Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Både Og AS
Juridisk navn:  Både Og AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22135150
Maridalsveien 89 Maridalsveien 89 Fax: 22135151
0461 Oslo 461 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 859336302
Aksjekapital: 2.125.625 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/3/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Insignis As
Regnskapsfører: Pluss & Minus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.6%
Resultat  
  
102.69%
Egenkapital  
  
-3.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.018.000 16.790.000 19.020.000 20.684.000 22.862.000
Resultat: 26.000 -966.000 -58.000 -17.000 8.144.000
Egenkapital: 4.724.000 4.918.000 5.860.000 5.929.000 6.307.000
Regnskap for  Både Og AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.018.000 16.790.000 19.020.000 20.684.000 22.862.000
Driftskostnader -16.043.000 -17.774.000 -19.088.000 -19.927.000 -21.538.000
Driftsresultat -24.000 -985.000 -67.000 757.000 1.324.000
Finansinntekter 76.000 21.000 3.000 12.000 7.028.000
Finanskostnader -26.000 -3.000 7.000 -785.000 -208.000
Finans 50.000 18.000 10.000 -773.000 6.820.000
Resultat før skatt 26.000 -966.000 -58.000 -17.000 8.144.000
Skattekostnad 0 24.000 -10.000 -211.000 -7.000
Årsresultat 26.000 -942.000 -68.000 -228.000 8.136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.714.000 4.727.000 5.064.000 5.144.000 5.320.000
Sum omløpsmidler 6.475.000 5.389.000 6.131.000 6.916.000 10.881.000
Sum eiendeler 8.189.000 10.116.000 11.195.000 12.060.000 16.201.000
Sum opptjent egenkapital 1.481.000 2.793.000 3.735.000 3.803.000 4.181.000
Sum egenkapital 4.724.000 4.918.000 5.860.000 5.929.000 6.307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 24.000 14.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 3.464.000 5.198.000 5.311.000 6.118.000 9.830.000
Sum gjeld og egenkapital 8.188.000 10.117.000 11.196.000 12.061.000 16.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.052.000 15.708.000 18.170.000 19.478.000 21.890.000
Andre inntekter 967.000 1.082.000 850.000 1.206.000 972.000
Driftsinntekter 16.018.000 16.790.000 19.020.000 20.684.000 22.862.000
Varekostnad -3.081.000 -2.700.000 -1.594.000 -1.369.000 -1.209.000
Lønninger -8.944.000 -10.547.000 -11.917.000 -13.064.000 -14.479.000
Avskrivning -292.000 -405.000 -456.000 -471.000 -797.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.726.000 -4.122.000 -5.121.000 -5.023.000 -5.053.000
Driftskostnader -16.043.000 -17.774.000 -19.088.000 -19.927.000 -21.538.000
Driftsresultat -24.000 -985.000 -67.000 757.000 1.324.000
Finansinntekter 76.000 21.000 3.000 12.000 7.028.000
Finanskostnader -26.000 -3.000 7.000 -785.000 -208.000
Finans 50.000 18.000 10.000 -773.000 6.820.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -388.000
Utbytte 0 0 0 0 -4.000.000
Årsresultat 26.000 -942.000 -68.000 -228.000 8.136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 535.000 827.000 1.225.000 1.555.000 1.738.000
Sum varige driftsmidler 535.000 827.000 1.225.000 1.555.000 1.738.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.178.000 3.900.000 3.839.000 3.589.000 3.582.000
Sum anleggsmidler 1.714.000 4.727.000 5.064.000 5.144.000 5.320.000
Varebeholdning 9.000 11.000 17.000 0 0
Kundefordringer 1.441.000 1.902.000 3.421.000 1.907.000 1.618.000
Andre fordringer 2.019.000 1.941.000 1.593.000 2.717.000 7.476.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.006.000 1.535.000 1.100.000 2.292.000 1.787.000
Sum omløpsmidler 6.475.000 5.389.000 6.131.000 6.916.000 10.881.000
Sum eiendeler 8.189.000 10.116.000 11.195.000 12.060.000 16.201.000
Sum opptjent egenkapital 1.481.000 2.793.000 3.735.000 3.803.000 4.181.000
Sum egenkapital 4.724.000 4.918.000 5.860.000 5.929.000 6.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 24.000 14.000 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 24.000 14.000 64.000
Leverandørgjeld 347.000 572.000 368.000 224.000 219.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.585.000 1.456.000 1.779.000 1.395.000 1.286.000
Utbytte 0 0 0 0 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.532.000 3.170.000 3.164.000 4.499.000 8.325.000
Sum kortsiktig gjeld 3.464.000 5.198.000 5.311.000 6.118.000 9.830.000
Sum gjeld og egenkapital 8.188.000 10.117.000 11.196.000 12.061.000 16.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.011.000 191.000 820.000 798.000 1.051.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1 1.2 1.1 1.2
Soliditet 57.7 48.6 52.3 49.2 38.9
Resultatgrad -0.1 -5.9 -0.4 3.7 5.8
Rentedekningsgrad -0.9 -328.3 9.6 1 40.2
Gjeldsgrad 0.7 1.1 0.9 1 1.6
Total kapitalrentabilitet 0.6 -9.5 -0.6 6.4 51.6
Signatur
23.11.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex