B-A-S Eiendom AS
Juridisk navn:  B-A-S Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32701600
Kirsebærstien 6 Kirsebærstien 6 Fax: 32701601
3302 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 989972472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Anne Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7%
Egenkapital  
  
-17.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 10.480.000 6.174.000
Resultat: -226.000 -243.000 -234.000 295.000 -614.000
Egenkapital: 1.055.000 1.281.000 1.524.000 1.758.000 1.464.000
Regnskap for  B-A-S Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 10.480.000 6.174.000
Driftskostnader -26.000 -38.000 -36.000 -9.797.000 -6.407.000
Driftsresultat -26.000 -38.000 -36.000 683.000 -233.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader -200.000 -205.000 -199.000 -392.000 -387.000
Finans -200.000 -204.000 -198.000 -388.000 -381.000
Resultat før skatt -226.000 -243.000 -234.000 295.000 -614.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -226.000 -243.000 -234.000 295.000 -614.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.978.000 2.658.000 3.358.000 1.408.000 1.408.000
Sum omløpsmidler 3.971.000 4.501.000 3.947.000 5.178.000 10.776.000
Sum eiendeler 8.949.000 7.159.000 7.305.000 6.586.000 12.184.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 1.181.000 1.424.000 1.658.000 1.364.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.281.000 1.524.000 1.758.000 1.464.000
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.901.000
Sum kortsiktig gjeld 3.894.000 1.878.000 1.781.000 827.000 1.820.000
Sum gjeld og egenkapital 8.949.000 7.159.000 7.305.000 6.585.000 12.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 10.480.000 6.174.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 10.480.000 6.174.000
Varekostnad 0 0 0 -9.747.000 -6.353.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -38.000 -36.000 -50.000 -54.000
Driftskostnader -26.000 -38.000 -36.000 -9.797.000 -6.407.000
Driftsresultat -26.000 -38.000 -36.000 683.000 -233.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader -200.000 -205.000 -199.000 -392.000 -387.000
Finans -200.000 -204.000 -198.000 -388.000 -381.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -226.000 -243.000 -234.000 295.000 -614.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.978.000 2.658.000 3.358.000 1.408.000 1.408.000
Sum anleggsmidler 4.978.000 2.658.000 3.358.000 1.408.000 1.408.000
Varebeholdning 3.690.000 3.732.000 3.708.000 3.645.000 10.500.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 766.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 281.000 769.000 240.000 766.000 277.000
Sum omløpsmidler 3.971.000 4.501.000 3.947.000 5.178.000 10.776.000
Sum eiendeler 8.949.000 7.159.000 7.305.000 6.586.000 12.184.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 1.181.000 1.424.000 1.658.000 1.364.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.281.000 1.524.000 1.758.000 1.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.901.000
Leverandørgjeld 5.000 0 3.000 0 491.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.889.000 1.878.000 1.778.000 827.000 1.328.000
Sum kortsiktig gjeld 3.894.000 1.878.000 1.781.000 827.000 1.820.000
Sum gjeld og egenkapital 8.949.000 7.159.000 7.305.000 6.585.000 12.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 2.623.000 2.166.000 4.351.000 8.956.000
Likviditetsgrad 1 1 2.4 2.2 6.3 5.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.1 1.9 0.2
Soliditet 11.8 17.9 20.9 26.7 12.0
Resultatgrad 6.5 -3.8
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.2 1.8 -0.6
Gjeldsgrad 7.5 4.6 3.8 2.7 7.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.5 -0.5 10.4 -1.9
Signatur
28.06.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex