Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Båt & Bok AS
Juridisk navn:  Båt & Bok AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99515456
Vestre Vei 68 Vestre Vei 68 Fax:
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 990659656
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Jon Heger
Utvikling:
Omsetning  
  
12.12%
Resultat  
  
61.54%
Egenkapital  
  
-2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 37.000 33.000 41.000 43.000 73.000
Resultat: -15.000 -39.000 -43.000 -134.000 -128.000
Egenkapital: 508.000 523.000 562.000 628.000 806.000
Regnskap for  Båt & Bok AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 37.000 33.000 41.000 43.000 73.000
Driftskostnader -52.000 -73.000 -84.000 -166.000 -188.000
Driftsresultat -15.000 -39.000 -43.000 -122.000 -115.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -13.000
Finans 0 0 0 -12.000 -13.000
Resultat før skatt -15.000 -39.000 -43.000 -134.000 -128.000
Skattekostnad 0 0 -22.000 -45.000 43.000
Årsresultat -15.000 -39.000 -65.000 -179.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.027.000 2.103.000
Sum omløpsmidler 57.000 40.000 22.000 38.000 84.000
Sum eiendeler 2.062.000 2.045.000 2.027.000 2.065.000 2.187.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 413.000 452.000 518.000 696.000
Sum egenkapital 508.000 523.000 562.000 628.000 806.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.553.000 1.523.000 1.465.000 1.437.000 1.381.000
Sum gjeld og egenkapital 2.061.000 2.046.000 2.027.000 2.065.000 2.187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 33.000 41.000 43.000 73.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 37.000 33.000 41.000 43.000 73.000
Varekostnad 0 0 0 -16.000 0
Lønninger 0 -9.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -64.000 -84.000 -119.000 -157.000
Driftskostnader -52.000 -73.000 -84.000 -166.000 -188.000
Driftsresultat -15.000 -39.000 -43.000 -122.000 -115.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -13.000
Finans 0 0 0 -12.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -39.000 -65.000 -179.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 22.000 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 31.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000
Sum anleggsmidler 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.027.000 2.103.000
Varebeholdning 0 0 0 0 16.000
Kundefordringer 30.000 0 0 -1.000 -1.000
Andre fordringer 0 0 3.000 3.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 40.000 19.000 36.000 65.000
Sum omløpsmidler 57.000 40.000 22.000 38.000 84.000
Sum eiendeler 2.062.000 2.045.000 2.027.000 2.065.000 2.187.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 413.000 452.000 518.000 696.000
Sum egenkapital 508.000 523.000 562.000 628.000 806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.550.000 1.519.000 1.465.000 1.437.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 1.553.000 1.523.000 1.465.000 1.437.000 1.381.000
Sum gjeld og egenkapital 2.061.000 2.046.000 2.027.000 2.065.000 2.187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.496.000 -1.483.000 -1.443.000 -1.399.000 -1.297.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 24.6 25.6 27.7 30.4 36.9
Resultatgrad -40.5 -118.2 -104.9 -283.7 -157.5
Rentedekningsgrad -10.2 -8.8
Gjeldsgrad 3.1 2.9 2.6 2.3 1.7
Total kapitalrentabilitet -0.7 -1.9 -2.1 -5.9 -5.3
Signatur
03.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
HENRICH NISSEN-LIE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex