Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baderoms Eliten As
Juridisk navn:  Baderoms Eliten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørliveien 20 Sørliveien 20 Fax:
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 919629630
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/30/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-571.43%
Egenkapital  
  
-4700%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.287.000 0
Resultat: -141.000 -21.000
Egenkapital: -138.000 3.000
Regnskap for  Baderoms Eliten As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.287.000 0
Driftskostnader -1.416.000 -21.000
Driftsresultat -129.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 0
Finans -12.000 0
Resultat før skatt -141.000 -21.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -141.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 0
Sum omløpsmidler 584.000 23.000
Sum eiendeler 719.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -168.000 -21.000
Sum egenkapital -138.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 857.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 719.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.287.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.287.000 0
Varekostnad -717.000 0
Lønninger -368.000 0
Avskrivning -34.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -21.000
Driftskostnader -1.416.000 -21.000
Driftsresultat -129.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 0
Finans -12.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -141.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 135.000 0
Sum varige driftsmidler 135.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 135.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 537.000 0
Andre fordringer 17.000 22.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 0
Sum omløpsmidler 584.000 23.000
Sum eiendeler 719.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -168.000 -21.000
Sum egenkapital -138.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 345.000 20.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 428.000 0
Sum kortsiktig gjeld 857.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 719.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -273.000 3.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1
Soliditet -19.2 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -10.8
Gjeldsgrad -6.2 6.7
Total kapitalrentabilitet -17.9 -91.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex