Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bagler Sport Management As
Juridisk navn:  Bagler Sport Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sigurd Jarls vei 44 Sigurd Jarls vei 44 Fax:
3174 Revetal 3174 Revetal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 821455022
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/12/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skjelbred Regnskap, Roy Martin Skjel
Utvikling:
Omsetning  
  
418.57%
Resultat  
  
-73.44%
Egenkapital  
  
17.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.229.000 237.000
Resultat: 17.000 64.000
Egenkapital: 88.000 75.000
Regnskap for  Bagler Sport Management As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.229.000 237.000
Driftskostnader -1.211.000 -173.000
Driftsresultat 17.000 64.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 17.000 64.000
Skattekostnad -4.000 -13.000
Årsresultat 13.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 50.000
Sum omløpsmidler 324.000 246.000
Sum eiendeler 393.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 45.000
Sum egenkapital 88.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 304.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 393.000 296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.229.000 237.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.229.000 237.000
Varekostnad -12.000 -4.000
Lønninger -1.018.000 -143.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -26.000
Driftskostnader -1.211.000 -173.000
Driftsresultat 17.000 64.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 13.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 19.000 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 69.000 50.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 9.000 0
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 316.000 245.000
Sum omløpsmidler 324.000 246.000
Sum eiendeler 393.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 45.000
Sum egenkapital 88.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000
Betalbar skatt 3.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 126.000 120.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 393.000 296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1
Soliditet 22.4 25.3
Resultatgrad 1.4 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 4.3 21.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex