Båtutleie Sør AS
Juridisk navn:  Båtutleie Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kirsten Midling-Jenssen Åvik C/O Kirsten Midling-Jenssen Åvik Fax:
4520 Lindesnes 4520 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 987995076
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.66%
Resultat  
  
-371.43%
Egenkapital  
  
-51.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 149.000 302.000 410.000 228.000 126.000
Resultat: -209.000 77.000 316.000 152.000 47.000
Egenkapital: 190.000 391.000 512.000 390.000 274.000
Regnskap for  Båtutleie Sør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 149.000 302.000 410.000 228.000 126.000
Driftskostnader -358.000 -225.000 -95.000 -54.000 -31.000
Driftsresultat -210.000 76.000 315.000 175.000 95.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -24.000 -48.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -23.000 -47.000
Resultat før skatt -209.000 77.000 316.000 152.000 47.000
Skattekostnad 31.000 -16.000 -74.000 -36.000 -12.000
Årsresultat -178.000 61.000 242.000 116.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 223.000 285.000 313.000 393.000 1.403.000
Sum omløpsmidler 33.000 239.000 320.000 257.000 9.000
Sum eiendeler 256.000 524.000 633.000 650.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 291.000 412.000 290.000 174.000
Sum egenkapital 190.000 391.000 512.000 390.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 0 31.000 45.000 257.000 1.120.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 102.000 76.000 4.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 524.000 633.000 651.000 1.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -20.000 170.000 205.000 81.000 126.000
Andre inntekter 169.000 132.000 205.000 147.000 0
Driftsinntekter 149.000 302.000 410.000 228.000 126.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -236.000 -114.000 0 0 0
Avskrivning -98.000 -93.000 -80.000 -7.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -18.000 -15.000 -47.000 -22.000
Driftskostnader -358.000 -225.000 -95.000 -54.000 -31.000
Driftsresultat -210.000 76.000 315.000 175.000 95.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -24.000 -48.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -23.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -23.000 -182.000 -120.000 0 0
Årsresultat -178.000 61.000 242.000 116.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.403.000
Maskiner anlegg 31.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 285.000 313.000 393.000 0
Sum varige driftsmidler 223.000 285.000 313.000 393.000 1.403.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 223.000 285.000 313.000 393.000 1.403.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 20.000 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 77.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 217.000 318.000 180.000 7.000
Sum omløpsmidler 33.000 239.000 320.000 257.000 9.000
Sum eiendeler 256.000 524.000 633.000 650.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 291.000 412.000 290.000 174.000
Sum egenkapital 190.000 391.000 512.000 390.000 274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 31.000 45.000 42.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 31.000 45.000 257.000 1.120.000
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 31.000 70.000 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 25.000 0 0 0
Utbytte -23.000 -182.000 -120.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 45.000 4.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 102.000 76.000 4.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 524.000 633.000 651.000 1.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 137.000 244.000 253.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2.3 4.2 64.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 2.3 4.2 64.3 0.6
Soliditet 74.2 74.6 80.9 59.9 19.4
Resultatgrad -140.9 25.2 76.8 76.8 75.4
Rentedekningsgrad 7.3 2.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.7 4.2
Total kapitalrentabilitet -81.6 14.7 49.9 2 6.8
Signatur
03.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex