Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Bøhmer Entreprenør AS
Juridisk navn:  Bøhmer Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32299900
Postboks 4031 Drammen Øvre Eikervei 83 Fax: 32299901
3005 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune: www.bohmer.no
Buskerud Drammen
Org.nr: 910964690
Aksjekapital: 9.900.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 12/18/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.3%
Resultat  
  
-680.92%
Egenkapital  
  
-41.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 303.767.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000
Resultat: -20.835.000 -2.668.000 -14.098.000 4.282.000 -1.998.000
Egenkapital: 9.923.000 16.980.000 13.559.000 20.701.000 17.338.000
Regnskap for  Bøhmer Entreprenør AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 303.767.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000
Driftskostnader -325.532.000 -257.654.000 -167.503.000 -254.207.000 -175.752.000
Driftsresultat -21.765.000 -3.022.000 -14.849.000 2.184.000 -3.376.000
Finansinntekter 942.000 363.000 760.000 2.129.000 1.389.000
Finanskostnader -11.000 -9.000 -9.000 -31.000 -11.000
Finans 931.000 354.000 751.000 2.098.000 1.378.000
Resultat før skatt -20.835.000 -2.668.000 -14.098.000 4.282.000 -1.998.000
Skattekostnad 5.606.000 889.000 4.076.000 -918.000 653.000
Årsresultat -15.229.000 -1.779.000 -10.022.000 3.364.000 -1.345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 462.000 265.000 3.342.000 553.000 814.000
Sum omløpsmidler 87.852.000 84.239.000 46.773.000 83.247.000 91.890.000
Sum eiendeler 88.314.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.704.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 9.923.000 16.980.000 13.559.000 20.701.000 17.338.000
Sum langsiktig gjeld 942.000 4.190.000 180.000 332.000 1.857.000
Sum kortsiktig gjeld 77.450.000 63.334.000 36.376.000 62.767.000 73.510.000
Sum gjeld og egenkapital 88.315.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 303.649.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000
Andre inntekter 118.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 303.767.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000
Varekostnad -249.915.000 -186.258.000 -103.779.000 -188.058.000 -126.541.000
Lønninger -41.747.000 -39.563.000 -39.631.000 -34.733.000 -26.809.000
Avskrivning -142.000 -157.000 -192.000 -212.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.728.000 -31.676.000 -23.901.000 -31.204.000 -22.200.000
Driftskostnader -325.532.000 -257.654.000 -167.503.000 -254.207.000 -175.752.000
Driftsresultat -21.765.000 -3.022.000 -14.849.000 2.184.000 -3.376.000
Finansinntekter 942.000 363.000 760.000 2.129.000 1.389.000
Finanskostnader -11.000 -9.000 -9.000 -31.000 -11.000
Finans 931.000 354.000 751.000 2.098.000 1.378.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -6.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.229.000 -1.779.000 -10.022.000 3.364.000 -1.345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.917.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 462.000 265.000 422.000 550.000 711.000
Sum varige driftsmidler 462.000 265.000 422.000 550.000 711.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.000 3.000 103.000
Sum anleggsmidler 462.000 265.000 3.342.000 553.000 814.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.135.000 20.792.000 19.449.000 57.866.000 20.949.000
Andre fordringer 5.782.000 427.000 1.679.000 3.173.000 4.475.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.402.000 49.691.000 21.073.000 21.635.000 60.203.000
Sum omløpsmidler 87.852.000 84.239.000 46.773.000 83.247.000 91.890.000
Sum eiendeler 88.314.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.704.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 9.923.000 16.980.000 13.559.000 20.701.000 17.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 942.000 4.190.000 180.000 332.000 1.857.000
Gjeld til kredittinstitutt 548.000 1.382.000 1.915.000 2.458.000 0
Sum langsiktig gjeld 942.000 4.190.000 180.000 332.000 1.857.000
Leverandørgjeld 61.690.000 32.980.000 25.025.000 46.097.000 56.420.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.529.000 4.976.000 2.085.000 2.315.000 5.870.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.683.000 23.996.000 7.351.000 11.897.000 11.220.000
Sum kortsiktig gjeld 77.450.000 63.334.000 36.376.000 62.767.000 73.510.000
Sum gjeld og egenkapital 88.315.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.402.000 20.905.000 10.397.000 20.480.000 18.380.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.3 1.4 1.3
Soliditet 11.2 20.1 27.1 24.7 18.7
Resultatgrad -7.2 -1.2 -9.7 0.9 -2.0
Rentedekningsgrad -1893.0 -295.4 -1565.4 139.1 -180.6
Gjeldsgrad 7.9 4.0 2.7 3.0 4.3
Total kapitalrentabilitet -23.6 -3.1 -28.1 5.1 -2.1
Signatur
26.10.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP, DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT ANNET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.10.2015
STYRET KAN TILDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Bøhmer Entreprenør AS
Bøhmer Entreprenør AS er en lokal entreprenør med markedsområde i Buskerud og Akershus.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex