Avantas Aktiv As
Juridisk navn:  Avantas Aktiv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72895500
Postboks 300 Sentrum Munkegata 48 Fax: 72895555
7402 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990270759
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/16/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.31%
Resultat  
  
101.54%
Egenkapital  
  
2.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.344.000 6.141.000 7.486.000 8.577.000 9.196.000
Resultat: 17.000 -1.102.000 -503.000 504.000 196.000
Egenkapital: 407.000 399.000 1.265.000 1.673.000 1.286.000
Regnskap for  Avantas Aktiv As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.344.000 6.141.000 7.486.000 8.577.000 9.196.000
Driftskostnader -6.293.000 -7.215.000 -8.006.000 -8.118.000 -9.032.000
Driftsresultat 51.000 -1.074.000 -519.000 458.000 164.000
Finansinntekter 1.000 3.000 21.000 46.000 31.000
Finanskostnader -35.000 -31.000 -3.000 0 -1.000
Finans -34.000 -28.000 18.000 46.000 30.000
Resultat før skatt 17.000 -1.102.000 -503.000 504.000 196.000
Skattekostnad -9.000 236.000 95.000 -117.000 -54.000
Årsresultat 7.000 -866.000 -407.000 386.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 683.000 642.000 631.000 976.000 289.000
Sum omløpsmidler 1.296.000 1.540.000 1.860.000 2.368.000 2.402.000
Sum eiendeler 1.979.000 2.182.000 2.491.000 3.344.000 2.691.000
Sum opptjent egenkapital -193.000 -201.000 665.000 1.073.000 686.000
Sum egenkapital 407.000 399.000 1.265.000 1.673.000 1.286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.572.000 1.783.000 1.226.000 1.671.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 1.979.000 2.182.000 2.491.000 3.344.000 2.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.344.000 6.141.000 7.486.000 8.577.000 9.196.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.344.000 6.141.000 7.486.000 8.577.000 9.196.000
Varekostnad -2.990.000 -2.614.000 -2.824.000 -3.598.000 -4.044.000
Lønninger -2.103.000 -2.745.000 -3.328.000 -2.873.000 -3.154.000
Avskrivning 0 -301.000 -250.000 -62.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.200.000 -1.555.000 -1.604.000 -1.585.000 -1.834.000
Driftskostnader -6.293.000 -7.215.000 -8.006.000 -8.118.000 -9.032.000
Driftsresultat 51.000 -1.074.000 -519.000 458.000 164.000
Finansinntekter 1.000 3.000 21.000 46.000 31.000
Finanskostnader -35.000 -31.000 -3.000 0 -1.000
Finans -34.000 -28.000 18.000 46.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 -866.000 -407.000 386.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 662.000 621.000 610.000 687.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum varige driftsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 268.000 268.000
Sum anleggsmidler 683.000 642.000 631.000 976.000 289.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 393.000 979.000 734.000 551.000 397.000
Andre fordringer 96.000 0 238.000 443.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0 838.000 802.000
Kasse, bank 807.000 498.000 888.000 535.000 799.000
Sum omløpsmidler 1.296.000 1.540.000 1.860.000 2.368.000 2.402.000
Sum eiendeler 1.979.000 2.182.000 2.491.000 3.344.000 2.691.000
Sum opptjent egenkapital -193.000 -201.000 665.000 1.073.000 686.000
Sum egenkapital 407.000 399.000 1.265.000 1.673.000 1.286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 379.000 345.000 269.000 269.000 103.000
Betalbar skatt 0 0 0 117.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 372.000 330.000 408.000 325.000 324.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 820.000 1.108.000 548.000 959.000 928.000
Sum kortsiktig gjeld 1.572.000 1.783.000 1.226.000 1.671.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 1.979.000 2.182.000 2.491.000 3.344.000 2.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -276.000 -243.000 634.000 697.000 997.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.5 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.5 1.4 1.8
Soliditet 20.6 18.3 50.8 5 47.8
Resultatgrad 0.8 -17.5 -6.9 5.3 1.8
Rentedekningsgrad 1.5 -34.6 195.0
Gjeldsgrad 3.9 4.5 1 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 2.6 -49.1 15.1 7.2
Signatur
12.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex