Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bømek AS
Juridisk navn:  Bømek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35951480
Sandavegen 15 Sandavegen 15 Fax: 35950417
3802 Bø I Telemark 3802 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø i Telemark
Org.nr: 976539850
Aksjekapital: 132.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 02.01.1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark AS
Regnskapsfører: Bø Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,35%
Resultat  
  
212,76%
Egenkapital  
  
3,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 13.569.000 14.489.000 16.108.000 12.180.000 14.913.000
Resultat: 274.000 -243.000 865.000 -533.000 2.211.000
Egenkapital: 6.209.000 6.016.000 6.222.000 5.994.000 6.399.000
Regnskap for  Bømek AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 13.569.000 14.489.000 16.108.000 12.180.000 14.913.000
Driftskostnader -13.315.000 -14.752.000 -15.292.000 -12.813.000 -12.979.000
Driftsresultat 254.000 -263.000 816.000 -633.000 1.935.000
Finansinntekter 24.000 23.000 50.000 101.000 291.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 0 -1.000 -15.000
Finans 21.000 20.000 50.000 100.000 276.000
Resultat før skatt 274.000 -243.000 865.000 -533.000 2.211.000
Skattekostnad -81.000 37.000 -237.000 127.000 -623.000
Årsresultat 193.000 -206.000 627.000 -405.000 1.588.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.319.000 1.715.000 1.704.000 1.567.000 2.028.000
Sum omløpsmidler 6.485.000 6.399.000 7.163.000 6.053.000 12.749.000
Sum eiendeler 7.804.000 8.114.000 8.867.000 7.620.000 14.777.000
Sum opptjent egenkapital 6.077.000 5.884.000 6.090.000 5.862.000 6.267.000
Sum egenkapital 6.209.000 6.016.000 6.222.000 5.994.000 6.399.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 2.098.000 2.646.000 1.626.000 8.378.000
Sum gjeld og egenkapital 7.804.000 8.114.000 8.868.000 7.620.000 14.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.569.000 14.489.000 15.393.000 12.180.000 14.913.000
Andre inntekter 0 0 715.000 0 0
Driftsinntekter 13.569.000 14.489.000 16.108.000 12.180.000 14.913.000
Varekostnad -3.970.000 -3.544.000 -4.369.000 -3.400.000 -4.055.000
Lønninger -5.191.000 -6.904.000 -7.193.000 -5.785.000 -5.951.000
Avskrivning -414.000 -394.000 -454.000 -607.000 -719.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.740.000 -3.910.000 -3.276.000 -3.021.000 -2.254.000
Driftskostnader -13.315.000 -14.752.000 -15.292.000 -12.813.000 -12.979.000
Driftsresultat 254.000 -263.000 816.000 -633.000 1.935.000
Finansinntekter 24.000 23.000 50.000 101.000 291.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 0 -1.000 -15.000
Finans 21.000 20.000 50.000 100.000 276.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 0 -6.000.000
Årsresultat 193.000 -206.000 627.000 -405.000 1.588.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 227.000 308.000 271.000 508.000 380.000
Fast eiendom 14.000 27.000 40.000 53.000 66.000
Maskiner anlegg 727.000 1.083.000 1.260.000 867.000 1.350.000
Driftsløsøre 183.000 98.000 134.000 139.000 232.000
Sum varige driftsmidler 924.000 1.208.000 1.434.000 1.059.000 1.648.000
Sum finansielle anleggsmidler 168.000 199.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.319.000 1.715.000 1.704.000 1.567.000 2.028.000
Varebeholdning 1.889.000 2.102.000 1.959.000 1.776.000 2.028.000
Kundefordringer 2.143.000 2.196.000 3.121.000 2.029.000 2.052.000
Andre fordringer 109.000 86.000 111.000 90.000 137.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.343.000 2.015.000 1.974.000 2.157.000 8.531.000
Sum omløpsmidler 6.485.000 6.399.000 7.163.000 6.053.000 12.749.000
Sum eiendeler 7.804.000 8.114.000 8.867.000 7.620.000 14.777.000
Sum opptjent egenkapital 6.077.000 5.884.000 6.090.000 5.862.000 6.267.000
Sum egenkapital 6.209.000 6.016.000 6.222.000 5.994.000 6.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 478.000 378.000 535.000 350.000 474.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 590.000
Skyldig offentlige avgifter 493.000 791.000 998.000 809.000 692.000
Utbytte 0 0 -400.000 0 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 624.000 929.000 713.000 467.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 2.098.000 2.646.000 1.626.000 8.378.000
Sum gjeld og egenkapital 7.804.000 8.114.000 8.868.000 7.620.000 14.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.890.000 4.301.000 4.517.000 4.427.000 4.371.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.1 2.7 3.7 1.5
Likviditetsgrad 2 2.9 2.1 2.0 2.7 1.3
Soliditet 79.6 74.1 70.2 78.7 43.3
Resultatgrad 1.9 -1.8 5.1 -5.2 13.0
Rentedekningsgrad 84.7 -80.0 -532.0 148.4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 -3.0 9.8 -7.0 15.1
Signatur
06.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex