Avance Nordic As
Juridisk navn:  Avance Nordic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Soltoppen 5A Soltoppen 5A Fax:
1719 Greåker 1719 Greåker
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 918894209
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.48%
Resultat  
  
-41.98%
Egenkapital  
  
5.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.910.000 2.634.000 2.133.000
Resultat: 141.000 243.000 216.000
Egenkapital: 522.000 494.000 132.000
Regnskap for  Avance Nordic As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.910.000 2.634.000 2.133.000
Driftskostnader -2.769.000 -2.388.000 -1.918.000
Driftsresultat 141.000 246.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0
Finans 0 -3.000 0
Resultat før skatt 141.000 243.000 216.000
Skattekostnad -108.000 0 0
Årsresultat 33.000 243.000 216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 52.000 0
Sum omløpsmidler 577.000 503.000 297.000
Sum eiendeler 577.000 555.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 459.000 96.000
Sum egenkapital 522.000 494.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 61.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 577.000 556.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.905.000 2.634.000 2.133.000
Andre inntekter 6.000 0 0
Driftsinntekter 2.910.000 2.634.000 2.133.000
Varekostnad -2.705.000 -2.293.000 -1.855.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -95.000 -63.000
Driftskostnader -2.769.000 -2.388.000 -1.918.000
Driftsresultat 141.000 246.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0
Finans 0 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -120.000
Årsresultat 33.000 243.000 216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 52.000 0
Sum anleggsmidler 0 52.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 98.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 479.000 503.000 295.000
Sum omløpsmidler 577.000 503.000 297.000
Sum eiendeler 577.000 555.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 459.000 96.000
Sum egenkapital 522.000 494.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 6.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 54.000 39.000
Utbytte 0 0 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 61.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 577.000 556.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 442.000 138.000
Likviditetsgrad 1 11.8 8.2 1.9
Likviditetsgrad 2 11.8 8.2 1.9
Soliditet 90.5 8 44.4
Resultatgrad 4.8 9.3 10.1
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 24.4 44.3 72.7
Signatur
11.04.2018
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex