Baglerbyen Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Baglerbyen Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91181078
Konows Gate 20 Konows Gate 20 Fax:
0196 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991831258
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 9/26/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bryggeriet fus barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.22%
Resultat  
  
70%
Egenkapital  
  
-18.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.602.000 13.493.000 13.720.000 14.927.000 13.319.000
Resultat: 612.000 360.000 585.000 1.786.000 1.206.000
Egenkapital: 1.388.000 1.700.000 100.000 984.000 -358.000
Regnskap for  Baglerbyen Fus Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.602.000 13.493.000 13.720.000 14.927.000 13.319.000
Driftskostnader -13.581.000 -12.694.000 -12.622.000 -12.540.000 -11.374.000
Driftsresultat 1.021.000 799.000 1.098.000 2.388.000 1.945.000
Finansinntekter 14.000 6.000 7.000 5.000 12.000
Finanskostnader -424.000 -445.000 -520.000 -607.000 -750.000
Finans -410.000 -439.000 -513.000 -602.000 -738.000
Resultat før skatt 612.000 360.000 585.000 1.786.000 1.206.000
Skattekostnad -135.000 -87.000 -142.000 -444.000 -338.000
Årsresultat 477.000 273.000 444.000 1.342.000 868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.409.000 29.600.000 30.808.000 32.195.000 27.303.000
Sum omløpsmidler 1.573.000 996.000 1.335.000 3.432.000 3.301.000
Sum eiendeler 29.982.000 30.596.000 32.143.000 35.627.000 30.604.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 273.000 0 884.000 -458.000
Sum egenkapital 1.388.000 1.700.000 100.000 984.000 -358.000
Sum langsiktig gjeld 25.334.000 26.306.000 27.278.000 28.317.000 29.224.000
Sum kortsiktig gjeld 3.259.000 2.591.000 4.764.000 6.325.000 1.738.000
Sum gjeld og egenkapital 29.981.000 30.597.000 32.142.000 35.626.000 30.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.601.000 13.485.000 13.720.000 14.927.000 13.310.000
Andre inntekter 1.000 9.000 0 0 9.000
Driftsinntekter 14.602.000 13.493.000 13.720.000 14.927.000 13.319.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.407.000 -8.288.000 -9.533.000 -9.483.000 -8.659.000
Avskrivning -1.279.000 -1.279.000 -1.416.000 -1.391.000 -1.185.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.895.000 -3.127.000 -1.673.000 -1.666.000 -1.530.000
Driftskostnader -13.581.000 -12.694.000 -12.622.000 -12.540.000 -11.374.000
Driftsresultat 1.021.000 799.000 1.098.000 2.388.000 1.945.000
Finansinntekter 14.000 6.000 7.000 5.000 12.000
Finanskostnader -424.000 -445.000 -520.000 -607.000 -750.000
Finans -410.000 -439.000 -513.000 -602.000 -738.000
Konsernbidrag -789.000 0 -1.327.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 477.000 273.000 444.000 1.342.000 868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 189.000 101.000 29.000 0 153.000
Fast eiendom 28.220.000 29.500.000 30.779.000 32.059.000 26.851.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 136.000 299.000
Sum varige driftsmidler 28.220.000 29.500.000 30.779.000 32.195.000 27.150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.409.000 29.600.000 30.808.000 32.195.000 27.303.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 18.000 0
Andre fordringer 1.186.000 608.000 1.043.000 3.125.000 2.991.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 387.000 388.000 291.000 288.000 310.000
Sum omløpsmidler 1.573.000 996.000 1.335.000 3.432.000 3.301.000
Sum eiendeler 29.982.000 30.596.000 32.143.000 35.627.000 30.604.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 273.000 0 884.000 -458.000
Sum egenkapital 1.388.000 1.700.000 100.000 984.000 -358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 187.000 150.000 113.000 143.000 40.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.251.000 236.000 1.563.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.334.000 26.306.000 27.278.000 28.317.000 29.224.000
Leverandørgjeld 466.000 557.000 503.000 1.489.000 459.000
Betalbar skatt 0 159.000 0 226.000 0
Skyldig offentlige avgifter 652.000 120.000 102.000 100.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 891.000 1.519.000 2.596.000 4.510.000 1.190.000
Sum kortsiktig gjeld 3.259.000 2.591.000 4.764.000 6.325.000 1.738.000
Sum gjeld og egenkapital 29.981.000 30.597.000 32.142.000 35.626.000 30.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.686.000 -1.595.000 -3.429.000 -2.893.000 1.563.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.3 0.5 1.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.5 1.9
Soliditet 4.6 5.6 0.3 2.8 -1.2
Resultatgrad 7 5.9 8 1 14.6
Rentedekningsgrad 2.4 1.8 2.1 3.9 2.6
Gjeldsgrad 20.6 1 320.4 35.2 -86.5
Total kapitalrentabilitet 3.5 2.6 3.4 6.7 6.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex