Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baderomseliten As
Juridisk navn:  Baderomseliten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 324 Kvednaholen 1B Fax:
4068 Stavanger 4332 Figgjo
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 919930772
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/19/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
516%
Resultat  
  
-3200%
Egenkapital  
  
-124%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 308.000 50.000
Resultat: -31.000 1.000
Egenkapital: -6.000 25.000
Regnskap for  Baderomseliten As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 308.000 50.000
Driftskostnader -334.000 -49.000
Driftsresultat -26.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Resultat før skatt -31.000 1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -31.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0
Sum omløpsmidler 78.000 87.000
Sum eiendeler 91.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 1.000
Sum egenkapital -6.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 91.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 308.000 50.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 308.000 50.000
Varekostnad -10.000 0
Lønninger -160.000 -40.000
Avskrivning -6.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -9.000
Driftskostnader -334.000 -49.000
Driftsresultat -26.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -31.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 13.000 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 44.000 63.000
Andre fordringer 28.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 6.000 24.000
Sum omløpsmidler 78.000 87.000
Sum eiendeler 91.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 1.000
Sum egenkapital -6.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 12.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 91.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 25.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.4
Soliditet -6.5 28.7
Resultatgrad -8.4 2
Rentedekningsgrad -5.2
Gjeldsgrad -16.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -28.3 1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex