Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bømlo Hus AS
Juridisk navn:  Bømlo Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53421160
Postboks 182 Fax: 55349301
5445 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 986332286
Aksjekapital: 2.470.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/28/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.02%
Resultat  
  
173.72%
Egenkapital  
  
7.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 59.362.000 47.863.000 16.426.000 24.034.000 30.982.000
Resultat: 3.058.000 -4.148.000 2.684.000 1.273.000 5.005.000
Egenkapital: 8.101.000 7.558.000 11.453.000 11.010.000 10.587.000
Regnskap for  Bømlo Hus AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 59.362.000 47.863.000 16.426.000 24.034.000 30.982.000
Driftskostnader -51.484.000 -47.050.000 -13.179.000 -22.403.000 -25.609.000
Driftsresultat 7.878.000 812.000 3.246.000 1.631.000 5.373.000
Finansinntekter 545.000 70.000 1.000 31.000 5.000
Finanskostnader -5.366.000 -5.030.000 -563.000 -390.000 -373.000
Finans -4.821.000 -4.960.000 -562.000 -359.000 -368.000
Resultat før skatt 3.058.000 -4.148.000 2.684.000 1.273.000 5.005.000
Skattekostnad -2.514.000 252.000 0 -849.000 -1.409.000
Årsresultat 544.000 -3.896.000 2.684.000 424.000 3.596.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.408.000 11.344.000 8.918.000 3.382.000 6.740.000
Sum omløpsmidler 88.948.000 52.550.000 54.588.000 30.090.000 31.368.000
Sum eiendeler 97.356.000 63.894.000 63.506.000 33.472.000 38.108.000
Sum opptjent egenkapital 7.308.000 6.764.000 10.660.000 10.217.000 9.793.000
Sum egenkapital 8.101.000 7.558.000 11.453.000 11.010.000 10.587.000
Sum langsiktig gjeld 15.067.000 13.955.000 15.758.000 6.592.000 7.483.000
Sum kortsiktig gjeld 74.188.000 42.383.000 36.295.000 15.870.000 20.038.000
Sum gjeld og egenkapital 97.357.000 63.896.000 63.507.000 33.473.000 38.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.450.000 47.524.000 16.150.000 21.396.000 30.690.000
Andre inntekter 1.912.000 339.000 276.000 2.637.000 292.000
Driftsinntekter 59.362.000 47.863.000 16.426.000 24.034.000 30.982.000
Varekostnad -49.829.000 -44.733.000 -12.559.000 -21.416.000 -24.041.000
Lønninger -190.000 -559.000 -254.000 -131.000 -120.000
Avskrivning -91.000 -21.000 0 -15.000 -17.000
Nedskrivning 0 -11.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.374.000 -1.726.000 -366.000 -841.000 -1.431.000
Driftskostnader -51.484.000 -47.050.000 -13.179.000 -22.403.000 -25.609.000
Driftsresultat 7.878.000 812.000 3.246.000 1.631.000 5.373.000
Finansinntekter 545.000 70.000 1.000 31.000 5.000
Finanskostnader -5.366.000 -5.030.000 -563.000 -390.000 -373.000
Finans -4.821.000 -4.960.000 -562.000 -359.000 -368.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -962.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 544.000 -3.896.000 2.684.000 424.000 3.596.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.880.000 5.759.000 5.759.000 0 5.759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 527.000 618.000 0 0 15.000
Sum varige driftsmidler 3.406.000 6.377.000 5.759.000 0 5.774.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.002.000 4.967.000 3.159.000 3.382.000 967.000
Sum anleggsmidler 8.408.000 11.344.000 8.918.000 3.382.000 6.740.000
Varebeholdning 50.274.000 29.071.000 34.922.000 18.647.000 16.533.000
Kundefordringer 8.257.000 7.914.000 14.207.000 996.000 6.862.000
Andre fordringer 4.525.000 677.000 5.346.000 10.241.000 6.742.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.589.000 355.000 114.000 207.000 1.231.000
Sum omløpsmidler 88.948.000 52.550.000 54.588.000 30.090.000 31.368.000
Sum eiendeler 97.356.000 63.894.000 63.506.000 33.472.000 38.108.000
Sum opptjent egenkapital 7.308.000 6.764.000 10.660.000 10.217.000 9.793.000
Sum egenkapital 8.101.000 7.558.000 11.453.000 11.010.000 10.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 947.000 153.000 0 0 891.000
Gjeld til kredittinstitutt 57.030.000 19.540.000 17.741.000 6.448.000 8.247.000
Sum langsiktig gjeld 15.067.000 13.955.000 15.758.000 6.592.000 7.483.000
Leverandørgjeld 11.135.000 7.052.000 10.018.000 808.000 3.146.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 1.741.000 2.363.000
Skyldig offentlige avgifter 0 63.000 126.000 18.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.021.000 15.728.000 8.410.000 6.854.000 6.282.000
Sum kortsiktig gjeld 74.188.000 42.383.000 36.295.000 15.870.000 20.038.000
Sum gjeld og egenkapital 97.357.000 63.896.000 63.507.000 33.473.000 38.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.760.000 10.167.000 18.293.000 14.220.000 11.330.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.5 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
Soliditet 8.3 11.8 18.0 32.9 27.8
Resultatgrad 13.3 1.7 19.8 6.8 17.3
Rentedekningsgrad 1.6 0.2 5.8 4.3 14.4
Gjeldsgrad 11.0 7.5 4.5 2.0 2.6
Total kapitalrentabilitet 8.7 1.4 5.1 5.0 14.1
Signatur
16.05.2016
ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex