Bøhmer Entreprenør AS
Juridisk navn:  Bøhmer Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32299900
Postboks 395 Øvre Eikervei 83 Fax: 32299901
1326 Lysaker 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 910964690
Aksjekapital: 693.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 18.12.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99,89%
Resultat  
  
83,37%
Egenkapital  
  
7,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 55.000 48.594.000 193.699.000 303.767.000 254.632.000
Resultat: -6.913.000 -41.558.000 -22.528.000 -20.835.000 -2.668.000
Egenkapital: 741.000 688.000 1.320.000 9.923.000 16.980.000
Regnskap for  Bøhmer Entreprenør AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 55.000 48.594.000 193.699.000 303.767.000 254.632.000
Driftskostnader -7.008.000 -90.374.000 -216.547.000 -325.532.000 -257.654.000
Driftsresultat -6.952.000 -41.780.000 -22.848.000 -21.765.000 -3.022.000
Finansinntekter 43.000 258.000 355.000 942.000 363.000
Finanskostnader -4.000 -37.000 -35.000 -11.000 -9.000
Finans 39.000 221.000 320.000 931.000 354.000
Resultat før skatt -6.913.000 -41.558.000 -22.528.000 -20.835.000 -2.668.000
Skattekostnad 1.495.000 10.222.000 5.911.000 5.606.000 889.000
Årsresultat -5.418.000 -31.337.000 -16.617.000 -15.229.000 -1.779.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.758.000 3.992.000 2.339.000 462.000 265.000
Sum omløpsmidler 16.716.000 19.350.000 52.460.000 87.852.000 84.239.000
Sum eiendeler 20.474.000 23.342.000 54.799.000 88.314.000 84.504.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 -9.212.000 -8.580.000 0 0
Sum egenkapital 741.000 688.000 1.320.000 9.923.000 16.980.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 942.000 4.190.000
Sum kortsiktig gjeld 19.733.000 22.654.000 53.479.000 77.450.000 63.334.000
Sum gjeld og egenkapital 20.474.000 23.342.000 54.799.000 88.315.000 84.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000 48.594.000 193.699.000 303.649.000 254.632.000
Andre inntekter 0 0 0 118.000 0
Driftsinntekter 55.000 48.594.000 193.699.000 303.767.000 254.632.000
Varekostnad -3.414.000 -62.787.000 -153.596.000 -249.915.000 -186.258.000
Lønninger -30.000 -13.266.000 -36.180.000 -41.747.000 -39.563.000
Avskrivning 0 -24.000 -127.000 -142.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.564.000 -14.297.000 -26.644.000 -33.728.000 -31.676.000
Driftskostnader -7.008.000 -90.374.000 -216.547.000 -325.532.000 -257.654.000
Driftsresultat -6.952.000 -41.780.000 -22.848.000 -21.765.000 -3.022.000
Finansinntekter 43.000 258.000 355.000 942.000 363.000
Finanskostnader -4.000 -37.000 -35.000 -11.000 -9.000
Finans 39.000 221.000 320.000 931.000 354.000
Konsernbidrag 5.472.000 30.704.000 8.014.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.418.000 -31.337.000 -16.617.000 -15.229.000 -1.779.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.758.000 3.992.000 2.005.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 334.000 462.000 265.000
Sum varige driftsmidler 0 0 334.000 462.000 265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.758.000 3.992.000 2.339.000 462.000 265.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.324.000 1.874.000 17.941.000 29.135.000 20.792.000
Andre fordringer 65.000 241.000 4.816.000 5.782.000 427.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.127.000 1.662.000 18.725.000 42.402.000 49.691.000
Sum omløpsmidler 16.716.000 19.350.000 52.460.000 87.852.000 84.239.000
Sum eiendeler 20.474.000 23.342.000 54.799.000 88.314.000 84.504.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 -9.212.000 -8.580.000 0 0
Sum egenkapital 741.000 688.000 1.320.000 9.923.000 16.980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 942.000 4.190.000
Gjeld til kredittinstitutt 741.000 58.000 1.130.000 548.000 1.382.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 942.000 4.190.000
Leverandørgjeld 8.892.000 13.613.000 30.913.000 61.690.000 32.980.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 34.000 2.236.000 2.529.000 4.976.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.100.000 8.950.000 19.201.000 12.683.000 23.996.000
Sum kortsiktig gjeld 19.733.000 22.654.000 53.479.000 77.450.000 63.334.000
Sum gjeld og egenkapital 20.474.000 23.342.000 54.799.000 88.315.000 84.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.017.000 -3.304.000 -1.019.000 10.402.000 20.905.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4
Soliditet 3.6 2.9 2.4 11.2 20.1
Resultatgrad -11.8 -7.2 -1.2
Rentedekningsgrad -1129.2 -642.7 -1893.0 -295.4
Gjeldsgrad 26.6 32.9 40.5 7.9 4.0
Total kapitalrentabilitet -33.7 -177.9 -41.0 -23.6 -3.1
Signatur
12.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP, DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT ANNET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.10.2016
STYRET KAN TILDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex