Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Børsa 4 Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Børsa 4 Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95270220
Meieribakken 18 Meieribakken 18 Fax:
7083 Leinstrand 7083 Leinstrand
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915933084
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åfjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -9.000 0 -6.000 0
Egenkapital: 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Regnskap for  Børsa 4 Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -9.000 0 -6.000 0
Driftsresultat 0 -9.000 0 -6.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -9.000 0 -6.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -9.000 0 -6.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -15.000 -6.000 -6.000 0
Sum egenkapital 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 18.000 18.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -9.000 0 -6.000 0
Driftskostnader 0 -9.000 0 -6.000 0
Driftsresultat 0 -9.000 0 -6.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -9.000 0 -6.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -15.000 -6.000 -6.000 0
Sum egenkapital 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 18.000 18.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 10.000 19.000 19.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -31.6 0.0
Signatur
01.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex