Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Axalta Coating Systems Norway As
Juridisk navn:  Axalta Coating Systems Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22087900
Postboks 6154 Etterstad Nils Hansens Vei 7 Fax:
0602 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915237304
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/23/1963
Foretakstype: AS
Tidligere navn: dupont performance coatings norge
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.27%
Resultat  
  
65%
Egenkapital  
  
14.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 116.186.000 106.326.000 106.256.000 103.661.000 99.124.000
Resultat: 2.810.000 1.703.000 1.238.000 2.159.000 4.953.000
Egenkapital: 16.118.000 14.024.000 12.800.000 11.941.000 10.471.000
Regnskap for  Axalta Coating Systems Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 116.186.000 106.326.000 106.256.000 103.661.000 99.124.000
Driftskostnader -113.367.000 -104.606.000 -104.991.000 -101.477.000 -94.080.000
Driftsresultat 2.818.000 1.719.000 1.264.000 2.183.000 5.044.000
Finansinntekter 0 2.000 0 23.000 30.000
Finanskostnader -8.000 -18.000 -27.000 -48.000 -121.000
Finans -8.000 -16.000 -27.000 -25.000 -91.000
Resultat før skatt 2.810.000 1.703.000 1.238.000 2.159.000 4.953.000
Skattekostnad -715.000 -479.000 -379.000 -689.000 -1.444.000
Årsresultat 2.094.000 1.224.000 858.000 1.470.000 3.509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.904.000 4.371.000 3.672.000 2.185.000 1.504.000
Sum omløpsmidler 45.224.000 33.644.000 29.797.000 30.875.000 29.150.000
Sum eiendeler 49.128.000 38.015.000 33.469.000 33.060.000 30.654.000
Sum opptjent egenkapital 16.015.000 13.921.000 12.697.000 11.838.000 10.368.000
Sum egenkapital 16.118.000 14.024.000 12.800.000 11.941.000 10.471.000
Sum langsiktig gjeld 0 36.000 38.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.009.000 23.956.000 20.632.000 21.119.000 20.183.000
Sum gjeld og egenkapital 49.127.000 38.016.000 33.470.000 33.060.000 30.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 116.186.000 106.326.000 106.256.000 103.661.000 99.124.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 116.186.000 106.326.000 106.256.000 103.661.000 99.124.000
Varekostnad -76.585.000 -68.147.000 -67.510.000 -65.000.000 -57.745.000
Lønninger -15.763.000 -15.986.000 -16.415.000 -15.265.000 -15.132.000
Avskrivning -1.231.000 -962.000 -672.000 -495.000 -402.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.788.000 -19.511.000 -20.394.000 -20.717.000 -20.801.000
Driftskostnader -113.367.000 -104.606.000 -104.991.000 -101.477.000 -94.080.000
Driftsresultat 2.818.000 1.719.000 1.264.000 2.183.000 5.044.000
Finansinntekter 0 2.000 0 23.000 30.000
Finanskostnader -8.000 -18.000 -27.000 -48.000 -121.000
Finans -8.000 -16.000 -27.000 -25.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.094.000 1.224.000 858.000 1.470.000 3.509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 0 0 134.000 225.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 1.279.000
Driftsløsøre 3.872.000 4.371.000 3.672.000 2.051.000 0
Sum varige driftsmidler 3.872.000 4.371.000 3.672.000 2.051.000 1.279.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.904.000 4.371.000 3.672.000 2.185.000 1.504.000
Varebeholdning 4.754.000 4.326.000 4.370.000 4.492.000 4.180.000
Kundefordringer 18.420.000 16.696.000 18.414.000 13.652.000 12.447.000
Andre fordringer 384.000 491.000 1.716.000 660.000 597.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.665.000 12.107.000 5.298.000 12.071.000 11.912.000
Sum omløpsmidler 45.224.000 33.644.000 29.797.000 30.875.000 29.150.000
Sum eiendeler 49.128.000 38.015.000 33.469.000 33.060.000 30.654.000
Sum opptjent egenkapital 16.015.000 13.921.000 12.697.000 11.838.000 10.368.000
Sum egenkapital 16.118.000 14.024.000 12.800.000 11.941.000 10.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 36.000 38.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 17.139.000 9.925.000 8.382.000 9.507.000 8.591.000
Sum langsiktig gjeld 0 36.000 38.000 0 0
Leverandørgjeld 2.687.000 2.546.000 5.100.000 4.005.000 3.968.000
Betalbar skatt 783.000 481.000 208.000 598.000 1.379.000
Skyldig offentlige avgifter 5.521.000 4.900.000 1.269.000 1.544.000 1.651.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.878.000 6.104.000 5.674.000 5.465.000 4.594.000
Sum kortsiktig gjeld 33.009.000 23.956.000 20.632.000 21.119.000 20.183.000
Sum gjeld og egenkapital 49.127.000 38.016.000 33.470.000 33.060.000 30.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.215.000 9.688.000 9.165.000 9.756.000 8.967.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 32.8 36.9 38.2 36.1 34.2
Resultatgrad 2.4 1.6 1.2 2.1 5.1
Rentedekningsgrad 352.3 95.5 46.8 46.0 41.9
Gjeldsgrad 2 1.7 1.6 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.5 3.8 6.7 16.6
Signatur
12.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex