Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Axnes Bygg As
Juridisk navn:  Axnes Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalsfjordvegen 1042 Dalsfjordvegen 1042 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 918852786
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.03%
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
151%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 254.000 385.000
Resultat: 161.000 92.000
Egenkapital: 251.000 100.000
Regnskap for  Axnes Bygg As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 254.000 385.000
Driftskostnader -147.000 -243.000
Driftsresultat 107.000 142.000
Finansinntekter 122.000 0
Finanskostnader -68.000 -51.000
Finans 54.000 -51.000
Resultat før skatt 161.000 92.000
Skattekostnad -9.000 -22.000
Årsresultat 152.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.833.000
Sum omløpsmidler 322.000 156.000
Sum eiendeler 322.000 1.989.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 70.000
Sum egenkapital 251.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.840.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 1.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 254.000 385.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 254.000 385.000
Varekostnad -70.000 -188.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -55.000
Driftskostnader -147.000 -243.000
Driftsresultat 107.000 142.000
Finansinntekter 122.000 0
Finanskostnader -68.000 -51.000
Finans 54.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 152.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.833.000
Sum anleggsmidler 0 1.833.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 322.000 156.000
Sum omløpsmidler 322.000 156.000
Sum eiendeler 322.000 1.989.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 70.000
Sum egenkapital 251.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.840.000
Leverandørgjeld 51.000 7.000
Betalbar skatt 9.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 8.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 1.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 106.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.1
Likviditetsgrad 2 4.5 3.1
Soliditet 7 5
Resultatgrad 42.1 36.9
Rentedekningsgrad 1.6 2.8
Gjeldsgrad 0.3 18.9
Total kapitalrentabilitet 71.1 7.1
Signatur
12.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex