Badetta Ltd
Juridisk navn:  Badetta Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47601509
Bispeveien 41 B Bispeveien 41 B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 988028827
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/4/2005 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-25%
Resultat  
  
-13.33%
Egenkapital  
  
-15.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 3.000 4.000
Resultat: -17.000 -15.000
Egenkapital: -125.000 -108.000
Regnskap for  Badetta Ltd
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 3.000 4.000
Driftskostnader -20.000 -19.000
Driftsresultat -17.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -17.000 -15.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -17.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 6.000
Sum eiendeler 0 6.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -125.000 -108.000
Sum langsiktig gjeld 125.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.000 4.000
Varekostnad -5.000 -5.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -15.000 -14.000
Driftskostnader -20.000 -19.000
Driftsresultat -17.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 5.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0 1.000
Sum omløpsmidler 0 6.000
Sum eiendeler 0 6.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -125.000 -108.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.000 114.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet -1800.0
Resultatgrad -566.7 -375.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -250.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex