Bærum Septik Og Transportforretning As
Juridisk navn:  Bærum Septik Og Transportforretning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67534735
Postboks 12 Bjørnemyrsveien 2 Fax: 67533190
1305 Haslum 1344 Haslum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 922208352
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/25/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.38%
Resultat  
  
-34.32%
Egenkapital  
  
-24.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.871.000 10.913.000 9.764.000 11.750.000 10.943.000
Resultat: 911.000 1.387.000 973.000 2.136.000 998.000
Egenkapital: 1.833.000 2.434.000 1.382.000 676.000 372.000
Regnskap for  Bærum Septik Og Transportforretning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.871.000 10.913.000 9.764.000 11.750.000 10.943.000
Driftskostnader -9.939.000 -9.514.000 -8.786.000 -9.608.000 -9.927.000
Driftsresultat 933.000 1.399.000 978.000 2.143.000 1.015.000
Finansinntekter 2.000 6.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -18.000 -7.000 -9.000 -26.000
Finans -23.000 -12.000 -5.000 -6.000 -17.000
Resultat før skatt 911.000 1.387.000 973.000 2.136.000 998.000
Skattekostnad -212.000 -335.000 -250.000 -582.000 -270.000
Årsresultat 699.000 1.052.000 723.000 1.554.000 729.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 546.000 483.000 165.000 173.000 150.000
Sum omløpsmidler 4.271.000 3.863.000 3.016.000 3.768.000 2.963.000
Sum eiendeler 4.817.000 4.346.000 3.181.000 3.941.000 3.113.000
Sum opptjent egenkapital 1.708.000 2.309.000 1.257.000 551.000 247.000
Sum egenkapital 1.833.000 2.434.000 1.382.000 676.000 372.000
Sum langsiktig gjeld 253.000 318.000 0 23.000 812.000
Sum kortsiktig gjeld 2.731.000 1.594.000 1.799.000 3.242.000 1.929.000
Sum gjeld og egenkapital 4.817.000 4.346.000 3.181.000 3.941.000 3.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.871.000 10.913.000 9.764.000 11.750.000 10.883.000
Andre inntekter 0 0 0 0 60.000
Driftsinntekter 10.871.000 10.913.000 9.764.000 11.750.000 10.943.000
Varekostnad -1.459.000 -1.446.000 -1.485.000 -1.589.000 -1.551.000
Lønninger -5.217.000 -4.769.000 -3.853.000 -4.623.000 -4.956.000
Avskrivning -102.000 -44.000 -83.000 -34.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.161.000 -3.255.000 -3.365.000 -3.362.000 -3.362.000
Driftskostnader -9.939.000 -9.514.000 -8.786.000 -9.608.000 -9.927.000
Driftsresultat 933.000 1.399.000 978.000 2.143.000 1.015.000
Finansinntekter 2.000 6.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -18.000 -7.000 -9.000 -26.000
Finans -23.000 -12.000 -5.000 -6.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 -16.000 -51.000 -114.000
Utbytte -1.300.000 0 0 -1.200.000 0
Årsresultat 699.000 1.052.000 723.000 1.554.000 729.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 26.000 53.000 54.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 511.000 457.000 112.000 119.000 79.000
Sum varige driftsmidler 511.000 457.000 112.000 119.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 546.000 483.000 165.000 173.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 859.000 539.000 606.000 905.000 869.000
Andre fordringer 637.000 101.000 324.000 206.000 263.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.375.000 2.778.000 1.252.000 2.657.000 1.832.000
Sum omløpsmidler 4.271.000 3.863.000 3.016.000 3.768.000 2.963.000
Sum eiendeler 4.817.000 4.346.000 3.181.000 3.941.000 3.113.000
Sum opptjent egenkapital 1.708.000 2.309.000 1.257.000 551.000 247.000
Sum egenkapital 1.833.000 2.434.000 1.382.000 676.000 372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 253.000 318.000 0 23.000 812.000
Leverandørgjeld 231.000 210.000 336.000 354.000 310.000
Betalbar skatt 220.000 307.000 244.000 546.000 0
Skyldig offentlige avgifter 346.000 560.000 712.000 558.000 587.000
Utbytte -1.300.000 0 0 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 633.000 516.000 485.000 515.000 876.000
Sum kortsiktig gjeld 2.731.000 1.594.000 1.799.000 3.242.000 1.929.000
Sum gjeld og egenkapital 4.817.000 4.346.000 3.181.000 3.941.000 3.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.540.000 2.269.000 1.217.000 526.000 1.034.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.4 1.7 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.4 1.7 1.2 1.6
Soliditet 38.1 5 43.4 17.2 11.9
Resultatgrad 8.6 12.8 1 18.2 9.3
Rentedekningsgrad 37.3 77.7 139.7 238.4 39.4
Gjeldsgrad 1.6 0.8 1.3 4.8 7.4
Total kapitalrentabilitet 19.4 32.3 30.8 54.5 32.9
Signatur
29.05.2020
SELSKAPET TEGNES AV DET SAMLEDE STYRE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex