Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avhus
Juridisk navn:  Avhus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40591754
Asalvegen 13 Asalvegen 13 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 911927713
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/10/2013
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
74.85%
Egenkapital  
  
-91.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013
Omsetning: 487.000 0 1.236.000
Resultat: -42.000 -167.000 290.000
Egenkapital: 4.000 46.000 206.000
Regnskap for  Avhus
Resultat 2015 2014 2013
Driftsinntekter 487.000 0 1.236.000
Driftskostnader -528.000 -166.000 -946.000
Driftsresultat -42.000 -166.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -42.000 -167.000 290.000
Skattekostnad 0 6.000 -84.000
Årsresultat -42.000 -161.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 37.000 47.000
Sum omløpsmidler 53.000 20.000 420.000
Sum eiendeler 80.000 57.000 467.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 46.000 206.000
Sum egenkapital 4.000 46.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 11.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 57.000 466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 487.000 0 1.236.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 487.000 0 1.236.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -434.000 -72.000 -537.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -84.000 -406.000
Driftskostnader -528.000 -166.000 -946.000
Driftsresultat -42.000 -166.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -42.000 -161.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 37.000 47.000
Sum varige driftsmidler 27.000 37.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 37.000 47.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 15.000
Andre fordringer 12.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 41.000 8.000 404.000
Sum omløpsmidler 53.000 20.000 420.000
Sum eiendeler 80.000 57.000 467.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 46.000 206.000
Sum egenkapital 4.000 46.000 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000
Leverandørgjeld 3.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 78.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 1.000 119.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 10.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 11.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 57.000 466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 9.000 166.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1.9 1.7
Soliditet 5.1 80.7 44.2
Resultatgrad -8.6 23.5
Rentedekningsgrad -166.0
Gjeldsgrad 18.8 0.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -53.2 -291.2 62.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex