Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avance Treteknikk As
Juridisk navn:  Avance Treteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90027772
C/O Skretteberg Schouterrassen 32 C/O Skretteberg Schouterrassen 32 Fax:
0573 Oslo 573 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913312570
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
89.42%
Resultat  
  
797.17%
Egenkapital  
  
866.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.468.000 775.000 513.000 1.208.000 134.000
Resultat: 739.000 -106.000 -9.000 244.000 -202.000
Egenkapital: 657.000 68.000 174.000 183.000 -61.000
Regnskap for  Avance Treteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.468.000 775.000 513.000 1.208.000 134.000
Driftskostnader -735.000 -868.000 -524.000 -942.000 -334.000
Driftsresultat 733.000 -93.000 -11.000 266.000 -201.000
Finansinntekter 17.000 4.000 2.000 5.000 0
Finanskostnader -11.000 -18.000 -1.000 -26.000 -2.000
Finans 6.000 -14.000 1.000 -21.000 -2.000
Resultat før skatt 739.000 -106.000 -9.000 244.000 -202.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 607.000 -106.000 -9.000 244.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 782.000 362.000 426.000 328.000 241.000
Sum eiendeler 782.000 362.000 426.000 328.000 241.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 -132.000 -26.000 -17.000 -261.000
Sum egenkapital 657.000 68.000 174.000 183.000 -61.000
Sum langsiktig gjeld 0 200.000 200.000 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 94.000 52.000 145.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 782.000 362.000 426.000 328.000 241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 11.000 0 0 0
Andre inntekter 1.468.000 764.000 513.000 1.208.000 134.000
Driftsinntekter 1.468.000 775.000 513.000 1.208.000 134.000
Varekostnad 0 -10.000 0 0 0
Lønninger -631.000 -546.000 -409.000 -677.000 -179.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -312.000 -115.000 -265.000 -155.000
Driftskostnader -735.000 -868.000 -524.000 -942.000 -334.000
Driftsresultat 733.000 -93.000 -11.000 266.000 -201.000
Finansinntekter 17.000 4.000 2.000 5.000 0
Finanskostnader -11.000 -18.000 -1.000 -26.000 -2.000
Finans 6.000 -14.000 1.000 -21.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 607.000 -106.000 -9.000 244.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 28.000 41.000 0 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 753.000 334.000 385.000 328.000 230.000
Sum omløpsmidler 782.000 362.000 426.000 328.000 241.000
Sum eiendeler 782.000 362.000 426.000 328.000 241.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 -132.000 -26.000 -17.000 -261.000
Sum egenkapital 657.000 68.000 174.000 183.000 -61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 200.000 200.000 0 200.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 20.000 8.000 32.000 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 11.000 6.000 30.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 63.000 38.000 82.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 94.000 52.000 145.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 782.000 362.000 426.000 328.000 241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 657.000 268.000 374.000 183.000 139.000
Likviditetsgrad 1 6.3 3.9 8.2 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 6.3 3.9 8.2 2.3 2.4
Soliditet 8 18.8 40.8 55.8 -25.3
Resultatgrad 49.9 -2.1 2 -150.0
Rentedekningsgrad 66.6 -5.2 10.2 -100.5
Gjeldsgrad 0.2 4.3 1.4 0.8 -5.0
Total kapitalrentabilitet 95.9 -24.6 -2.1 82.6 -83.4
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex