Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baderomsentreprenøren As
Juridisk navn:  Baderomsentreprenøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21647546
Møllergata 34 Møllergata 34 Fax:
0179 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914785774
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Ato Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.64%
Resultat  
  
614.47%
Egenkapital  
  
312.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.689.000 10.490.000 7.759.000 3.540.000
Resultat: 391.000 -76.000 668.000 -184.000
Egenkapital: 66.000 -31.000 385.000 -113.000
Regnskap for  Baderomsentreprenøren As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.689.000 10.490.000 7.759.000 3.540.000
Driftskostnader -9.251.000 -10.496.000 -7.072.000 -3.722.000
Driftsresultat 437.000 -5.000 687.000 -183.000
Finansinntekter 1.000 10.000 1.000 0
Finanskostnader -48.000 -81.000 -19.000 -1.000
Finans -47.000 -71.000 -18.000 -1.000
Resultat før skatt 391.000 -76.000 668.000 -184.000
Skattekostnad -53.000 13.000 -170.000 47.000
Årsresultat 338.000 -62.000 498.000 -138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 35.000 71.000 88.000
Sum omløpsmidler 2.160.000 2.026.000 1.892.000 484.000
Sum eiendeler 2.196.000 2.061.000 1.963.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 -56.000 361.000 -138.000
Sum egenkapital 66.000 -31.000 385.000 -113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.130.000 2.093.000 1.578.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 2.196.000 2.061.000 1.963.000 572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.689.000 10.490.000 7.759.000 3.540.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.689.000 10.490.000 7.759.000 3.540.000
Varekostnad -3.775.000 -4.387.000 -3.498.000 -2.153.000
Lønninger -3.919.000 -4.279.000 -2.524.000 -1.205.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.547.000 -1.820.000 -1.040.000 -356.000
Driftskostnader -9.251.000 -10.496.000 -7.072.000 -3.722.000
Driftsresultat 437.000 -5.000 687.000 -183.000
Finansinntekter 1.000 10.000 1.000 0
Finanskostnader -48.000 -81.000 -19.000 -1.000
Finans -47.000 -71.000 -18.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 338.000 -62.000 498.000 -138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 13.000 0 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 22.000 32.000 42.000
Sum varige driftsmidler 12.000 22.000 32.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 0 39.000 0
Sum anleggsmidler 36.000 35.000 71.000 88.000
Varebeholdning 239.000 0 0 0
Kundefordringer 1.061.000 889.000 624.000 190.000
Andre fordringer 509.000 724.000 216.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 351.000 413.000 1.051.000 248.000
Sum omløpsmidler 2.160.000 2.026.000 1.892.000 484.000
Sum eiendeler 2.196.000 2.061.000 1.963.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 -56.000 361.000 -138.000
Sum egenkapital 66.000 -31.000 385.000 -113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 920.000 669.000 536.000 251.000
Betalbar skatt 41.000 0 124.000 0
Skyldig offentlige avgifter 703.000 722.000 566.000 240.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 465.000 701.000 352.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 2.130.000 2.093.000 1.578.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 2.196.000 2.061.000 1.963.000 572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 -67.000 314.000 -202.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.2 0.8
Soliditet 3 -1.5 19.6 -19.7
Resultatgrad 4.5 8.9 -5.2
Rentedekningsgrad 9.1 -0.1 36.2 -183.0
Gjeldsgrad 32.3 -67.5 4.1 -6.1
Total kapitalrentabilitet 19.9 0.2 3 -31.9
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex