Bagler Eiendom As
Juridisk navn:  Bagler Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33003878
Øistein Thurmans Vei 16 Øistein Thurmans Vei 16 Fax: 33003878
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 882344002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.1%
Resultat  
  
-3.17%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.230.000 1.193.000 1.180.000 1.137.000 1.118.000
Resultat: 1.009.000 1.042.000 1.040.000 926.000 731.000
Egenkapital: 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.375.000
Regnskap for  Bagler Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.230.000 1.193.000 1.180.000 1.137.000 1.118.000
Driftskostnader -110.000 -106.000 -104.000 -242.000 -133.000
Driftsresultat 1.121.000 1.087.000 1.076.000 896.000 985.000
Finansinntekter 237.000 257.000 275.000 393.000 40.000
Finanskostnader -349.000 -302.000 -311.000 -363.000 -294.000
Finans -112.000 -45.000 -36.000 30.000 -254.000
Resultat før skatt 1.009.000 1.042.000 1.040.000 926.000 731.000
Skattekostnad -222.000 -217.000 -229.000 -213.000 -164.000
Årsresultat 787.000 825.000 812.000 714.000 568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.822.000 13.414.000 13.952.000 13.974.000 13.886.000
Sum omløpsmidler 113.000 131.000 170.000 471.000 709.000
Sum eiendeler 12.935.000 13.545.000 14.122.000 14.445.000 14.595.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.275.000
Sum egenkapital 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.375.000
Sum langsiktig gjeld 10.258.000 10.829.000 11.421.000 12.005.000 12.422.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.166.000 1.152.000 891.000 798.000
Sum gjeld og egenkapital 12.935.000 13.545.000 14.123.000 14.446.000 14.595.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 8.000
Andre inntekter 1.230.000 1.193.000 1.180.000 1.137.000 1.110.000
Driftsinntekter 1.230.000 1.193.000 1.180.000 1.137.000 1.118.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -79.000 -79.000 -79.000 -79.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -27.000 -25.000 -163.000 -54.000
Driftskostnader -110.000 -106.000 -104.000 -242.000 -133.000
Driftsresultat 1.121.000 1.087.000 1.076.000 896.000 985.000
Finansinntekter 237.000 257.000 275.000 393.000 40.000
Finanskostnader -349.000 -302.000 -311.000 -363.000 -294.000
Finans -112.000 -45.000 -36.000 30.000 -254.000
Konsernbidrag -659.000 -672.000 -648.000 -539.000 -366.000
Utbytte -128.000 -153.000 -164.000 0 0
Årsresultat 787.000 825.000 812.000 714.000 568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.656.000 6.735.000 6.813.000 6.892.000 6.971.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.656.000 6.735.000 6.813.000 6.892.000 6.971.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.166.000 6.679.000 7.139.000 7.082.000 6.915.000
Sum anleggsmidler 12.822.000 13.414.000 13.952.000 13.974.000 13.886.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 9.000 10.000 12.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 122.000 160.000 459.000 697.000
Sum omløpsmidler 113.000 131.000 170.000 471.000 709.000
Sum eiendeler 12.935.000 13.545.000 14.122.000 14.445.000 14.595.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.275.000
Sum egenkapital 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 532.000 495.000 479.000 455.000 422.000
Gjeld til kredittinstitutt 844.000 873.000 852.000 718.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.258.000 10.829.000 11.421.000 12.005.000 12.422.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 50.000 49.000 47.000 276.000
Utbytte -128.000 -153.000 -164.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 90.000 86.000 126.000 522.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.166.000 1.152.000 891.000 798.000
Sum gjeld og egenkapital 12.935.000 13.545.000 14.123.000 14.446.000 14.595.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.014.000 -1.035.000 -982.000 -420.000 -89.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.9
Soliditet 1 11.4 1 10.7 9.4
Resultatgrad 91.1 91.1 91.2 78.8 88.1
Rentedekningsgrad 3.2 3.6 3.5 2.5 3.5
Gjeldsgrad 7.3 7.7 8.1 8.3 9.6
Total kapitalrentabilitet 10.5 9.9 9.6 8.9 7.0
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex