Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bø Revisjon Hjalmar Groven
Juridisk navn:  Bø Revisjon Hjalmar Groven
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35950950
Nyvollvegen 13 Nyvollvegen 13 Fax: 35950951
3803 Bø I Telemark 3803 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø i Telemark
Org.nr: 962787908
Aksjekapital: -72 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
4.6%
Resultat  
  
2.46%
Egenkapital  
  
-56.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 478.000 457.000 435.000 443.000 444.000
Resultat: 292.000 285.000 246.000 284.000 295.000
Egenkapital: 41.000 95.000 31.000 19.000 -59.000
Regnskap for  Bø Revisjon Hjalmar Groven
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 478.000 457.000 435.000 443.000 444.000
Driftskostnader -186.000 -172.000 -188.000 -159.000 -150.000
Driftsresultat 292.000 285.000 246.000 284.000 295.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 292.000 285.000 246.000 284.000 295.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 292.000 285.000 246.000 284.000 295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 148.000 199.000 131.000 117.000 52.000
Sum eiendeler 148.000 199.000 131.000 117.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 95.000 31.000 19.000 -59.000
Sum egenkapital 41.000 95.000 31.000 19.000 -59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 104.000 100.000 98.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 199.000 131.000 117.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 478.000 457.000 435.000 443.000 444.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 478.000 457.000 435.000 443.000 444.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -26.000 -26.000 -27.000 -29.000 -30.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -146.000 -161.000 -130.000 -120.000
Driftskostnader -186.000 -172.000 -188.000 -159.000 -150.000
Driftsresultat 292.000 285.000 246.000 284.000 295.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 292.000 285.000 246.000 284.000 295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 63.000 0 106.000 38.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 136.000 131.000 11.000 14.000
Sum omløpsmidler 148.000 199.000 131.000 117.000 52.000
Sum eiendeler 148.000 199.000 131.000 117.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 95.000 31.000 19.000 -59.000
Sum egenkapital 41.000 95.000 31.000 19.000 -59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 96.000 95.000 94.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 7.000 4.000 4.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 104.000 100.000 98.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 199.000 131.000 117.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 95.000 31.000 19.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 1.3 1.2 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 1.3 1.2 0.5
Soliditet 27.7 47.7 23.7 16.2 -113.5
Resultatgrad 61.1 62.4 56.6 64.1 66.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 1.1 3.2 5.2 -1.9
Total kapitalrentabilitet 197.3 143.2 187.8 242.7 567.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex