Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
B-Sh As
Juridisk navn:  B-Sh As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92438180
Ulvenveien 2 Ulvenveien 2 Fax:
3420 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 987835885
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: stall esco as
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Nira'S Dataregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.99%
Resultat  
  
-7.23%
Egenkapital  
  
-99.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 575.000 2.873.000 3.613.000 3.000.000 3.237.000
Resultat: -845.000 -788.000 -118.000 91.000 735.000
Egenkapital: -1.693.000 -848.000 -60.000 104.000 51.000
Regnskap for  B-Sh As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 575.000 2.873.000 3.613.000 3.000.000 3.237.000
Driftskostnader -1.423.000 -3.665.000 -4.170.000 -3.166.000 -2.526.000
Driftsresultat -849.000 -792.000 -557.000 -167.000 711.000
Finansinntekter 5.000 5.000 450.000 264.000 27.000
Finanskostnader 0 -1.000 -11.000 -7.000 -3.000
Finans 5.000 4.000 439.000 257.000 24.000
Resultat før skatt -845.000 -788.000 -118.000 91.000 735.000
Skattekostnad 0 0 -45.000 -38.000 -61.000
Årsresultat -845.000 -788.000 -164.000 53.000 674.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.122.000 1.477.000 1.781.000 2.302.000
Sum omløpsmidler 30.000 166.000 302.000 1.671.000 578.000
Sum eiendeler 30.000 1.288.000 1.779.000 3.452.000 2.880.000
Sum opptjent egenkapital -1.793.000 -948.000 -160.000 4.000 -49.000
Sum egenkapital -1.693.000 -848.000 -60.000 104.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 1.036.000 740.000 2.249.000 1.730.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 1.288.000 1.780.000 3.453.000 2.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 484.000 2.343.000 3.181.000 2.958.000 2.917.000
Andre inntekter 91.000 531.000 432.000 42.000 320.000
Driftsinntekter 575.000 2.873.000 3.613.000 3.000.000 3.237.000
Varekostnad -341.000 -1.617.000 -1.425.000 -1.212.000 -1.051.000
Lønninger -194.000 -749.000 -868.000 -738.000 -551.000
Avskrivning -585.000 -273.000 -332.000 -460.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -1.026.000 -1.545.000 -756.000 -747.000
Driftskostnader -1.423.000 -3.665.000 -4.170.000 -3.166.000 -2.526.000
Driftsresultat -849.000 -792.000 -557.000 -167.000 711.000
Finansinntekter 5.000 5.000 450.000 264.000 27.000
Finanskostnader 0 -1.000 -11.000 -7.000 -3.000
Finans 5.000 4.000 439.000 257.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -845.000 -788.000 -164.000 53.000 674.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 435.000 509.000 563.000 642.000
Maskiner anlegg 0 0 0 6.000 12.000
Driftsløsøre 0 687.000 969.000 1.212.000 1.648.000
Sum varige driftsmidler 0 1.122.000 1.477.000 1.781.000 2.302.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.122.000 1.477.000 1.781.000 2.302.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 173.000 324.000 421.000
Andre fordringer 5.000 150.000 81.000 1.275.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 15.000 48.000 72.000 26.000
Sum omløpsmidler 30.000 166.000 302.000 1.671.000 578.000
Sum eiendeler 30.000 1.288.000 1.779.000 3.452.000 2.880.000
Sum opptjent egenkapital -1.793.000 -948.000 -160.000 4.000 -49.000
Sum egenkapital -1.693.000 -848.000 -60.000 104.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Leverandørgjeld 0 0 0 84.000 223.000
Betalbar skatt 0 0 26.000 707.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 0 46.000 52.000 75.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 423.000 990.000 661.000 1.383.000 1.390.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 1.036.000 740.000 2.249.000 1.730.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 1.288.000 1.780.000 3.453.000 2.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -393.000 -870.000 -438.000 -578.000 -1.152.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.4 0.7 0.4
Soliditet -5643.3 -65.8 -3.4 3 1.8
Resultatgrad -147.7 -27.6 -15.4 -5.6 22.0
Rentedekningsgrad -50.6 -23.9 246.0
Gjeldsgrad -2.5 -30.7 32.2 55.5
Total kapitalrentabilitet -2813.3 -61.1 2.8 25.6
Signatur
27.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex