Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baderom As
Juridisk navn:  Baderom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92241767
Ljabruveien 13 Ljabruveien 13 Fax:
1169 Oslo 1169 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914382629
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/15/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Entreprenør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.08%
Resultat  
  
-391.04%
Egenkapital  
  
-889.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.188.000 4.710.000 3.736.000 3.264.000
Resultat: -329.000 -67.000 -92.000 227.000
Egenkapital: -292.000 37.000 104.000 196.000
Regnskap for  Baderom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.188.000 4.710.000 3.736.000 3.264.000
Driftskostnader -4.471.000 -4.764.000 -3.822.000 -3.036.000
Driftsresultat -284.000 -54.000 -85.000 228.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -46.000 -14.000 -7.000 -1.000
Finans -46.000 -13.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt -329.000 -67.000 -92.000 227.000
Skattekostnad 0 0 0 -61.000
Årsresultat -329.000 -67.000 -92.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 349.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 323.000 646.000 407.000 468.000
Sum eiendeler 672.000 646.000 407.000 468.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 7.000 74.000 166.000
Sum egenkapital -292.000 37.000 104.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 401.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 564.000 609.000 303.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 673.000 646.000 407.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.188.000 4.710.000 3.736.000 3.264.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.188.000 4.710.000 3.736.000 3.264.000
Varekostnad -1.845.000 -2.973.000 -2.278.000 -1.638.000
Lønninger -1.721.000 -1.305.000 -1.077.000 -907.000
Avskrivning -68.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -837.000 -486.000 -467.000 -491.000
Driftskostnader -4.471.000 -4.764.000 -3.822.000 -3.036.000
Driftsresultat -284.000 -54.000 -85.000 228.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -46.000 -14.000 -7.000 -1.000
Finans -46.000 -13.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -329.000 -67.000 -92.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 349.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 349.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 349.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 22.000 9.000 140.000
Andre fordringer 36.000 57.000 38.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 567.000 361.000 307.000
Sum omløpsmidler 323.000 646.000 407.000 468.000
Sum eiendeler 672.000 646.000 407.000 468.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 7.000 74.000 166.000
Sum egenkapital -292.000 37.000 104.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 401.000 0 0 0
Leverandørgjeld 210.000 307.000 79.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 61.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 200.000 141.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 102.000 83.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 564.000 609.000 303.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 673.000 646.000 407.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -241.000 37.000 104.000 196.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 1.3 1.8
Soliditet -43.4 5.7 25.6 41.9
Resultatgrad -6.8 -1.1 -2.3 7.0
Rentedekningsgrad -6.2 -3.9 -12.1 228.0
Gjeldsgrad -3.3 16.5 2.9 1.4
Total kapitalrentabilitet -42.2 -8.2 -20.9 48.7
Signatur
09.11.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
UHREN SEBASTIAN
SIGNATUR HVER FOR SEG
MAALSTAD KRISTIAN
SIGNATUR HVER FOR SEG
MAALSTAD ØYVIND
Prokurister
31.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex