400.000 357.000 144.000 1.705.000 180.000
Driftskostnader -147.000 -172.000 -158.000 -1.484.000 -92.000
Driftsresultat 253.000 185.000 -15.000 221.000 87.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -228.000 -205.000 -150.000 -77.000 -66.000
Finans -227.000 -203.000 -149.000 -77.000 -66.000
Resultat før skatt 26.000 -18.000 -163.000 145.000 22.000
Skattekostnad 0 0 9.000 -38.000 -8.000
Årsresultat 26.000 -18.000 -154.000 107.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.861.000 5.874.000 5.195.000 1.713.000 1.530.000
Sum omløpsmidler 22.000 42.000 654.000 245.000 319.000
Sum eiendeler 5.883.000 5.916.000 5.849.000 1.958.000 1.849.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 280.000 298.000 452.000 345.000
Sum egenkapital 426.000 400.000 418.000 572.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 5.317.000 5.472.000 5.384.000 1.342.000 1.380.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 43.000 47.000 44.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.883.000 5.915.000 5.849.000 1.958.000 1.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 18.000 0 1.535.000 37.000
Andre inntekter 400.000 338.000 144.000 170.000 143.000
Driftsinntekter 400.000 357.000 144.000 1.705.000 180.000
Varekostnad 0 0 0 -1.175.000 0
Lønninger 16.000 0 -8.000 -184.000 -3.000
Avskrivning -13.000 -18.000 -27.000 -29.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -154.000 -123.000 -96.000 -73.000
Driftskostnader -147.000 -172.000 -158.000 -1.484.000 -92.000
Driftsresultat 253.000 185.000 -15.000 221.000 87.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -228.000 -205.000 -150.000 -77.000 -66.000
Finans -227.000 -203.000 -149.000 -77.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 -18.000 -154.000 107.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 29.000
Fast eiendom 5.666.000 5.666.000 4.920.000 1.336.000 1.336.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 44.000 111.000 212.000 165.000
Sum varige driftsmidler 5.697.000 5.709.000 5.030.000 1.549.000 1.501.000
Sum finansielle anleggsmidler 164.000 164.000 164.000 164.000 0
Sum anleggsmidler 5.861.000 5.874.000 5.195.000 1.713.000 1.530.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 0 6.000 1.000 61.000
Andre fordringer 2.000 1.000 0 13.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 41.000 648.000 231.000 208.000
Sum omløpsmidler 22.000 42.000 654.000 245.000 319.000
Sum eiendeler 5.883.000 5.916.000 5.849.000 1.958.000 1.849.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 280.000 298.000 452.000 345.000
Sum egenkapital 426.000 400.000 418.000 572.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.317.000 5.472.000 5.384.000 1.342.000 1.380.000
Leverandørgjeld 12.000 2.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 12.000 18.000 23.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 28.000 28.000 19.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 43.000 47.000 44.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.883.000 5.915.000 5.849.000 1.958.000 1.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -118.000 -1.000 607.000 201.000 315.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1 13.9 5.6 79.8
Likviditetsgrad 2 0.2 1 13.9 5.6 79.8
Soliditet 7.2 6.8 7.1 29.2 25.1
Resultatgrad 63.3 51.8 -10.4 1 48.3
Rentedekningsgrad 1.1 0.9 -0.1 2.9 1.3
Gjeldsgrad 12.8 13.8 1 2.4 3.0
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.2 -0.2 11.3 4.7
Signatur
09.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex