Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Bøhmer Entreprenør AS
Juridisk navn:  Bøhmer Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32299900
Postboks 4031 Drammen Øvre Eikervei 83 Fax: 32299901
3005 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune: www.bohmer.no
Buskerud Drammen
Org.nr: 910964690
Aksjekapital: 9.900.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 3/23/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.46%
Resultat  
  
-429.24%
Egenkapital  
  
-34.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000 203.196.000
Resultat: -14.098.000 4.282.000 -1.998.000 -4.959.000 7.580.000
Egenkapital: 13.559.000 20.701.000 17.338.000 16.459.000 20.017.000
Regnskap for  Bøhmer Entreprenør AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000 203.196.000
Driftskostnader -167.503.000 -254.207.000 -175.752.000 -95.695.000 -197.827.000
Driftsresultat -14.849.000 2.184.000 -3.376.000 -5.606.000 5.369.000
Finansinntekter 760.000 2.129.000 1.389.000 755.000 2.388.000
Finanskostnader -9.000 -31.000 -11.000 -108.000 -177.000
Finans 751.000 2.098.000 1.378.000 647.000 2.211.000
Resultat før skatt -14.098.000 4.282.000 -1.998.000 -4.959.000 7.580.000
Skattekostnad 4.076.000 -918.000 653.000 1.400.000 -2.131.000
Årsresultat -10.022.000 3.364.000 -1.345.000 -3.559.000 5.449.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.342.000 553.000 814.000 1.672.000 848.000
Sum omløpsmidler 46.773.000 83.247.000 91.890.000 46.256.000 74.366.000
Sum eiendeler 50.115.000 83.800.000 92.704.000 47.928.000 75.214.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 2.005.000 5.564.000
Sum egenkapital 13.559.000 20.701.000 17.338.000 16.459.000 20.017.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 332.000 1.857.000 2.403.000 2.387.000
Sum kortsiktig gjeld 36.376.000 62.767.000 73.510.000 29.066.000 52.810.000
Sum gjeld og egenkapital 50.115.000 83.800.000 92.705.000 47.928.000 75.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000 203.196.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 152.654.000 256.391.000 172.376.000 90.089.000 203.196.000
Varekostnad -103.779.000 -188.058.000 -126.541.000 -55.696.000 -129.995.000
Lønninger -39.631.000 -34.733.000 -26.809.000 -30.013.000 -44.898.000
Avskrivning -192.000 -212.000 -202.000 -236.000 -497.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.901.000 -31.204.000 -22.200.000 -9.750.000 -22.437.000
Driftskostnader -167.503.000 -254.207.000 -175.752.000 -95.695.000 -197.827.000
Driftsresultat -14.849.000 2.184.000 -3.376.000 -5.606.000 5.369.000
Finansinntekter 760.000 2.129.000 1.389.000 755.000 2.388.000
Finanskostnader -9.000 -31.000 -11.000 -108.000 -177.000
Finans 751.000 2.098.000 1.378.000 647.000 2.211.000
Konsernbidrag 0 0 -6.000.000 0 -10.440.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.022.000 3.364.000 -1.345.000 -3.559.000 5.449.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.917.000 0 0 1.146.000 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 422.000 550.000 711.000 423.000 660.000
Sum varige driftsmidler 422.000 550.000 711.000 423.000 660.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 103.000 103.000 137.000
Sum anleggsmidler 3.342.000 553.000 814.000 1.672.000 848.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.449.000 57.866.000 20.949.000 13.092.000 41.773.000
Andre fordringer 1.679.000 3.173.000 4.475.000 697.000 1.263.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.073.000 21.635.000 60.203.000 32.467.000 31.260.000
Sum omløpsmidler 46.773.000 83.247.000 91.890.000 46.256.000 74.366.000
Sum eiendeler 50.115.000 83.800.000 92.704.000 47.928.000 75.214.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 2.005.000 5.564.000
Sum egenkapital 13.559.000 20.701.000 17.338.000 16.459.000 20.017.000
Sum avsetninger til forpliktelser 180.000 332.000 1.857.000 2.403.000 2.387.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.915.000 2.458.000 0 0 14.500.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 332.000 1.857.000 2.403.000 2.387.000
Leverandørgjeld 25.025.000 46.097.000 56.420.000 17.060.000 21.383.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.097.000
Skyldig offentlige avgifter 2.085.000 2.315.000 5.870.000 0 13.056.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.351.000 11.897.000 11.220.000 12.006.000 2.774.000
Sum kortsiktig gjeld 36.376.000 62.767.000 73.510.000 29.066.000 52.810.000
Sum gjeld og egenkapital 50.115.000 83.800.000 92.705.000 47.928.000 75.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.397.000 20.480.000 18.380.000 17.190.000 21.556.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.6 1.5
Soliditet 27.1 24.7 18.7 34.3 26.6
Resultatgrad -9.7 0.9 -2.0 -6.2 2.6
Rentedekningsgrad -1565.4 139.1 -180.6 -44.9 43.8
Gjeldsgrad 2.7 3.0 4.3 1.9 2.8
Total kapitalrentabilitet -28.1 5.1 -2.1 -10.1 10.3
Signatur
29.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP, DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER
STYRETS LEDER OG ETT ANNET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.10.2013
STYRET KAN TILDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Bøhmer Entreprenør AS
Bøhmer Entreprenør AS er en lokal entreprenør med markedsområde i Buskerud og Akershus.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex