Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bømlo Hus AS
Juridisk navn:  Bømlo Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53421160
Postboks 182 Fax: 55349301
5445 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 986332286
Aksjekapital: 7.170.000 NOK
Etableringsdato: 28.11.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kontado As
Utvikling:
Omsetning  
  
30,39%
Resultat  
  
-106,87%
Egenkapital  
  
-56,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 50.750.000 38.923.000 59.362.000 47.863.000 16.426.000
Resultat: -11.564.000 -5.590.000 3.058.000 -4.148.000 2.684.000
Egenkapital: 5.036.000 11.605.000 8.101.000 7.558.000 11.453.000
Regnskap for  Bømlo Hus AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 50.750.000 38.923.000 59.362.000 47.863.000 16.426.000
Driftskostnader -49.688.000 -44.736.000 -51.484.000 -47.050.000 -13.179.000
Driftsresultat 1.063.000 -5.814.000 7.878.000 812.000 3.246.000
Finansinntekter 1.559.000 1.437.000 545.000 70.000 1.000
Finanskostnader -14.186.000 -1.214.000 -5.366.000 -5.030.000 -563.000
Finans -12.627.000 223.000 -4.821.000 -4.960.000 -562.000
Resultat før skatt -11.564.000 -5.590.000 3.058.000 -4.148.000 2.684.000
Skattekostnad 1.795.000 -231.000 -2.514.000 252.000 0
Årsresultat -9.769.000 -5.821.000 544.000 -3.896.000 2.684.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.702.000 12.451.000 8.408.000 11.344.000 8.918.000
Sum omløpsmidler 25.997.000 70.336.000 88.948.000 52.550.000 54.588.000
Sum eiendeler 62.699.000 82.787.000 97.356.000 63.894.000 63.506.000
Sum opptjent egenkapital -11.468.000 -1.699.000 7.308.000 6.764.000 10.660.000
Sum egenkapital 5.036.000 11.605.000 8.101.000 7.558.000 11.453.000
Sum langsiktig gjeld 46.403.000 34.528.000 15.067.000 13.955.000 15.758.000
Sum kortsiktig gjeld 11.261.000 36.653.000 74.188.000 42.383.000 36.295.000
Sum gjeld og egenkapital 62.699.000 82.785.000 97.357.000 63.896.000 63.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.581.000 38.754.000 57.450.000 47.524.000 16.150.000
Andre inntekter 169.000 169.000 1.912.000 339.000 276.000
Driftsinntekter 50.750.000 38.923.000 59.362.000 47.863.000 16.426.000
Varekostnad -46.577.000 -44.139.000 -49.829.000 -44.733.000 -12.559.000
Lønninger 0 -90.000 -190.000 -559.000 -254.000
Avskrivning 0 -91.000 -91.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0 -11.000 0
Andre driftskostnader -3.111.000 -416.000 -1.374.000 -1.726.000 -366.000
Driftskostnader -49.688.000 -44.736.000 -51.484.000 -47.050.000 -13.179.000
Driftsresultat 1.063.000 -5.814.000 7.878.000 812.000 3.246.000
Finansinntekter 1.559.000 1.437.000 545.000 70.000 1.000
Finanskostnader -14.186.000 -1.214.000 -5.366.000 -5.030.000 -563.000
Finans -12.627.000 223.000 -4.821.000 -4.960.000 -562.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.769.000 -5.821.000 544.000 -3.896.000 2.684.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.795.000 0 0 0 0
Fast eiendom 2.880.000 2.880.000 2.880.000 5.759.000 5.759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 435.000 527.000 618.000 0
Sum varige driftsmidler 2.880.000 3.315.000 3.406.000 6.377.000 5.759.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.028.000 9.136.000 5.002.000 4.967.000 3.159.000
Sum anleggsmidler 36.702.000 12.451.000 8.408.000 11.344.000 8.918.000
Varebeholdning 16.870.000 22.344.000 50.274.000 29.071.000 34.922.000
Kundefordringer 4.841.000 24.762.000 8.257.000 7.914.000 14.207.000
Andre fordringer 2.585.000 1.832.000 4.525.000 677.000 5.346.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.702.000 1.436.000 1.589.000 355.000 114.000
Sum omløpsmidler 25.997.000 70.336.000 88.948.000 52.550.000 54.588.000
Sum eiendeler 62.699.000 82.787.000 97.356.000 63.894.000 63.506.000
Sum opptjent egenkapital -11.468.000 -1.699.000 7.308.000 6.764.000 10.660.000
Sum egenkapital 5.036.000 11.605.000 8.101.000 7.558.000 11.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 947.000 153.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.630.000 22.394.000 57.030.000 19.540.000 17.741.000
Sum langsiktig gjeld 46.403.000 34.528.000 15.067.000 13.955.000 15.758.000
Leverandørgjeld 2.965.000 8.128.000 11.135.000 7.052.000 10.018.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 63.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 666.000 6.132.000 6.021.000 15.728.000 8.410.000
Sum kortsiktig gjeld 11.261.000 36.653.000 74.188.000 42.383.000 36.295.000
Sum gjeld og egenkapital 62.699.000 82.785.000 97.357.000 63.896.000 63.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.736.000 33.683.000 14.760.000 10.167.000 18.293.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 1.2 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 1.4 0.6 0.6 0.6
Soliditet 8 14.0 8.3 11.8 18.0
Resultatgrad 2.1 -14.9 13.3 1.7 19.8
Rentedekningsgrad 0.1 -3.6 1.6 0.2 5.8
Gjeldsgrad 11.5 6.1 11.0 7.5 4.5
Total kapitalrentabilitet 4.2 -5.3 8.7 1.4 5.1
Signatur
01.09.2017
ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex