Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
B.f Bygg Ltd
Juridisk navn:  B.f Bygg Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkevegen 12 Kirkevegen 12 Fax:
8640 Hemnesberget 8640 Hemnesberget
Fylke: Kommune:
Nordland Hemnes
Org.nr: 920028527
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/12/2017
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Bøndenes Regnskapskontor Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 620.000
Resultat: -77.000
Egenkapital: -77.000
Regnskap for  B.f Bygg Ltd
Resultat 2018
Driftsinntekter 620.000
Driftskostnader -698.000
Driftsresultat -77.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -77.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 51.000
Sum eiendeler 51.000
Sum opptjent egenkapital -77.000
Sum egenkapital -77.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 620.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 620.000
Varekostnad -155.000
Lønninger -501.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -42.000
Driftskostnader -698.000
Driftsresultat -77.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 51.000
Sum omløpsmidler 51.000
Sum eiendeler 51.000
Sum opptjent egenkapital -77.000
Sum egenkapital -77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -77.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -
Resultatgrad -12.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7
Total kapitalrentabilitet -
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex