Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avance & Globship
Juridisk navn:  Avance & Globship
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55327775
Tollbodallmenningen 1B Tollbodallmenningen 1B Fax:
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 889767642
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/6/2006 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.08%
Resultat  
  
11.95%
Egenkapital  
  
-27.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009
Omsetning: 22.000 96.000 0 0
Resultat: -221.000 -251.000 -212.000 -203.000
Egenkapital: -1.021.000 -800.000 -549.000 -236.000
Regnskap for  Avance & Globship
Resultat 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 22.000 96.000 0 0
Driftskostnader -298.000 -348.000 -212.000 -205.000
Driftsresultat -276.000 -251.000 -213.000 -205.000
Finansinntekter 55.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 55.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -221.000 -251.000 -212.000 -203.000
Skattekostnad 0 0 -100.000 57.000
Årsresultat -221.000 -251.000 -312.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 42.000 53.000 166.000
Sum omløpsmidler 99.000 76.000 75.000 76.000
Sum eiendeler 133.000 118.000 128.000 242.000
Sum opptjent egenkapital -1.021.000 -800.000 -549.000
Sum egenkapital -1.021.000 -800.000 -549.000 -236.000
Sum langsiktig gjeld 1.073.000 919.000 677.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 133.000 119.000 128.000 242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 0 0
Andre inntekter 0 96.000 0
Driftsinntekter 22.000 96.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -11.000 -13.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -337.000 -199.000 -188.000
Driftskostnader -298.000 -348.000 -212.000 -205.000
Driftsresultat -276.000 -251.000 -213.000 -205.000
Finansinntekter 55.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 55.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -221.000 -251.000 -312.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 42.000 53.000
Sum varige driftsmidler 34.000 42.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 42.000 53.000 166.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 83.000 76.000 75.000 76.000
Sum omløpsmidler 99.000 76.000 75.000 76.000
Sum eiendeler 133.000 118.000 128.000 242.000
Sum opptjent egenkapital -1.021.000 -800.000 -549.000
Sum egenkapital -1.021.000 -800.000 -549.000 -236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.073.000 919.000 677.000 478.000
Leverandørgjeld 81.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 133.000 119.000 128.000 242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 76.000 75.000 76.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 0.0 0.0 0.0
Soliditet -767.7 -672.3 -428.9 -97.5
Resultatgrad -1254.5 -261.5
Rentedekningsgrad -101.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -2.0
Total kapitalrentabilitet -166.2 -210.9 -165.6 -83.5
Signatur
20.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex