Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bagler Eiendom Invest As
Juridisk navn:  Bagler Eiendom Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øistein Thurmans vei 16 Øistein Thurmans vei 16 Fax:
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 922867852
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exentia Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -46.000
Egenkapital: -22.000
Regnskap for  Bagler Eiendom Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -46.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000
Sum omløpsmidler 21.000
Sum eiendeler 72.000
Sum opptjent egenkapital -52.000
Sum egenkapital -22.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 93.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 51.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 51.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 13.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 21.000
Sum eiendeler 72.000
Sum opptjent egenkapital -52.000
Sum egenkapital -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 43.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 93.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.2
Total kapitalrentabilitet -64.8
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex