Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avant- Garden AS
Juridisk navn:  Avant- Garden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56303030
Postboks 127 Dronningens Gate 5 Fax:
3201 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 985001839
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/22/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.78%
Resultat  
  
-152.82%
Egenkapital  
  
-74.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 837.000 1.070.000 939.000 1.060.000 1.090.000
Resultat: -150.000 284.000 -411.000 -283.000 -92.000
Egenkapital: 52.000 202.000 -83.000 328.000 612.000
Regnskap for  Avant- Garden AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 837.000 1.070.000 939.000 1.060.000 1.090.000
Driftskostnader -961.000 -777.000 -1.336.000 -1.350.000 -1.188.000
Driftsresultat -124.000 293.000 -398.000 -290.000 -98.000
Finansinntekter 0 0 0 25.000 21.000
Finanskostnader -26.000 -8.000 -13.000 -18.000 -16.000
Finans -26.000 -8.000 -13.000 7.000 5.000
Resultat før skatt -150.000 284.000 -411.000 -283.000 -92.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -150.000 284.000 -411.000 -283.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 322.000 0 0 309.000 302.000
Sum omløpsmidler 321.000 403.000 150.000 354.000 498.000
Sum eiendeler 643.000 403.000 150.000 663.000 800.000
Sum opptjent egenkapital -2.348.000 -2.198.000 -2.483.000 -2.072.000 -1.788.000
Sum egenkapital 52.000 202.000 -83.000 328.000 612.000
Sum langsiktig gjeld 517.000 107.000 147.000 187.000 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 95.000 86.000 148.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 643.000 404.000 150.000 663.000 800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 837.000 1.070.000 939.000 1.060.000 1.090.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 837.000 1.070.000 939.000 1.060.000 1.090.000
Varekostnad -224.000 -166.000 -154.000 -245.000 -164.000
Lønninger -246.000 -107.000 -644.000 -387.000 -391.000
Avskrivning -89.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -402.000 -504.000 -538.000 -718.000 -612.000
Driftskostnader -961.000 -777.000 -1.336.000 -1.350.000 -1.188.000
Driftsresultat -124.000 293.000 -398.000 -290.000 -98.000
Finansinntekter 0 0 0 25.000 21.000
Finanskostnader -26.000 -8.000 -13.000 -18.000 -16.000
Finans -26.000 -8.000 -13.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -150.000 284.000 -411.000 -283.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 322.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 322.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 309.000 302.000
Sum anleggsmidler 322.000 0 0 309.000 302.000
Varebeholdning 49.000 150.000 113.000 121.000 132.000
Kundefordringer 31.000 179.000 0 21.000 200.000
Andre fordringer 11.000 16.000 15.000 17.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 229.000 58.000 22.000 195.000 159.000
Sum omløpsmidler 321.000 403.000 150.000 354.000 498.000
Sum eiendeler 643.000 403.000 150.000 663.000 800.000
Sum opptjent egenkapital -2.348.000 -2.198.000 -2.483.000 -2.072.000 -1.788.000
Sum egenkapital 52.000 202.000 -83.000 328.000 612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 517.000 107.000 147.000 187.000 0
Leverandørgjeld 48.000 48.000 37.000 115.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 46.000 46.000 22.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 95.000 86.000 148.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 643.000 404.000 150.000 663.000 800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 247.000 308.000 64.000 206.000 310.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.2 1.7 2.4 2.6
Likviditetsgrad 2 3.7 2.7 0.4 1.6 2.0
Soliditet 8.1 5 -55.3 49.5 76.5
Resultatgrad -14.8 27.4 -42.4 -27.4 -9.0
Rentedekningsgrad -4.8 36.6 -30.6 -16.1 -4.8
Gjeldsgrad 11.4 1 -2.8 1 0.3
Total kapitalrentabilitet -19.3 72.5 -265.3 -9.6
Signatur
15.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex