Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avancia Sport Center Skedsmo AS
Juridisk navn:  Avancia Sport Center Skedsmo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64835170
Industriveien 4 Industriveien 4 Fax: 64835180
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989830880
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 3/31/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.2%
Resultat  
  
48.59%
Egenkapital  
  
551.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.565.000 13.750.000 15.271.000 14.818.000 15.485.000
Resultat: 1.003.000 675.000 1.937.000 606.000 616.000
Egenkapital: 821.000 -182.000 -856.000 -2.793.000 -3.399.000
Regnskap for  Avancia Sport Center Skedsmo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.565.000 13.750.000 15.271.000 14.818.000 15.485.000
Driftskostnader -14.498.000 -12.984.000 -13.230.000 -14.064.000 -14.690.000
Driftsresultat 1.067.000 766.000 2.041.000 754.000 794.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 -91.000 -104.000 -148.000 -178.000
Finans -65.000 -91.000 -104.000 -148.000 -178.000
Resultat før skatt 1.003.000 675.000 1.937.000 606.000 616.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.003.000 675.000 1.937.000 606.000 616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 874.000 775.000 815.000 1.046.000 1.270.000
Sum omløpsmidler 1.835.000 1.511.000 1.335.000 1.486.000 1.389.000
Sum eiendeler 2.709.000 2.286.000 2.150.000 2.532.000 2.659.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 -902.000 -1.576.000 -3.513.000 -4.119.000
Sum egenkapital 821.000 -182.000 -856.000 -2.793.000 -3.399.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 292.000 840.000 2.055.000
Sum kortsiktig gjeld 1.888.000 2.468.000 2.714.000 4.486.000 4.005.000
Sum gjeld og egenkapital 2.709.000 2.286.000 2.150.000 2.533.000 2.661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.138.000 13.324.000 14.858.000 14.451.000 15.112.000
Andre inntekter 428.000 426.000 413.000 367.000 372.000
Driftsinntekter 15.565.000 13.750.000 15.271.000 14.818.000 15.485.000
Varekostnad -2.432.000 -1.687.000 -1.892.000 -2.631.000 -2.882.000
Lønninger -4.167.000 -3.784.000 -3.673.000 -3.852.000 -5.273.000
Avskrivning -309.000 -255.000 -288.000 -400.000 -531.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.590.000 -7.258.000 -7.377.000 -7.181.000 -6.004.000
Driftskostnader -14.498.000 -12.984.000 -13.230.000 -14.064.000 -14.690.000
Driftsresultat 1.067.000 766.000 2.041.000 754.000 794.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 -91.000 -104.000 -148.000 -178.000
Finans -65.000 -91.000 -104.000 -148.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.003.000 675.000 1.937.000 606.000 616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 874.000 775.000 815.000 1.046.000 1.270.000
Sum varige driftsmidler 874.000 775.000 815.000 1.046.000 1.270.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 874.000 775.000 815.000 1.046.000 1.270.000
Varebeholdning 180.000 81.000 58.000 122.000 129.000
Kundefordringer 1.347.000 1.075.000 1.048.000 1.046.000 959.000
Andre fordringer 42.000 159.000 84.000 96.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 267.000 196.000 144.000 223.000 254.000
Sum omløpsmidler 1.835.000 1.511.000 1.335.000 1.486.000 1.389.000
Sum eiendeler 2.709.000 2.286.000 2.150.000 2.532.000 2.659.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 -902.000 -1.576.000 -3.513.000 -4.119.000
Sum egenkapital 821.000 -182.000 -856.000 -2.793.000 -3.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 405.000 808.000 637.000 638.000 858.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 292.000 840.000 2.055.000
Leverandørgjeld 430.000 556.000 777.000 1.342.000 1.276.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 262.000 246.000 188.000 247.000 349.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 791.000 858.000 1.112.000 2.259.000 1.521.000
Sum kortsiktig gjeld 1.888.000 2.468.000 2.714.000 4.486.000 4.005.000
Sum gjeld og egenkapital 2.709.000 2.286.000 2.150.000 2.533.000 2.661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -53.000 -957.000 -1.379.000 -3.000.000 -2.616.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 0.5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.5 0.3 0.4
Soliditet 30.3 -39.8 -110.3 -127.7
Resultatgrad 6.9 5.6 13.4 5.1 5.1
Rentedekningsgrad 14.8 8.4 19.6 5.1 4.5
Gjeldsgrad 2.3 -13.6 -3.5 -1.9 -1.8
Total kapitalrentabilitet 39.6 33.5 94.9 29.8 29.8
Signatur
24.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex