Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Båtutleie Sør AS
Juridisk navn:  Båtutleie Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kirsten Midling-Jenssen Åvik C/O Kirsten Midling-Jenssen Åvik Fax:
4520 Lindesnes 4520 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 987995076
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.34%
Resultat  
  
-75.63%
Egenkapital  
  
-23.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 302.000 410.000 228.000 126.000 124.000
Resultat: 77.000 316.000 152.000 47.000 -3.000
Egenkapital: 391.000 512.000 390.000 274.000 239.000
Regnskap for  Båtutleie Sør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 302.000 410.000 228.000 126.000 124.000
Driftskostnader -225.000 -95.000 -54.000 -31.000 -62.000
Driftsresultat 76.000 315.000 175.000 95.000 62.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -24.000 -48.000 -66.000
Finans 1.000 1.000 -23.000 -47.000 -65.000
Resultat før skatt 77.000 316.000 152.000 47.000 -3.000
Skattekostnad -16.000 -74.000 -36.000 -12.000 1.000
Årsresultat 61.000 242.000 116.000 35.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 285.000 313.000 393.000 1.403.000 1.412.000
Sum omløpsmidler 239.000 320.000 257.000 9.000 10.000
Sum eiendeler 524.000 633.000 650.000 1.412.000 1.422.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 412.000 290.000 174.000 139.000
Sum egenkapital 391.000 512.000 390.000 274.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 45.000 257.000 1.120.000 1.156.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 76.000 4.000 18.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 524.000 633.000 651.000 1.412.000 1.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.000 205.000 81.000 126.000 124.000
Andre inntekter 132.000 205.000 147.000 0 0
Driftsinntekter 302.000 410.000 228.000 126.000 124.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -114.000 0 0 0 0
Avskrivning -93.000 -80.000 -7.000 -9.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -15.000 -47.000 -22.000 -54.000
Driftskostnader -225.000 -95.000 -54.000 -31.000 -62.000
Driftsresultat 76.000 315.000 175.000 95.000 62.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -24.000 -48.000 -66.000
Finans 1.000 1.000 -23.000 -47.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -182.000 -120.000 0 0 0
Årsresultat 61.000 242.000 116.000 35.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.403.000 1.403.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 285.000 313.000 393.000 0 9.000
Sum varige driftsmidler 285.000 313.000 393.000 1.403.000 1.412.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 285.000 313.000 393.000 1.403.000 1.412.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 77.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 217.000 318.000 180.000 7.000 8.000
Sum omløpsmidler 239.000 320.000 257.000 9.000 10.000
Sum eiendeler 524.000 633.000 650.000 1.412.000 1.422.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 412.000 290.000 174.000 139.000
Sum egenkapital 391.000 512.000 390.000 274.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 45.000 42.000 6.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 45.000 257.000 1.120.000 1.156.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 4.000 0 22.000
Betalbar skatt 31.000 70.000 0 17.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 0 0 0 0
Utbytte -182.000 -120.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 4.000 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 76.000 4.000 18.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 524.000 633.000 651.000 1.412.000 1.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 244.000 253.000 -9.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 2.3 4.2 64.3 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 2.3 4.2 64.3 0.6 0.4
Soliditet 74.6 80.9 59.9 19.4 16.8
Resultatgrad 25.2 76.8 76.8 75.4 50.0
Rentedekningsgrad 7.3 2.0 1.0
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.7 4.2 4.9
Total kapitalrentabilitet 14.7 49.9 2 6.8 4.4
Signatur
03.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex