Avea Klinikken As
Juridisk navn:  Avea Klinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51800100
Bjødnabeen 2 Bjødnabeen 2 Fax: 51800390
4031 Stavanger 4031 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 987096934
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/29/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: avea klinikken as
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Forus Regnskapsservice A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.23%
Resultat  
  
-18.15%
Egenkapital  
  
-97.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.728.000 11.086.000 9.471.000 8.810.000 8.592.000
Resultat: 1.430.000 1.747.000 804.000 155.000 283.000
Egenkapital: 55.000 2.395.000 1.053.000 463.000 379.000
Regnskap for  Avea Klinikken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.728.000 11.086.000 9.471.000 8.810.000 8.592.000
Driftskostnader -9.293.000 -9.292.000 -8.536.000 -8.487.000 -8.080.000
Driftsresultat 1.435.000 1.794.000 935.000 322.000 512.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -47.000 -131.000 -168.000 -230.000
Finans -5.000 -46.000 -131.000 -168.000 -230.000
Resultat før skatt 1.430.000 1.747.000 804.000 155.000 283.000
Skattekostnad -324.000 -405.000 -215.000 -71.000 -136.000
Årsresultat 1.105.000 1.342.000 590.000 84.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 435.000 753.000 1.450.000 1.996.000 2.452.000
Sum omløpsmidler 2.038.000 2.611.000 2.611.000 1.830.000 1.678.000
Sum eiendeler 2.473.000 3.364.000 4.061.000 3.826.000 4.130.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -135.000 -1.477.000 -2.067.000 -2.151.000
Sum egenkapital 55.000 2.395.000 1.053.000 463.000 379.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.061.000 2.479.000 2.869.000
Sum kortsiktig gjeld 2.418.000 970.000 947.000 884.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 3.365.000 4.061.000 3.826.000 4.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.388.000 10.779.000 9.215.000 8.586.000 8.347.000
Andre inntekter 340.000 307.000 255.000 224.000 245.000
Driftsinntekter 10.728.000 11.086.000 9.471.000 8.810.000 8.592.000
Varekostnad -3.843.000 -3.806.000 -3.364.000 -3.268.000 -3.167.000
Lønninger -2.555.000 -2.602.000 -2.346.000 -2.181.000 -1.954.000
Avskrivning -319.000 -318.000 -332.000 -385.000 -436.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.576.000 -2.566.000 -2.494.000 -2.653.000 -2.523.000
Driftskostnader -9.293.000 -9.292.000 -8.536.000 -8.487.000 -8.080.000
Driftsresultat 1.435.000 1.794.000 935.000 322.000 512.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -47.000 -131.000 -168.000 -230.000
Finans -5.000 -46.000 -131.000 -168.000 -230.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.080.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.105.000 1.342.000 590.000 84.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 55.000 455.000 670.000 740.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 380.000 699.000 995.000 1.326.000 1.712.000
Sum varige driftsmidler 380.000 699.000 995.000 1.326.000 1.712.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 435.000 753.000 1.450.000 1.996.000 2.452.000
Varebeholdning 656.000 805.000 870.000 874.000 994.000
Kundefordringer 10.000 0 76.000 75.000 94.000
Andre fordringer 40.000 35.000 47.000 39.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.332.000 1.771.000 1.618.000 842.000 528.000
Sum omløpsmidler 2.038.000 2.611.000 2.611.000 1.830.000 1.678.000
Sum eiendeler 2.473.000 3.364.000 4.061.000 3.826.000 4.130.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -135.000 -1.477.000 -2.067.000 -2.151.000
Sum egenkapital 55.000 2.395.000 1.053.000 463.000 379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.061.000 2.479.000 2.869.000
Leverandørgjeld 325.000 234.000 235.000 287.000 394.000
Betalbar skatt 325.000 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 304.000 340.000 348.000 291.000 207.000
Utbytte -1.080.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 391.000 364.000 306.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 2.418.000 970.000 947.000 884.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 3.365.000 4.061.000 3.826.000 4.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -380.000 1.641.000 1.664.000 946.000 796.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.7 2.8 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1.9 1.8 1.1 0.8
Soliditet 2.2 71.2 25.9 12.1 9.2
Resultatgrad 13.4 16.2 9.9 3.7 6.0
Rentedekningsgrad 239.2 38.2 7.1 1.9 2.2
Gjeldsgrad 4 0.4 2.9 7.3 9.9
Total kapitalrentabilitet 58.1 53.3 2 8.4 12.4
Signatur
11.07.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex