Bærum Rørleggerbedrift AS
Juridisk navn:  Bærum Rørleggerbedrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67517570
Løxaveien 19 Løxaveien 19 Fax: 67121988
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 910945831
Aksjekapital: 2.925.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 10/1/1960
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapspikene As
Utvikling:
Omsetning  
  
7%
Resultat  
  
602.8%
Egenkapital  
  
11.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 89.021.000 83.200.000 51.357.000 79.960.000 67.721.000
Resultat: 7.274.000 1.035.000 771.000 12.278.000 12.429.000
Egenkapital: 19.188.000 17.161.000 25.018.000 24.669.000 19.972.000
Regnskap for  Bærum Rørleggerbedrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 89.021.000 83.200.000 51.357.000 79.960.000 67.721.000
Driftskostnader -81.887.000 -82.205.000 -50.405.000 -67.603.000 -55.438.000
Driftsresultat 7.135.000 994.000 952.000 12.356.000 12.283.000
Finansinntekter 146.000 54.000 146.000 161.000 227.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -327.000 -240.000 -81.000
Finans 138.000 42.000 -181.000 -79.000 146.000
Resultat før skatt 7.274.000 1.035.000 771.000 12.278.000 12.429.000
Skattekostnad -1.619.000 -183.000 -172.000 -3.081.000 -4.024.000
Årsresultat 5.654.000 852.000 599.000 9.197.000 8.405.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.324.000 1.339.000 9.326.000 11.959.000 13.550.000
Sum omløpsmidler 34.607.000 28.489.000 26.164.000 28.917.000 26.083.000
Sum eiendeler 35.931.000 29.828.000 35.490.000 40.876.000 39.633.000
Sum opptjent egenkapital 13.793.000 11.766.000 19.623.000 19.274.000 14.577.000
Sum egenkapital 19.188.000 17.161.000 25.018.000 24.669.000 19.972.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.744.000 12.668.000 10.472.000 16.207.000 19.660.000
Sum gjeld og egenkapital 35.932.000 29.829.000 35.490.000 40.876.000 39.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.021.000 83.200.000 51.357.000 79.960.000 67.711.000
Andre inntekter 0 0 0 0 10.000
Driftsinntekter 89.021.000 83.200.000 51.357.000 79.960.000 67.721.000
Varekostnad -41.506.000 -47.501.000 -20.293.000 -35.737.000 -27.811.000
Lønninger -33.912.000 -28.030.000 -24.094.000 -25.351.000 -21.866.000
Avskrivning -707.000 -335.000 -258.000 -294.000 -353.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.762.000 -6.339.000 -5.760.000 -6.221.000 -5.408.000
Driftskostnader -81.887.000 -82.205.000 -50.405.000 -67.603.000 -55.438.000
Driftsresultat 7.135.000 994.000 952.000 12.356.000 12.283.000
Finansinntekter 146.000 54.000 146.000 161.000 227.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -327.000 -240.000 -81.000
Finans 138.000 42.000 -181.000 -79.000 146.000
Konsernbidrag -3.627.000 0 -250.000 -4.500.000 -4.438.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.654.000 852.000 599.000 9.197.000 8.405.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.324.000 36.000 45.000 56.000 70.000
Driftsløsøre 0 1.303.000 987.000 1.009.000 1.341.000
Sum varige driftsmidler 1.324.000 1.339.000 1.032.000 1.066.000 1.411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 8.294.000 10.894.000 12.139.000
Sum anleggsmidler 1.324.000 1.339.000 9.326.000 11.959.000 13.550.000
Varebeholdning 150.000 305.000 520.000 510.000 472.000
Kundefordringer 16.222.000 19.143.000 11.416.000 7.184.000 4.941.000
Andre fordringer 436.000 1.103.000 223.000 317.000 458.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.800.000 7.939.000 14.004.000 20.906.000 20.212.000
Sum omløpsmidler 34.607.000 28.489.000 26.164.000 28.917.000 26.083.000
Sum eiendeler 35.931.000 29.828.000 35.490.000 40.876.000 39.633.000
Sum opptjent egenkapital 13.793.000 11.766.000 19.623.000 19.274.000 14.577.000
Sum egenkapital 19.188.000 17.161.000 25.018.000 24.669.000 19.972.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.657.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.997.000 6.810.000 4.831.000 2.811.000 2.548.000
Betalbar skatt 596.000 183.000 172.000 3.081.000 3.287.000
Skyldig offentlige avgifter 3.950.000 2.346.000 2.626.000 2.849.000 3.458.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.544.000 3.330.000 2.842.000 7.466.000 10.368.000
Sum kortsiktig gjeld 16.744.000 12.668.000 10.472.000 16.207.000 19.660.000
Sum gjeld og egenkapital 35.932.000 29.829.000 35.490.000 40.876.000 39.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.863.000 15.821.000 15.692.000 12.710.000 6.423.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 2.5 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 2.2 2.4 1.8 1.4
Soliditet 53.4 57.5 70.5 60.4 50.4
Resultatgrad 8 1.2 1.9 15.5 18.1
Rentedekningsgrad 891.9 82.8 2.9 51.5 154.4
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.4 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 20.3 3.5 3.1 30.6 31.6
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
NYBERG TOM ERIK
PROKURA HVER FOR SEG
NYBERG JON EGIL
PROKURA HVER FOR SEG
NYBERG MORTEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex