Avance Metering As
Juridisk navn:  Avance Metering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73804500
Klæbuveien 194 Klæbuveien 194 Fax:
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917950814
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.96%
Resultat  
  
-188.24%
Egenkapital  
  
-80.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.044.000 25.844.000 32.779.000 35.032.000
Resultat: -10.123.000 -3.512.000 -6.501.000 3.155.000
Egenkapital: 1.930.000 9.905.000 12.644.000 2.262.000
Regnskap for  Avance Metering As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.044.000 25.844.000 32.779.000 35.032.000
Driftskostnader -34.601.000 -29.620.000 -39.256.000 -32.073.000
Driftsresultat -10.557.000 -3.777.000 -6.476.000 2.959.000
Finansinntekter 529.000 486.000 123.000 429.000
Finanskostnader -95.000 -221.000 -148.000 -233.000
Finans 434.000 265.000 -25.000 196.000
Resultat før skatt -10.123.000 -3.512.000 -6.501.000 3.155.000
Skattekostnad 2.148.000 773.000 -1.815.000 -225.000
Årsresultat -7.975.000 -2.739.000 -8.316.000 2.929.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.462.000 27.451.000 26.805.000 28.804.000
Sum omløpsmidler 9.858.000 15.082.000 33.727.000 14.027.000
Sum eiendeler 33.320.000 42.533.000 60.532.000 42.831.000
Sum opptjent egenkapital -10.714.000 -2.739.000 0 2.232.000
Sum egenkapital 1.930.000 9.905.000 12.644.000 2.262.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.390.000 32.628.000 47.888.000 40.569.000
Sum gjeld og egenkapital 33.320.000 42.533.000 60.532.000 42.831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.044.000 25.657.000 31.134.000 32.668.000
Andre inntekter 0 187.000 1.645.000 2.364.000
Driftsinntekter 24.044.000 25.844.000 32.779.000 35.032.000
Varekostnad -4.704.000 -787.000 -861.000 -1.576.000
Lønninger -6.047.000 -22.280.000 -26.138.000 -19.990.000
Avskrivning -6.228.000 -5.557.000 -5.607.000 -6.964.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.622.000 -996.000 -6.650.000 -3.543.000
Driftskostnader -34.601.000 -29.620.000 -39.256.000 -32.073.000
Driftsresultat -10.557.000 -3.777.000 -6.476.000 2.959.000
Finansinntekter 529.000 486.000 123.000 429.000
Finanskostnader -95.000 -221.000 -148.000 -233.000
Finans 434.000 265.000 -25.000 196.000
Konsernbidrag 0 0 -5.780.000 -676.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.975.000 -2.739.000 -8.316.000 2.929.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.463.000 17.518.000 16.891.000 18.890.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 85.000 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.914.000 9.914.000 9.914.000 9.914.000
Sum anleggsmidler 23.462.000 27.451.000 26.805.000 28.804.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.757.000 13.197.000 12.439.000 0
Andre fordringer 140.000 21.000 3.754.000 2.329.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 340.000 1.864.000 17.199.000 60.000
Sum omløpsmidler 9.858.000 15.082.000 33.727.000 14.027.000
Sum eiendeler 33.320.000 42.533.000 60.532.000 42.831.000
Sum opptjent egenkapital -10.714.000 -2.739.000 0 2.232.000
Sum egenkapital 1.930.000 9.905.000 12.644.000 2.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.367.000 9.000.000 14.436.000 30.952.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 11.912.000 16.204.000 9.205.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.950.000 2.343.000 2.243.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.058.000 9.373.000 15.006.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 31.390.000 32.628.000 47.888.000 40.569.000
Sum gjeld og egenkapital 33.320.000 42.533.000 60.532.000 42.831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.532.000 -17.546.000 -14.161.000 -26.542.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.7 0.3
Soliditet 5.8 23.3 20.9 5.3
Resultatgrad -43.9 -14.6 -19.8 8.4
Rentedekningsgrad -111.1 -17.1 -43.8 12.7
Gjeldsgrad 16.3 3.3 3.8 17.9
Total kapitalrentabilitet -30.1 -7.7 -10.5 7.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex