Baderomspesialisten AS
Juridisk navn:  Baderomspesialisten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51549426
Fregattveien 5 Fregattveien 5 Fax: 51547483
4077 Hundvåg 4077 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981954408
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/30/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tf Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.85%
Resultat  
  
-45.25%
Egenkapital  
  
-53.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.832.000 7.180.000 7.860.000 9.833.000 10.543.000
Resultat: 553.000 1.010.000 1.162.000 1.682.000 1.794.000
Egenkapital: 585.000 1.255.000 1.261.000 1.198.000 1.471.000
Regnskap for  Baderomspesialisten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.832.000 7.180.000 7.860.000 9.833.000 10.543.000
Driftskostnader -6.280.000 -6.180.000 -6.700.000 -8.152.000 -8.784.000
Driftsresultat 552.000 1.000.000 1.160.000 1.682.000 1.759.000
Finansinntekter 1.000 10.000 2.000 0 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 10.000 2.000 0 35.000
Resultat før skatt 553.000 1.010.000 1.162.000 1.682.000 1.794.000
Skattekostnad -124.000 -266.000 -298.000 -456.000 -499.000
Årsresultat 429.000 744.000 864.000 1.226.000 1.295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 218.000 315.000 461.000 626.000
Sum omløpsmidler 2.428.000 3.151.000 2.959.000 3.954.000 4.093.000
Sum eiendeler 2.591.000 3.369.000 3.274.000 4.415.000 4.719.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 755.000 761.000 698.000 971.000
Sum egenkapital 585.000 1.255.000 1.261.000 1.198.000 1.471.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.006.000 2.114.000 2.012.000 3.217.000 3.248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.591.000 3.369.000 3.273.000 4.415.000 4.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.832.000 7.180.000 7.860.000 9.833.000 10.543.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.832.000 7.180.000 7.860.000 9.833.000 10.543.000
Varekostnad -2.340.000 -2.032.000 -2.255.000 -3.201.000 -3.636.000
Lønninger -2.862.000 -2.881.000 -2.949.000 -3.537.000 -3.672.000
Avskrivning -43.000 -97.000 -146.000 -166.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.035.000 -1.170.000 -1.350.000 -1.248.000 -1.306.000
Driftskostnader -6.280.000 -6.180.000 -6.700.000 -8.152.000 -8.784.000
Driftsresultat 552.000 1.000.000 1.160.000 1.682.000 1.759.000
Finansinntekter 1.000 10.000 2.000 0 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 10.000 2.000 0 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 -750.000 -800.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 429.000 744.000 864.000 1.226.000 1.295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 82.000 102.000 123.000 143.000 164.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 105.000 181.000 306.000 451.000
Sum varige driftsmidler 152.000 207.000 304.000 450.000 615.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 163.000 218.000 315.000 461.000 626.000
Varebeholdning 401.000 420.000 431.000 509.000 481.000
Kundefordringer 156.000 1.081.000 734.000 983.000 950.000
Andre fordringer 63.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.809.000 1.644.000 1.788.000 2.457.000 2.656.000
Sum omløpsmidler 2.428.000 3.151.000 2.959.000 3.954.000 4.093.000
Sum eiendeler 2.591.000 3.369.000 3.274.000 4.415.000 4.719.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 755.000 761.000 698.000 971.000
Sum egenkapital 585.000 1.255.000 1.261.000 1.198.000 1.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 194.000 157.000 210.000 70.000
Betalbar skatt 124.000 266.000 298.000 456.000 499.000
Skyldig offentlige avgifter 518.000 627.000 497.000 739.000 719.000
Utbytte -1.100.000 -750.000 -800.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 264.000 277.000 259.000 313.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 2.006.000 2.114.000 2.012.000 3.217.000 3.248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.591.000 3.369.000 3.273.000 4.415.000 4.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 422.000 1.037.000 947.000 737.000 845.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.5 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.3 1.1 1.2
Soliditet 22.6 37.3 38.5 27.1 31.2
Resultatgrad 8.1 13.9 14.8 17.1 16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.4 1.7 1.6 2.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 21.3 3 35.5 38.1 38.0
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR
PEDERSEN LILL IRENE
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex