Bømek AS
Juridisk navn:  Bømek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35951480
Sandavegen 15 Sandavegen 15 Fax: 35950417
3802 Bø I Telemark 3802 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø i Telemark
Org.nr: 976539850
Aksjekapital: 132.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark AS
Regnskapsfører: Bø Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.1%
Resultat  
  
-26.2%
Egenkapital  
  
-38.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 14.913.000 15.390.000 12.125.000 15.546.000 20.693.000
Resultat: 2.211.000 2.996.000 749.000 3.567.000 6.897.000
Egenkapital: 6.399.000 10.399.000 10.600.000 10.176.000 9.732.000
Regnskap for  Bømek AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 14.913.000 15.390.000 12.125.000 15.546.000 20.693.000
Driftskostnader -12.979.000 -12.588.000 -11.552.000 -12.167.000 -14.061.000
Driftsresultat 1.935.000 2.802.000 572.000 3.379.000 6.631.000
Finansinntekter 291.000 194.000 188.000 206.000 279.000
Finanskostnader -15.000 0 -11.000 -18.000 -13.000
Finans 276.000 194.000 177.000 188.000 266.000
Resultat før skatt 2.211.000 2.996.000 749.000 3.567.000 6.897.000
Skattekostnad -623.000 -897.000 -326.000 -1.123.000 -2.003.000
Årsresultat 1.588.000 2.099.000 424.000 2.444.000 4.894.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.028.000 2.762.000 2.431.000 3.102.000 2.820.000
Sum omløpsmidler 12.749.000 12.400.000 9.667.000 11.546.000 12.537.000
Sum eiendeler 14.777.000 15.162.000 12.098.000 14.648.000 15.357.000
Sum opptjent egenkapital 6.267.000 10.267.000 10.468.000 10.044.000 9.600.000
Sum egenkapital 6.399.000 10.399.000 10.600.000 10.176.000 9.732.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.378.000 4.763.000 1.498.000 4.471.000 5.625.000
Sum gjeld og egenkapital 14.777.000 15.162.000 12.098.000 14.647.000 15.357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.913.000 15.284.000 12.125.000 15.543.000 20.693.000
Andre inntekter 0 106.000 0 3.000 0
Driftsinntekter 14.913.000 15.390.000 12.125.000 15.546.000 20.693.000
Varekostnad -4.055.000 -3.888.000 -3.441.000 -4.059.000 -5.593.000
Lønninger -5.951.000 -5.195.000 -4.712.000 -4.667.000 -4.913.000
Avskrivning -719.000 -986.000 -1.046.000 -1.080.000 -1.038.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.254.000 -2.519.000 -2.353.000 -2.361.000 -2.517.000
Driftskostnader -12.979.000 -12.588.000 -11.552.000 -12.167.000 -14.061.000
Driftsresultat 1.935.000 2.802.000 572.000 3.379.000 6.631.000
Finansinntekter 291.000 194.000 188.000 206.000 279.000
Finanskostnader -15.000 0 -11.000 -18.000 -13.000
Finans 276.000 194.000 177.000 188.000 266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 1.588.000 2.099.000 424.000 2.444.000 4.894.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 380.000 0 0 0 0
Fast eiendom 66.000 79.000 92.000 105.000 118.000
Maskiner anlegg 1.350.000 1.728.000 569.000 1.359.000 2.260.000
Driftsløsøre 232.000 457.000 100.000 433.000 442.000
Sum varige driftsmidler 1.648.000 2.264.000 1.351.000 1.897.000 2.820.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 498.000 1.080.000 1.205.000 0
Sum anleggsmidler 2.028.000 2.762.000 2.431.000 3.102.000 2.820.000
Varebeholdning 2.028.000 1.948.000 1.558.000 2.121.000 2.342.000
Kundefordringer 2.052.000 4.126.000 2.045.000 1.768.000 2.796.000
Andre fordringer 137.000 94.000 631.000 121.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.531.000 6.231.000 5.432.000 7.536.000 7.318.000
Sum omløpsmidler 12.749.000 12.400.000 9.667.000 11.546.000 12.537.000
Sum eiendeler 14.777.000 15.162.000 12.098.000 14.648.000 15.357.000
Sum opptjent egenkapital 6.267.000 10.267.000 10.468.000 10.044.000 9.600.000
Sum egenkapital 6.399.000 10.399.000 10.600.000 10.176.000 9.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 474.000 376.000 164.000 252.000 377.000
Betalbar skatt 590.000 897.000 326.000 1.123.000 2.003.000
Skyldig offentlige avgifter 692.000 1.011.000 630.000 662.000 837.000
Utbytte -6.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 622.000 479.000 378.000 435.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 8.378.000 4.763.000 1.498.000 4.471.000 5.625.000
Sum gjeld og egenkapital 14.777.000 15.162.000 12.098.000 14.647.000 15.357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.371.000 7.637.000 8.169.000 7.075.000 6.912.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.6 6.5 2.6 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 2.2 5.5 2.2 1.9
Soliditet 43.3 68.6 87.6 69.5 63.4
Resultatgrad 13.0 18.2 4.7 21.7 32.0
Rentedekningsgrad 148.4 69.1 199.2 531.5
Gjeldsgrad 1.3 0.5 0.1 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 15.1 19.8 6.3 24.5 45.0
Signatur
07.10.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex