Bøhmer Entreprenør AS
Juridisk navn:  Bøhmer Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32299900
Postboks 4031 Gulskogen Øvre Eikervei 83 Fax: 32299901
3005 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune: www.bohmer.no
Buskerud Drammen
Org.nr: 910964690
Aksjekapital: 9.900.000 NOK
Antall ansatte: 65
Etableringsdato: 12/18/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
66.8%
Resultat  
  
81.08%
Egenkapital  
  
25.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000
Resultat: -2.668.000 -14.098.000 4.282.000 -1.998.000 -4.959.000
Egenkapital: 16.980.000 13.559.000 20.701.000 17.338.000 16.459.000
Regnskap for  Bøhmer Entreprenør AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000
Driftskostnader -257.654.000 -167.503.000 -254.207.000 -175.752.000 -95.695.000
Driftsresultat -3.022.000 -14.849.000 2.184.000 -3.376.000 -5.606.000
Finansinntekter 363.000 760.000 2.129.000 1.389.000 755.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -31.000 -11.000 -108.000
Finans 354.000 751.000 2.098.000 1.378.000 647.000
Resultat før skatt -2.668.000 -14.098.000 4.282.000 -1.998.000 -4.959.000
Skattekostnad 889.000 4.076.000 -918.000 653.000 1.400.000
Årsresultat -1.779.000 -10.022.000 3.364.000 -1.345.000 -3.559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.000 3.342.000 553.000 814.000 1.672.000
Sum omløpsmidler 84.239.000 46.773.000 83.247.000 91.890.000 46.256.000
Sum eiendeler 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.704.000 47.928.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 2.005.000
Sum egenkapital 16.980.000 13.559.000 20.701.000 17.338.000 16.459.000
Sum langsiktig gjeld 4.190.000 180.000 332.000 1.857.000 2.403.000
Sum kortsiktig gjeld 63.334.000 36.376.000 62.767.000 73.510.000 29.066.000
Sum gjeld og egenkapital 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.705.000 47.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 254.632.000 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000
Varekostnad -186.258.000 -103.779.000 -188.058.000 -126.541.000 -55.696.000
Lønninger -39.563.000 -39.631.000 -34.733.000 -26.809.000 -30.013.000
Avskrivning -157.000 -192.000 -212.000 -202.000 -236.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.676.000 -23.901.000 -31.204.000 -22.200.000 -9.750.000
Driftskostnader -257.654.000 -167.503.000 -254.207.000 -175.752.000 -95.695.000
Driftsresultat -3.022.000 -14.849.000 2.184.000 -3.376.000 -5.606.000
Finansinntekter 363.000 760.000 2.129.000 1.389.000 755.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -31.000 -11.000 -108.000
Finans 354.000 751.000 2.098.000 1.378.000 647.000
Konsernbidrag 0 0 0 -6.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.779.000 -10.022.000 3.364.000 -1.345.000 -3.559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.917.000 0 0 1.146.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 265.000 422.000 550.000 711.000 423.000
Sum varige driftsmidler 265.000 422.000 550.000 711.000 423.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 3.000 103.000 103.000
Sum anleggsmidler 265.000 3.342.000 553.000 814.000 1.672.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.792.000 19.449.000 57.866.000 20.949.000 13.092.000
Andre fordringer 427.000 1.679.000 3.173.000 4.475.000 697.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.691.000 21.073.000 21.635.000 60.203.000 32.467.000
Sum omløpsmidler 84.239.000 46.773.000 83.247.000 91.890.000 46.256.000
Sum eiendeler 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.704.000 47.928.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 2.005.000
Sum egenkapital 16.980.000 13.559.000 20.701.000 17.338.000 16.459.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.190.000 180.000 332.000 1.857.000 2.403.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.382.000 1.915.000 2.458.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.190.000 180.000 332.000 1.857.000 2.403.000
Leverandørgjeld 32.980.000 25.025.000 46.097.000 56.420.000 17.060.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.976.000 2.085.000 2.315.000 5.870.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.996.000 7.351.000 11.897.000 11.220.000 12.006.000
Sum kortsiktig gjeld 63.334.000 36.376.000 62.767.000 73.510.000 29.066.000
Sum gjeld og egenkapital 84.504.000 50.115.000 83.800.000 92.705.000 47.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.905.000 10.397.000 20.480.000 18.380.000 17.190.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.3 1.6
Soliditet 20.1 27.1 24.7 18.7 34.3
Resultatgrad -1.2 -9.7 0.9 -2.0 -6.2
Rentedekningsgrad -295.4 -1565.4 139.1 -180.6 -44.9
Gjeldsgrad 4.0 2.7 3.0 4.3 1.9
Total kapitalrentabilitet -3.1 -28.1 5.1 -2.1 -10.1
Signatur
29.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP, DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER
STYRETS LEDER OG ETT ANNET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.10.2013
STYRET KAN TILDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Bøhmer Entreprenør AS
Bøhmer Entreprenør AS er en lokal entreprenør med markedsområde i Buskerud og Akershus.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex