Bærheim Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Bærheim Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Berberisveien 20B Berberisveien 20B Fax:
4023 Stavanger 4023 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993390461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Aktivapluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-695.24%
Egenkapital  
  
-1.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Egenkapital: 13.936.000 14.103.000 14.124.000 14.245.000 -203.000
Regnskap for  Bærheim Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Driftsresultat -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.445.000 13.445.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000
Sum omløpsmidler 2.144.000 1.661.000 1.177.000 15.710.000 1.160.000
Sum eiendeler 15.589.000 15.106.000 14.377.000 28.910.000 14.360.000
Sum opptjent egenkapital -664.000 -507.000 -486.000 -365.000 -314.000
Sum egenkapital 13.936.000 14.103.000 14.124.000 14.245.000 -203.000
Sum langsiktig gjeld 1.652.000 1.002.000 202.000 14.652.000 14.552.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 51.000 13.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 15.589.000 15.107.000 14.377.000 28.910.000 14.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -19.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -21.000 -102.000 -52.000 -74.000
Driftskostnader -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Driftsresultat -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 -21.000 -121.000 -52.000 -74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.445.000 13.445.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.445.000 13.445.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.445.000 13.445.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.140.000 1.640.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 21.000 37.000 70.000 20.000
Sum omløpsmidler 2.144.000 1.661.000 1.177.000 15.710.000 1.160.000
Sum eiendeler 15.589.000 15.106.000 14.377.000 28.910.000 14.360.000
Sum opptjent egenkapital -664.000 -507.000 -486.000 -365.000 -314.000
Sum egenkapital 13.936.000 14.103.000 14.124.000 14.245.000 -203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.652.000 1.002.000 202.000 14.652.000 14.552.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 51.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 13.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 51.000 13.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 15.589.000 15.107.000 14.377.000 28.910.000 14.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.143.000 1.659.000 1.126.000 15.697.000 1.148.000
Likviditetsgrad 1 2 830.5 23.1 1208.5 96.7
Likviditetsgrad 2 2 830.5 23.1 1208.5 96.7
Soliditet 89.4 93.4 98.2 49.3 -1.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 1 -71.7
Total kapitalrentabilitet -1.1 -0.1 -0.8 -0.2 -0.5
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex