Bølgen & Moi Drammen As
Juridisk navn:  Bølgen & Moi Drammen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67521020
C/O Bølgen & Moi As Postboks 3 Lilleaker Nedre Strandgate 4 Fax: 67521021
0216 Oslo 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 974263130
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.76%
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
-64.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.868.000 17.240.000 19.306.000 14.715.000 12.900.000
Resultat: -2.630.000 -1.578.000 468.000 105.000 -513.000
Egenkapital: 279.000 786.000 720.000 626.000 568.000
Regnskap for  Bølgen & Moi Drammen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.868.000 17.240.000 19.306.000 14.715.000 12.900.000
Driftskostnader -17.470.000 -18.765.000 -18.834.000 -14.591.000 -13.353.000
Driftsresultat -2.601.000 -1.524.000 472.000 124.000 -453.000
Finansinntekter 6.000 0 9.000 0 3.000
Finanskostnader -35.000 -53.000 -13.000 -19.000 -63.000
Finans -29.000 -53.000 -4.000 -19.000 -60.000
Resultat før skatt -2.630.000 -1.578.000 468.000 105.000 -513.000
Skattekostnad 563.000 352.000 -131.000 -47.000 130.000
Årsresultat -2.067.000 -1.225.000 337.000 58.000 -383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.876.000 1.249.000 877.000 550.000 475.000
Sum omløpsmidler 3.315.000 3.220.000 2.147.000 2.405.000 2.269.000
Sum eiendeler 6.191.000 4.469.000 3.024.000 2.955.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital -3.140.000 -1.073.000 152.000 58.000 0
Sum egenkapital 279.000 786.000 720.000 626.000 568.000
Sum langsiktig gjeld 399.000 882.000 412.000 400.000 382.000
Sum kortsiktig gjeld 5.512.000 2.801.000 1.891.000 1.929.000 1.794.000
Sum gjeld og egenkapital 6.191.000 4.470.000 3.023.000 2.955.000 2.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.803.000 16.376.000 18.874.000 14.563.000 12.717.000
Andre inntekter 65.000 864.000 433.000 152.000 183.000
Driftsinntekter 14.868.000 17.240.000 19.306.000 14.715.000 12.900.000
Varekostnad -4.525.000 -5.060.000 -5.245.000 -3.688.000 -3.382.000
Lønninger -6.134.000 -6.377.000 -7.888.000 -5.905.000 -5.510.000
Avskrivning -475.000 -316.000 -210.000 -192.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.336.000 -7.012.000 -5.491.000 -4.806.000 -4.298.000
Driftskostnader -17.470.000 -18.765.000 -18.834.000 -14.591.000 -13.353.000
Driftsresultat -2.601.000 -1.524.000 472.000 124.000 -453.000
Finansinntekter 6.000 0 9.000 0 3.000
Finanskostnader -35.000 -53.000 -13.000 -19.000 -63.000
Finans -29.000 -53.000 -4.000 -19.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 -243.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.067.000 -1.225.000 337.000 58.000 -383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 207.000 84.000 118.000 168.000 215.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.669.000 1.165.000 759.000 366.000 228.000
Sum varige driftsmidler 2.669.000 1.165.000 759.000 366.000 228.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 16.000 32.000
Sum anleggsmidler 2.876.000 1.249.000 877.000 550.000 475.000
Varebeholdning 431.000 448.000 456.000 297.000 260.000
Kundefordringer 238.000 60.000 316.000 281.000 547.000
Andre fordringer 388.000 409.000 74.000 75.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 107.000 782.000 1.233.000 850.000
Sum omløpsmidler 3.315.000 3.220.000 2.147.000 2.405.000 2.269.000
Sum eiendeler 6.191.000 4.469.000 3.024.000 2.955.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital -3.140.000 -1.073.000 152.000 58.000 0
Sum egenkapital 279.000 786.000 720.000 626.000 568.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.767.000 1.240.000 324.000 0 124.000
Sum langsiktig gjeld 399.000 882.000 412.000 400.000 382.000
Leverandørgjeld 1.175.000 661.000 295.000 617.000 804.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 603.000 319.000 451.000 541.000 374.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 967.000 580.000 821.000 771.000 492.000
Sum kortsiktig gjeld 5.512.000 2.801.000 1.891.000 1.929.000 1.794.000
Sum gjeld og egenkapital 6.191.000 4.470.000 3.023.000 2.955.000 2.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.197.000 419.000 256.000 476.000 475.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1.1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 1 0.9 1.1 1.2
Soliditet 4.5 17.6 23.8 21.2 20.7
Resultatgrad -17.5 -8.8 2.4 0.8 -3.5
Rentedekningsgrad -74.3 -28.8 36.3 6.5 -7.1
Gjeldsgrad 21.2 4.7 3.2 3.7 3.8
Total kapitalrentabilitet -41.9 -34.1 15.9 4.2 -16.4
Signatur
14.07.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex