Bømlo Skipsservice AS
Juridisk navn:  Bømlo Skipsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53001500
Hovlandsvegen 240 Hovlandsvegen 240 Fax: 53001501
5443 Bømlo 5443 Bømlo
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 953262894
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 7/12/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.19%
Resultat  
  
-25.62%
Egenkapital  
  
23.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.525.000 62.935.000 54.373.000 33.742.000 23.325.000
Resultat: 5.834.000 7.844.000 5.240.000 -523.000 -6.518.000
Egenkapital: 10.495.000 8.523.000 7.298.000 4.231.000 4.627.000
Regnskap for  Bømlo Skipsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.525.000 62.935.000 54.373.000 33.742.000 23.325.000
Driftskostnader -50.747.000 -54.987.000 -48.999.000 -34.136.000 -23.842.000
Driftsresultat 5.777.000 7.948.000 5.375.000 -394.000 -517.000
Finansinntekter 87.000 22.000 30.000 70.000 229.000
Finanskostnader -30.000 -126.000 -165.000 -200.000 -6.229.000
Finans 57.000 -104.000 -135.000 -130.000 -6.000.000
Resultat før skatt 5.834.000 7.844.000 5.240.000 -523.000 -6.518.000
Skattekostnad -1.576.000 -1.871.000 -1.304.000 127.000 125.000
Årsresultat 4.258.000 5.973.000 3.936.000 -396.000 -6.393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.553.000 6.508.000 7.103.000 7.272.000 8.312.000
Sum omløpsmidler 22.514.000 20.462.000 14.836.000 10.494.000 10.678.000
Sum eiendeler 29.067.000 26.970.000 21.939.000 17.766.000 18.990.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 2.225.000 999.000 -2.067.000 -1.671.000
Sum egenkapital 10.495.000 8.523.000 7.298.000 4.231.000 4.627.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 4.573.000 7.546.000 8.160.000 9.627.000
Sum kortsiktig gjeld 18.405.000 13.874.000 7.096.000 5.375.000 4.735.000
Sum gjeld og egenkapital 29.067.000 26.970.000 21.939.000 17.766.000 18.989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.525.000 62.935.000 54.373.000 33.742.000 23.325.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 56.525.000 62.935.000 54.373.000 33.742.000 23.325.000
Varekostnad -24.167.000 -31.290.000 -27.143.000 -13.404.000 -7.798.000
Lønninger -16.339.000 -15.406.000 -13.892.000 -11.712.000 -10.615.000
Avskrivning -1.421.000 -1.193.000 -1.077.000 -1.285.000 -1.213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.820.000 -7.098.000 -6.887.000 -7.735.000 -4.216.000
Driftskostnader -50.747.000 -54.987.000 -48.999.000 -34.136.000 -23.842.000
Driftsresultat 5.777.000 7.948.000 5.375.000 -394.000 -517.000
Finansinntekter 87.000 22.000 30.000 70.000 229.000
Finanskostnader -30.000 -126.000 -165.000 -200.000 -6.229.000
Finans 57.000 -104.000 -135.000 -130.000 -6.000.000
Konsernbidrag -2.286.000 -4.748.000 -870.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.258.000 5.973.000 3.936.000 -396.000 -6.393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 77.000 93.000 108.000 123.000 139.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.470.000 6.411.000 6.915.000 6.155.000 7.233.000
Sum varige driftsmidler 6.547.000 6.503.000 7.023.000 6.278.000 7.372.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 80.000 994.000 940.000
Sum anleggsmidler 6.553.000 6.508.000 7.103.000 7.272.000 8.312.000
Varebeholdning 4.731.000 1.672.000 1.944.000 1.817.000 1.958.000
Kundefordringer 12.107.000 11.234.000 3.826.000 4.568.000 6.851.000
Andre fordringer 126.000 693.000 608.000 122.000 1.052.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.551.000 6.863.000 8.459.000 3.987.000 817.000
Sum omløpsmidler 22.514.000 20.462.000 14.836.000 10.494.000 10.678.000
Sum eiendeler 29.067.000 26.970.000 21.939.000 17.766.000 18.990.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 2.225.000 999.000 -2.067.000 -1.671.000
Sum egenkapital 10.495.000 8.523.000 7.298.000 4.231.000 4.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 167.000 487.000 407.000 2.000 805.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 4.573.000 7.546.000 8.160.000 9.627.000
Leverandørgjeld 3.612.000 2.381.000 2.635.000 1.919.000 1.933.000
Betalbar skatt 1.225.000 302.000 608.000 652.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.281.000 2.204.000 1.173.000 940.000 746.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.288.000 8.987.000 2.679.000 1.863.000 2.056.000
Sum kortsiktig gjeld 18.405.000 13.874.000 7.096.000 5.375.000 4.735.000
Sum gjeld og egenkapital 29.067.000 26.970.000 21.939.000 17.766.000 18.989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.109.000 6.588.000 7.740.000 5.119.000 5.943.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 2.1 2.0 2.3
Likviditetsgrad 2 1 1.4 1.8 1.7 1.9
Soliditet 36.1 31.6 33.3 23.8 24.4
Resultatgrad 10.2 12.6 9.9 -1.2 -2.2
Rentedekningsgrad 192.6 63.1 32.6 -1.6 0.0
Gjeldsgrad 1.8 2.2 2 3.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 20.2 29.6 24.6 -1.8 -1.5
Signatur
30.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex