Børholmen As
Juridisk navn:  Børholmen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Indre Skorge Indre Skorge Fax:
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 918976582
Aksjekapital: 213.000 NOK
Etableringsdato: 4/17/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skorge Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1000%
Egenkapital  
  
-5.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -11.000 -1.000
Egenkapital: 192.000 203.000
Regnskap for  Børholmen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -11.000 -2.000
Driftsresultat -11.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -11.000 -1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -11.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 47.000
Sum omløpsmidler 125.000 176.000
Sum eiendeler 192.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -1.000
Sum egenkapital 192.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 19.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -2.000
Driftskostnader -11.000 -2.000
Driftsresultat -11.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -11.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 67.000 47.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 67.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 47.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 125.000 176.000
Sum omløpsmidler 125.000 176.000
Sum eiendeler 192.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -1.000
Sum egenkapital 192.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 19.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 19.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 157.000
Likviditetsgrad 1 9.3
Likviditetsgrad 2 0 9.3
Soliditet 1 91.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.7 -0.9
Signatur
24.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex