Bømlo Hus AS
Juridisk navn:  Bømlo Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53421160
Postboks 182 Fax: 55349301
5445 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 986332286
Aksjekapital: 780.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/28/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Fett Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.66%
Resultat  
  
110.84%
Egenkapital  
  
4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 16.426.000 24.034.000 30.982.000 42.334.000 23.596.000
Resultat: 2.684.000 1.273.000 5.005.000 7.467.000 5.777.000
Egenkapital: 11.453.000 11.010.000 10.587.000 9.952.000 5.909.000
Regnskap for  Bømlo Hus AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 16.426.000 24.034.000 30.982.000 42.334.000 23.596.000
Driftskostnader -13.179.000 -22.403.000 -25.609.000 -34.250.000 -17.120.000
Driftsresultat 3.246.000 1.631.000 5.373.000 8.085.000 6.476.000
Finansinntekter 1.000 31.000 5.000 6.000 26.000
Finanskostnader -563.000 -390.000 -373.000 -623.000 -726.000
Finans -562.000 -359.000 -368.000 -617.000 -700.000
Resultat før skatt 2.684.000 1.273.000 5.005.000 7.467.000 5.777.000
Skattekostnad 0 -849.000 -1.409.000 -2.100.000 -1.628.000
Årsresultat 2.684.000 424.000 3.596.000 5.367.000 4.149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.918.000 3.382.000 6.740.000 6.758.000 1.025.000
Sum omløpsmidler 54.588.000 30.090.000 31.368.000 28.772.000 48.066.000
Sum eiendeler 63.506.000 33.472.000 38.108.000 35.530.000 49.091.000
Sum opptjent egenkapital 10.660.000 10.217.000 9.793.000 9.158.000 5.116.000
Sum egenkapital 11.453.000 11.010.000 10.587.000 9.952.000 5.909.000
Sum langsiktig gjeld 15.758.000 6.592.000 7.483.000 10.812.000 12.075.000
Sum kortsiktig gjeld 36.295.000 15.870.000 20.038.000 14.766.000 31.107.000
Sum gjeld og egenkapital 63.507.000 33.473.000 38.108.000 35.530.000 49.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.150.000 21.396.000 30.690.000 42.160.000 23.596.000
Andre inntekter 276.000 2.637.000 292.000 173.000 0
Driftsinntekter 16.426.000 24.034.000 30.982.000 42.334.000 23.596.000
Varekostnad -12.559.000 -21.416.000 -24.041.000 -33.095.000 -16.566.000
Lønninger -254.000 -131.000 -120.000 -144.000 0
Avskrivning 0 -15.000 -17.000 -27.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -841.000 -1.431.000 -984.000 -518.000
Driftskostnader -13.179.000 -22.403.000 -25.609.000 -34.250.000 -17.120.000
Driftsresultat 3.246.000 1.631.000 5.373.000 8.085.000 6.476.000
Finansinntekter 1.000 31.000 5.000 6.000 26.000
Finanskostnader -563.000 -390.000 -373.000 -623.000 -726.000
Finans -562.000 -359.000 -368.000 -617.000 -700.000
Konsernbidrag 0 0 -962.000 -1.325.000 -2.891.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat 2.684.000 424.000 3.596.000 5.367.000 4.149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.759.000 0 5.759.000 5.759.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 15.000 32.000 59.000
Sum varige driftsmidler 5.759.000 0 5.774.000 5.791.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.159.000 3.382.000 967.000 967.000 967.000
Sum anleggsmidler 8.918.000 3.382.000 6.740.000 6.758.000 1.025.000
Varebeholdning 34.922.000 18.647.000 16.533.000 10.856.000 20.429.000
Kundefordringer 14.207.000 996.000 6.862.000 11.923.000 22.412.000
Andre fordringer 5.346.000 10.241.000 6.742.000 2.430.000 5.147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 207.000 1.231.000 3.563.000 77.000
Sum omløpsmidler 54.588.000 30.090.000 31.368.000 28.772.000 48.066.000
Sum eiendeler 63.506.000 33.472.000 38.108.000 35.530.000 49.091.000
Sum opptjent egenkapital 10.660.000 10.217.000 9.793.000 9.158.000 5.116.000
Sum egenkapital 11.453.000 11.010.000 10.587.000 9.952.000 5.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 891.000 2.220.000 810.000
Gjeld til kredittinstitutt 17.741.000 6.448.000 8.247.000 0 9.961.000
Sum langsiktig gjeld 15.758.000 6.592.000 7.483.000 10.812.000 12.075.000
Leverandørgjeld 10.018.000 808.000 3.146.000 6.242.000 5.722.000
Betalbar skatt 0 1.741.000 2.363.000 175.000 1.136.000
Skyldig offentlige avgifter 126.000 18.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.410.000 6.854.000 6.282.000 8.350.000 14.288.000
Sum kortsiktig gjeld 36.295.000 15.870.000 20.038.000 14.766.000 31.107.000
Sum gjeld og egenkapital 63.507.000 33.473.000 38.108.000 35.530.000 49.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.293.000 14.220.000 11.330.000 14.006.000 16.959.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.6 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.8 1.3 0.9
Soliditet 18.0 32.9 27.8 28.0 12.0
Resultatgrad 19.8 6.8 17.3 19.1 27.4
Rentedekningsgrad 5.8 4.3 14.4 13.0 9.0
Gjeldsgrad 4.5 2.0 2.6 2.6 7.3
Total kapitalrentabilitet 5.1 5.0 14.1 22.8 13.2
Signatur
21.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex