Byggern Eidet
Juridisk navn:  Bø-Tre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76139290
Regine Normanns Vei 28 Regine Normanns Vei 28 Fax: 76138400
8475 Straumsjøen 8475 Straumsjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Bø (Nordland)
Org.nr: 976188527
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bodø Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.93%
Resultat  
  
5.46%
Egenkapital  
  
10.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.503.000 22.916.000 24.721.000 22.584.000 22.128.000
Resultat: 1.988.000 1.885.000 2.284.000 1.465.000 1.912.000
Egenkapital: 5.604.000 5.074.000 4.640.000 3.926.000 3.607.000
Regnskap for  Byggern Eidet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.503.000 22.916.000 24.721.000 22.584.000 22.128.000
Driftskostnader -22.368.000 -20.911.000 -22.337.000 -21.036.000 -20.179.000
Driftsresultat 2.135.000 2.005.000 2.383.000 1.548.000 1.949.000
Finansinntekter 12.000 19.000 39.000 64.000 65.000
Finanskostnader -159.000 -139.000 -138.000 -147.000 -102.000
Finans -147.000 -120.000 -99.000 -83.000 -37.000
Resultat før skatt 1.988.000 1.885.000 2.284.000 1.465.000 1.912.000
Skattekostnad -458.000 -452.000 -569.000 -396.000 -518.000
Årsresultat 1.531.000 1.434.000 1.714.000 1.069.000 1.394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.127.000 3.508.000 3.507.000 2.890.000 2.467.000
Sum omløpsmidler 10.567.000 9.920.000 10.332.000 9.324.000 9.018.000
Sum eiendeler 14.694.000 13.428.000 13.839.000 12.214.000 11.485.000
Sum opptjent egenkapital 5.229.000 4.699.000 4.265.000 3.551.000 3.232.000
Sum egenkapital 5.604.000 5.074.000 4.640.000 3.926.000 3.607.000
Sum langsiktig gjeld 4.240.000 3.551.000 3.730.000 3.903.000 2.738.000
Sum kortsiktig gjeld 4.850.000 4.802.000 5.469.000 4.385.000 5.141.000
Sum gjeld og egenkapital 14.694.000 13.427.000 13.839.000 12.214.000 11.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.822.000 22.915.000 24.719.000 22.577.000 22.123.000
Andre inntekter 681.000 0 2.000 7.000 4.000
Driftsinntekter 24.503.000 22.916.000 24.721.000 22.584.000 22.128.000
Varekostnad -14.798.000 -14.464.000 -15.239.000 -15.097.000 -13.433.000
Lønninger -3.785.000 -3.542.000 -4.680.000 -3.971.000 -4.784.000
Avskrivning -305.000 -202.000 -158.000 -149.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.480.000 -2.703.000 -2.260.000 -1.819.000 -1.741.000
Driftskostnader -22.368.000 -20.911.000 -22.337.000 -21.036.000 -20.179.000
Driftsresultat 2.135.000 2.005.000 2.383.000 1.548.000 1.949.000
Finansinntekter 12.000 19.000 39.000 64.000 65.000
Finanskostnader -159.000 -139.000 -138.000 -147.000 -102.000
Finans -147.000 -120.000 -99.000 -83.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -750.000 -750.000
Årsresultat 1.531.000 1.434.000 1.714.000 1.069.000 1.394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 24.000
Fast eiendom 2.634.000 2.249.000 2.213.000 2.234.000 1.895.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 682.000 448.000 210.000 182.000 192.000
Sum varige driftsmidler 3.316.000 2.697.000 2.423.000 2.415.000 2.087.000
Sum finansielle anleggsmidler 811.000 811.000 1.084.000 475.000 355.000
Sum anleggsmidler 4.127.000 3.508.000 3.507.000 2.890.000 2.467.000
Varebeholdning 5.415.000 4.350.000 4.271.000 3.913.000 4.304.000
Kundefordringer 1.593.000 1.481.000 1.913.000 1.569.000 1.000.000
Andre fordringer 777.000 692.000 758.000 695.000 690.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.782.000 3.397.000 3.389.000 3.147.000 3.024.000
Sum omløpsmidler 10.567.000 9.920.000 10.332.000 9.324.000 9.018.000
Sum eiendeler 14.694.000 13.428.000 13.839.000 12.214.000 11.485.000
Sum opptjent egenkapital 5.229.000 4.699.000 4.265.000 3.551.000 3.232.000
Sum egenkapital 5.604.000 5.074.000 4.640.000 3.926.000 3.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 77.000 51.000 30.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.240.000 3.551.000 3.730.000 3.903.000 2.738.000
Leverandørgjeld 1.148.000 1.058.000 885.000 637.000 772.000
Betalbar skatt 432.000 430.000 431.000 324.000 474.000
Skyldig offentlige avgifter 567.000 618.000 970.000 634.000 913.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -750.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 1.704.000 1.696.000 2.183.000 2.041.000 2.233.000
Sum kortsiktig gjeld 4.850.000 4.802.000 5.469.000 4.385.000 5.141.000
Sum gjeld og egenkapital 14.694.000 13.427.000 13.839.000 12.214.000 11.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.717.000 5.118.000 4.863.000 4.939.000 3.877.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 1.9 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.3 1.0
Soliditet 38.1 37.8 33.5 32.1 31.4
Resultatgrad 8.7 8.7 9.6 6.9 8.8
Rentedekningsgrad 13.4 14.4 17.3 11.0 19.7
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 14.6 15.1 17.5 13.2 17.5
Signatur
10.09.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.09.2008
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex