Bøhmer Entreprenør AS
Juridisk navn:  Bøhmer Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32299900
Postboks 395 Øvre Eikervei 83 Fax: 32299901
1326 Lysaker 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 910964690
Aksjekapital: 693.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 18.12.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74,91%
Resultat  
  
-84,47%
Egenkapital  
  
-47,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 48.594.000 193.699.000 303.767.000 254.632.000 152.654.000
Resultat: -41.558.000 -22.528.000 -20.835.000 -2.668.000 -14.098.000
Egenkapital: 688.000 1.320.000 9.923.000 16.980.000 13.559.000
Regnskap for  Bøhmer Entreprenør AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 48.594.000 193.699.000 303.767.000 254.632.000 152.654.000
Driftskostnader -90.374.000 -216.547.000 -325.532.000 -257.654.000 -167.503.000
Driftsresultat -41.780.000 -22.848.000 -21.765.000 -3.022.000 -14.849.000
Finansinntekter 258.000 355.000 942.000 363.000 760.000
Finanskostnader -37.000 -35.000 -11.000 -9.000 -9.000
Finans 221.000 320.000 931.000 354.000 751.000
Resultat før skatt -41.558.000 -22.528.000 -20.835.000 -2.668.000 -14.098.000
Skattekostnad 10.222.000 5.911.000 5.606.000 889.000 4.076.000
Årsresultat -31.337.000 -16.617.000 -15.229.000 -1.779.000 -10.022.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.992.000 2.339.000 462.000 265.000 3.342.000
Sum omløpsmidler 19.350.000 52.460.000 87.852.000 84.239.000 46.773.000
Sum eiendeler 23.342.000 54.799.000 88.314.000 84.504.000 50.115.000
Sum opptjent egenkapital -9.212.000 -8.580.000 0 0 0
Sum egenkapital 688.000 1.320.000 9.923.000 16.980.000 13.559.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 942.000 4.190.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 22.654.000 53.479.000 77.450.000 63.334.000 36.376.000
Sum gjeld og egenkapital 23.342.000 54.799.000 88.315.000 84.504.000 50.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.594.000 193.699.000 303.649.000 254.632.000 152.654.000
Andre inntekter 0 0 118.000 0 0
Driftsinntekter 48.594.000 193.699.000 303.767.000 254.632.000 152.654.000
Varekostnad -62.787.000 -153.596.000 -249.915.000 -186.258.000 -103.779.000
Lønninger -13.266.000 -36.180.000 -41.747.000 -39.563.000 -39.631.000
Avskrivning -24.000 -127.000 -142.000 -157.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.297.000 -26.644.000 -33.728.000 -31.676.000 -23.901.000
Driftskostnader -90.374.000 -216.547.000 -325.532.000 -257.654.000 -167.503.000
Driftsresultat -41.780.000 -22.848.000 -21.765.000 -3.022.000 -14.849.000
Finansinntekter 258.000 355.000 942.000 363.000 760.000
Finanskostnader -37.000 -35.000 -11.000 -9.000 -9.000
Finans 221.000 320.000 931.000 354.000 751.000
Konsernbidrag 30.704.000 8.014.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.337.000 -16.617.000 -15.229.000 -1.779.000 -10.022.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.992.000 2.005.000 0 0 2.917.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 334.000 462.000 265.000 422.000
Sum varige driftsmidler 0 334.000 462.000 265.000 422.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 3.992.000 2.339.000 462.000 265.000 3.342.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.874.000 17.941.000 29.135.000 20.792.000 19.449.000
Andre fordringer 241.000 4.816.000 5.782.000 427.000 1.679.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.662.000 18.725.000 42.402.000 49.691.000 21.073.000
Sum omløpsmidler 19.350.000 52.460.000 87.852.000 84.239.000 46.773.000
Sum eiendeler 23.342.000 54.799.000 88.314.000 84.504.000 50.115.000
Sum opptjent egenkapital -9.212.000 -8.580.000 0 0 0
Sum egenkapital 688.000 1.320.000 9.923.000 16.980.000 13.559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 942.000 4.190.000 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 1.130.000 548.000 1.382.000 1.915.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 942.000 4.190.000 180.000
Leverandørgjeld 13.613.000 30.913.000 61.690.000 32.980.000 25.025.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 2.236.000 2.529.000 4.976.000 2.085.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.950.000 19.201.000 12.683.000 23.996.000 7.351.000
Sum kortsiktig gjeld 22.654.000 53.479.000 77.450.000 63.334.000 36.376.000
Sum gjeld og egenkapital 23.342.000 54.799.000 88.315.000 84.504.000 50.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.304.000 -1.019.000 10.402.000 20.905.000 10.397.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1.2 1.4 1.3
Soliditet 2.9 2.4 11.2 20.1 27.1
Resultatgrad -11.8 -7.2 -1.2 -9.7
Rentedekningsgrad -1129.2 -642.7 -1893.0 -295.4 -1565.4
Gjeldsgrad 32.9 40.5 7.9 4.0 2.7
Total kapitalrentabilitet -177.9 -41.0 -23.6 -3.1 -28.1
Signatur
12.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP, DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT ANNET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.10.2016
STYRET KAN TILDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex