Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bøhmer Entreprenør AS
Juridisk navn:  Bøhmer Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32299900
Postboks 395 Øvre Eikervei 83 Fax: 32299901
1326 Lysaker 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 910964690
Aksjekapital: 9.900.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 18.12.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36,23%
Resultat  
  
-8,13%
Egenkapital  
  
-86,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 193.699.000 303.767.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000
Resultat: -22.528.000 -20.835.000 -2.668.000 -14.098.000 4.282.000
Egenkapital: 1.320.000 9.923.000 16.980.000 13.559.000 20.701.000
Regnskap for  Bøhmer Entreprenør AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 193.699.000 303.767.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000
Driftskostnader -216.547.000 -325.532.000 -257.654.000 -167.503.000 -254.207.000
Driftsresultat -22.848.000 -21.765.000 -3.022.000 -14.849.000 2.184.000
Finansinntekter 355.000 942.000 363.000 760.000 2.129.000
Finanskostnader -35.000 -11.000 -9.000 -9.000 -31.000
Finans 320.000 931.000 354.000 751.000 2.098.000
Resultat før skatt -22.528.000 -20.835.000 -2.668.000 -14.098.000 4.282.000
Skattekostnad 5.911.000 5.606.000 889.000 4.076.000 -918.000
Årsresultat -16.617.000 -15.229.000 -1.779.000 -10.022.000 3.364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.339.000 462.000 265.000 3.342.000 553.000
Sum omløpsmidler 52.460.000 87.852.000 84.239.000 46.773.000 83.247.000
Sum eiendeler 54.799.000 88.314.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000
Sum opptjent egenkapital -8.580.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.320.000 9.923.000 16.980.000 13.559.000 20.701.000
Sum langsiktig gjeld 0 942.000 4.190.000 180.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 53.479.000 77.450.000 63.334.000 36.376.000 62.767.000
Sum gjeld og egenkapital 54.799.000 88.315.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 193.699.000 303.649.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000
Andre inntekter 0 118.000 0 0 0
Driftsinntekter 193.699.000 303.767.000 254.632.000 152.654.000 256.391.000
Varekostnad -153.596.000 -249.915.000 -186.258.000 -103.779.000 -188.058.000
Lønninger -36.180.000 -41.747.000 -39.563.000 -39.631.000 -34.733.000
Avskrivning -127.000 -142.000 -157.000 -192.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.644.000 -33.728.000 -31.676.000 -23.901.000 -31.204.000
Driftskostnader -216.547.000 -325.532.000 -257.654.000 -167.503.000 -254.207.000
Driftsresultat -22.848.000 -21.765.000 -3.022.000 -14.849.000 2.184.000
Finansinntekter 355.000 942.000 363.000 760.000 2.129.000
Finanskostnader -35.000 -11.000 -9.000 -9.000 -31.000
Finans 320.000 931.000 354.000 751.000 2.098.000
Konsernbidrag 8.014.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.617.000 -15.229.000 -1.779.000 -10.022.000 3.364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.005.000 0 0 2.917.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 334.000 462.000 265.000 422.000 550.000
Sum varige driftsmidler 334.000 462.000 265.000 422.000 550.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 2.339.000 462.000 265.000 3.342.000 553.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.941.000 29.135.000 20.792.000 19.449.000 57.866.000
Andre fordringer 4.816.000 5.782.000 427.000 1.679.000 3.173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.725.000 42.402.000 49.691.000 21.073.000 21.635.000
Sum omløpsmidler 52.460.000 87.852.000 84.239.000 46.773.000 83.247.000
Sum eiendeler 54.799.000 88.314.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000
Sum opptjent egenkapital -8.580.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.320.000 9.923.000 16.980.000 13.559.000 20.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 942.000 4.190.000 180.000 332.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.130.000 548.000 1.382.000 1.915.000 2.458.000
Sum langsiktig gjeld 0 942.000 4.190.000 180.000 332.000
Leverandørgjeld 30.913.000 61.690.000 32.980.000 25.025.000 46.097.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.236.000 2.529.000 4.976.000 2.085.000 2.315.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.201.000 12.683.000 23.996.000 7.351.000 11.897.000
Sum kortsiktig gjeld 53.479.000 77.450.000 63.334.000 36.376.000 62.767.000
Sum gjeld og egenkapital 54.799.000 88.315.000 84.504.000 50.115.000 83.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.019.000 10.402.000 20.905.000 10.397.000 20.480.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.4 1.3 1.4
Soliditet 2.4 11.2 20.1 27.1 24.7
Resultatgrad -11.8 -7.2 -1.2 -9.7 0.9
Rentedekningsgrad -642.7 -1893.0 -295.4 -1565.4 139.1
Gjeldsgrad 40.5 7.9 4.0 2.7 3.0
Total kapitalrentabilitet -41.0 -23.6 -3.1 -28.1 5.1
Signatur
12.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP, DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT ANNET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.10.2016
STYRET KAN TILDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex