B Finans AS
Juridisk navn:  B Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73880000
c/o I K Lykke AS Postboks 2431 Torgarden Munkegata 48 Fax: 73880010
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 937677391
Aksjekapital: 1.034.288 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/10/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.29%
Resultat  
  
-60.1%
Egenkapital  
  
12.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 660.000 639.000 619.000 631.000 630.000
Resultat: 48.043.000 120.397.000 19.422.000 8.958.000 7.596.000
Egenkapital: 247.680.000 221.015.000 101.363.000 82.348.000 73.754.000
Regnskap for  B Finans AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 660.000 639.000 619.000 631.000 630.000
Driftskostnader -639.000 -675.000 -574.000 -551.000 -742.000
Driftsresultat 22.000 -37.000 45.000 79.000 -112.000
Finansinntekter 48.708.000 136.224.000 22.904.000 10.262.000 7.925.000
Finanskostnader -688.000 -15.790.000 -3.528.000 -1.383.000 -217.000
Finans 48.020.000 120.434.000 19.376.000 8.879.000 7.708.000
Resultat før skatt 48.043.000 120.397.000 19.422.000 8.958.000 7.596.000
Skattekostnad -1.378.000 -745.000 -407.000 -363.000 -589.000
Årsresultat 46.665.000 119.652.000 19.015.000 8.595.000 7.007.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.854.000 126.685.000 60.016.000 65.962.000 47.529.000
Sum omløpsmidler 107.787.000 109.893.000 60.855.000 36.796.000 48.066.000
Sum eiendeler 263.641.000 236.578.000 120.871.000 102.758.000 95.595.000
Sum opptjent egenkapital 246.586.000 219.855.000 100.203.000 81.187.000 72.593.000
Sum egenkapital 247.680.000 221.015.000 101.363.000 82.348.000 73.754.000
Sum langsiktig gjeld 14.520.000 14.760.000 19.056.000 20.000.000 1.124.000
Sum kortsiktig gjeld 1.440.000 803.000 451.000 410.000 20.717.000
Sum gjeld og egenkapital 263.641.000 236.579.000 120.871.000 102.758.000 95.595.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 660.000 639.000 619.000 631.000 630.000
Driftsinntekter 660.000 639.000 619.000 631.000 630.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -100.000 0 0 0
Avskrivning -340.000 -357.000 -341.000 -383.000 -408.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -218.000 -233.000 -168.000 -334.000
Driftskostnader -639.000 -675.000 -574.000 -551.000 -742.000
Driftsresultat 22.000 -37.000 45.000 79.000 -112.000
Finansinntekter 48.708.000 136.224.000 22.904.000 10.262.000 7.925.000
Finanskostnader -688.000 -15.790.000 -3.528.000 -1.383.000 -217.000
Finans 48.020.000 120.434.000 19.376.000 8.879.000 7.708.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.665.000 119.652.000 19.015.000 8.595.000 7.007.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 99.000 78.000 69.000 80.000 87.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 503.000 843.000 1.184.000 1.526.000 1.909.000
Sum varige driftsmidler 503.000 843.000 1.184.000 1.526.000 1.909.000
Sum finansielle anleggsmidler 155.251.000 125.765.000 58.763.000 64.356.000 45.534.000
Sum anleggsmidler 155.854.000 126.685.000 60.016.000 65.962.000 47.529.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.742.000 1.280.000 1.519.000 1.621.000 4.578.000
Sum investeringer 94.811.000 49.184.000 24.866.000 25.103.000 23.459.000
Kasse, bank 11.234.000 59.429.000 34.469.000 10.072.000 20.029.000
Sum omløpsmidler 107.787.000 109.893.000 60.855.000 36.796.000 48.066.000
Sum eiendeler 263.641.000 236.578.000 120.871.000 102.758.000 95.595.000
Sum opptjent egenkapital 246.586.000 219.855.000 100.203.000 81.187.000 72.593.000
Sum egenkapital 247.680.000 221.015.000 101.363.000 82.348.000 73.754.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.520.000 14.760.000 19.056.000 20.000.000 1.124.000
Leverandørgjeld 16.000 277.000 26.000 11.000 15.000
Betalbar skatt 1.400.000 410.000 396.000 357.000 675.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 17.000 30.000 19.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 100.000 0 22.000 20.017.000
Sum kortsiktig gjeld 1.440.000 803.000 451.000 410.000 20.717.000
Sum gjeld og egenkapital 263.641.000 236.579.000 120.871.000 102.758.000 95.595.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.347.000 109.090.000 60.404.000 36.386.000 27.349.000
Likviditetsgrad 1 74.9 136.9 134.9 89.7 2.3
Likviditetsgrad 2 74.9 136.9 134.9 89.7 2.4
Soliditet 93.9 93.4 83.9 80.1 77.2
Resultatgrad 3.3 -5.8 7.3 12.5 -17.8
Rentedekningsgrad 0 0 0.1 36.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.5 57.6 1 10.1 8.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex