Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bømek AS
Juridisk navn:  Bømek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35951480
Sandavegen 15 Sandavegen 15 Fax: 35950417
3802 Bø I Telemark 3802 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø i Telemark
Org.nr: 976539850
Aksjekapital: 132.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark AS
Regnskapsfører: Bø Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.25%
Resultat  
  
262.29%
Egenkapital  
  
3.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 16.108.000 12.180.000 14.913.000 15.390.000 12.125.000
Resultat: 865.000 -533.000 2.211.000 2.996.000 749.000
Egenkapital: 6.222.000 5.994.000 6.399.000 10.399.000 10.600.000
Regnskap for  Bømek AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 16.108.000 12.180.000 14.913.000 15.390.000 12.125.000
Driftskostnader -15.292.000 -12.813.000 -12.979.000 -12.588.000 -11.552.000
Driftsresultat 816.000 -633.000 1.935.000 2.802.000 572.000
Finansinntekter 50.000 101.000 291.000 194.000 188.000
Finanskostnader 0 -1.000 -15.000 0 -11.000
Finans 50.000 100.000 276.000 194.000 177.000
Resultat før skatt 865.000 -533.000 2.211.000 2.996.000 749.000
Skattekostnad -237.000 127.000 -623.000 -897.000 -326.000
Årsresultat 627.000 -405.000 1.588.000 2.099.000 424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.704.000 1.567.000 2.028.000 2.762.000 2.431.000
Sum omløpsmidler 7.163.000 6.053.000 12.749.000 12.400.000 9.667.000
Sum eiendeler 8.867.000 7.620.000 14.777.000 15.162.000 12.098.000
Sum opptjent egenkapital 6.090.000 5.862.000 6.267.000 10.267.000 10.468.000
Sum egenkapital 6.222.000 5.994.000 6.399.000 10.399.000 10.600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.646.000 1.626.000 8.378.000 4.763.000 1.498.000
Sum gjeld og egenkapital 8.868.000 7.620.000 14.777.000 15.162.000 12.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.393.000 12.180.000 14.913.000 15.284.000 12.125.000
Andre inntekter 715.000 0 0 106.000 0
Driftsinntekter 16.108.000 12.180.000 14.913.000 15.390.000 12.125.000
Varekostnad -4.369.000 -3.400.000 -4.055.000 -3.888.000 -3.441.000
Lønninger -7.193.000 -5.785.000 -5.951.000 -5.195.000 -4.712.000
Avskrivning -454.000 -607.000 -719.000 -986.000 -1.046.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.276.000 -3.021.000 -2.254.000 -2.519.000 -2.353.000
Driftskostnader -15.292.000 -12.813.000 -12.979.000 -12.588.000 -11.552.000
Driftsresultat 816.000 -633.000 1.935.000 2.802.000 572.000
Finansinntekter 50.000 101.000 291.000 194.000 188.000
Finanskostnader 0 -1.000 -15.000 0 -11.000
Finans 50.000 100.000 276.000 194.000 177.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -6.000.000 -2.000.000 0
Årsresultat 627.000 -405.000 1.588.000 2.099.000 424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 271.000 508.000 380.000 0 0
Fast eiendom 40.000 53.000 66.000 79.000 92.000
Maskiner anlegg 1.260.000 867.000 1.350.000 1.728.000 569.000
Driftsløsøre 134.000 139.000 232.000 457.000 100.000
Sum varige driftsmidler 1.434.000 1.059.000 1.648.000 2.264.000 1.351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 498.000 1.080.000
Sum anleggsmidler 1.704.000 1.567.000 2.028.000 2.762.000 2.431.000
Varebeholdning 1.959.000 1.776.000 2.028.000 1.948.000 1.558.000
Kundefordringer 3.121.000 2.029.000 2.052.000 4.126.000 2.045.000
Andre fordringer 111.000 90.000 137.000 94.000 631.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.974.000 2.157.000 8.531.000 6.231.000 5.432.000
Sum omløpsmidler 7.163.000 6.053.000 12.749.000 12.400.000 9.667.000
Sum eiendeler 8.867.000 7.620.000 14.777.000 15.162.000 12.098.000
Sum opptjent egenkapital 6.090.000 5.862.000 6.267.000 10.267.000 10.468.000
Sum egenkapital 6.222.000 5.994.000 6.399.000 10.399.000 10.600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 535.000 350.000 474.000 376.000 164.000
Betalbar skatt 0 0 590.000 897.000 326.000
Skyldig offentlige avgifter 998.000 809.000 692.000 1.011.000 630.000
Utbytte -400.000 0 -6.000.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 713.000 467.000 622.000 479.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 2.646.000 1.626.000 8.378.000 4.763.000 1.498.000
Sum gjeld og egenkapital 8.868.000 7.620.000 14.777.000 15.162.000 12.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.517.000 4.427.000 4.371.000 7.637.000 8.169.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.7 1.5 2.6 6.5
Likviditetsgrad 2 2.0 2.7 1.3 2.2 5.5
Soliditet 70.2 78.7 43.3 68.6 87.6
Resultatgrad 5.1 -5.2 13.0 18.2 4.7
Rentedekningsgrad -532.0 148.4 69.1
Gjeldsgrad 0.4 0.3 1.3 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.8 -7.0 15.1 19.8 6.3
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex