Bømlo Hus AS
Juridisk navn:  Bømlo Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53421160
Postboks 182 Fax: 55349301
5445 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 986332286
Aksjekapital: 7.500.000 NOK
Etableringsdato: 28.11.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kontado As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,66%
Resultat  
  
21,42%
Egenkapital  
  
320,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 40.775.000 50.750.000 38.923.000 59.362.000 47.863.000
Resultat: -9.087.000 -11.564.000 -5.590.000 3.058.000 -4.148.000
Egenkapital: 21.199.000 5.036.000 11.605.000 8.101.000 7.558.000
Regnskap for  Bømlo Hus AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 40.775.000 50.750.000 38.923.000 59.362.000 47.863.000
Driftskostnader -42.402.000 -49.688.000 -44.736.000 -51.484.000 -47.050.000
Driftsresultat -1.627.000 1.063.000 -5.814.000 7.878.000 812.000
Finansinntekter 1.423.000 1.559.000 1.437.000 545.000 70.000
Finanskostnader -8.883.000 -14.186.000 -1.214.000 -5.366.000 -5.030.000
Finans -7.460.000 -12.627.000 223.000 -4.821.000 -4.960.000
Resultat før skatt -9.087.000 -11.564.000 -5.590.000 3.058.000 -4.148.000
Skattekostnad 750.000 1.795.000 -231.000 -2.514.000 252.000
Årsresultat -8.336.000 -9.769.000 -5.821.000 544.000 -3.896.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.266.000 36.702.000 12.451.000 8.408.000 11.344.000
Sum omløpsmidler 47.207.000 25.997.000 70.336.000 88.948.000 52.550.000
Sum eiendeler 70.473.000 62.699.000 82.787.000 97.356.000 63.894.000
Sum opptjent egenkapital -19.804.000 -11.468.000 -1.699.000 7.308.000 6.764.000
Sum egenkapital 21.199.000 5.036.000 11.605.000 8.101.000 7.558.000
Sum langsiktig gjeld 19.989.000 46.403.000 34.528.000 15.067.000 13.955.000
Sum kortsiktig gjeld 29.285.000 11.261.000 36.653.000 74.188.000 42.383.000
Sum gjeld og egenkapital 70.473.000 62.699.000 82.785.000 97.357.000 63.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.133.000 50.581.000 38.754.000 57.450.000 47.524.000
Andre inntekter 642.000 169.000 169.000 1.912.000 339.000
Driftsinntekter 40.775.000 50.750.000 38.923.000 59.362.000 47.863.000
Varekostnad -35.923.000 -46.577.000 -44.139.000 -49.829.000 -44.733.000
Lønninger -26.000 0 -90.000 -190.000 -559.000
Avskrivning 0 0 -91.000 -91.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -11.000
Andre driftskostnader -6.453.000 -3.111.000 -416.000 -1.374.000 -1.726.000
Driftskostnader -42.402.000 -49.688.000 -44.736.000 -51.484.000 -47.050.000
Driftsresultat -1.627.000 1.063.000 -5.814.000 7.878.000 812.000
Finansinntekter 1.423.000 1.559.000 1.437.000 545.000 70.000
Finanskostnader -8.883.000 -14.186.000 -1.214.000 -5.366.000 -5.030.000
Finans -7.460.000 -12.627.000 223.000 -4.821.000 -4.960.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.336.000 -9.769.000 -5.821.000 544.000 -3.896.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.545.000 1.795.000 0 0 0
Fast eiendom 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 5.759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 435.000 527.000 618.000
Sum varige driftsmidler 2.880.000 2.880.000 3.315.000 3.406.000 6.377.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.842.000 32.028.000 9.136.000 5.002.000 4.967.000
Sum anleggsmidler 23.266.000 36.702.000 12.451.000 8.408.000 11.344.000
Varebeholdning 23.393.000 16.870.000 22.344.000 50.274.000 29.071.000
Kundefordringer 17.360.000 4.841.000 24.762.000 8.257.000 7.914.000
Andre fordringer 2.575.000 2.585.000 1.832.000 4.525.000 677.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.879.000 1.702.000 1.436.000 1.589.000 355.000
Sum omløpsmidler 47.207.000 25.997.000 70.336.000 88.948.000 52.550.000
Sum eiendeler 70.473.000 62.699.000 82.787.000 97.356.000 63.894.000
Sum opptjent egenkapital -19.804.000 -11.468.000 -1.699.000 7.308.000 6.764.000
Sum egenkapital 21.199.000 5.036.000 11.605.000 8.101.000 7.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 947.000 153.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.362.000 7.630.000 22.394.000 57.030.000 19.540.000
Sum langsiktig gjeld 19.989.000 46.403.000 34.528.000 15.067.000 13.955.000
Leverandørgjeld 3.619.000 2.965.000 8.128.000 11.135.000 7.052.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.304.000 666.000 6.132.000 6.021.000 15.728.000
Sum kortsiktig gjeld 29.285.000 11.261.000 36.653.000 74.188.000 42.383.000
Sum gjeld og egenkapital 70.473.000 62.699.000 82.785.000 97.357.000 63.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.922.000 14.736.000 33.683.000 14.760.000 10.167.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.3 1.9 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.4 0.6 0.6
Soliditet 30.1 8 14.0 8.3 11.8
Resultatgrad 2.1 -14.9 13.3 1.7
Rentedekningsgrad -0.2 0.1 -3.6 1.6 0.2
Gjeldsgrad 2.3 11.5 6.1 11.0 7.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 4.2 -5.3 8.7 1.4
Signatur
01.09.2017
ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex