Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baglerbyen Garasjesameie
Juridisk navn:  Baglerbyen Garasjesameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90517750
c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666 St. Olavsplass v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988178675
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/19/2005
Foretakstype: SAM
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.15%
Resultat  
  
-163.41%
Egenkapital  
  
-15.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 600.000 626.000 588.000 589.000 641.000
Resultat: -208.000 328.000 274.000 268.000 319.000
Egenkapital: 1.127.000 1.335.000 1.007.000 733.000 465.000
Regnskap for  Baglerbyen Garasjesameie
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 600.000 626.000 588.000 589.000 641.000
Driftskostnader -824.000 -311.000 -314.000 -312.000 -303.000
Driftsresultat -224.000 315.000 273.000 277.000 337.000
Finansinntekter 16.000 18.000 19.000 11.000 4.000
Finanskostnader 0 -4.000 -18.000 -20.000 -22.000
Finans 16.000 14.000 1.000 -9.000 -18.000
Resultat før skatt -208.000 328.000 274.000 268.000 319.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -208.000 328.000 274.000 268.000 319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000
Sum omløpsmidler 688.000 839.000 811.000 542.000 333.000
Sum eiendeler 1.255.000 1.406.000 1.378.000 1.109.000 900.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 1.335.000 1.007.000 733.000 465.000
Sum egenkapital 1.127.000 1.335.000 1.007.000 733.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 289.000 350.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 72.000 83.000 27.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.407.000 1.379.000 1.110.000 900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 600.000 626.000 588.000 589.000 641.000
Driftsinntekter 600.000 626.000 588.000 589.000 641.000
Varekostnad 0 -31.000 -29.000 -58.000 -53.000
Lønninger -68.000 -68.000 -68.000 -57.000 -34.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -756.000 -212.000 -217.000 -197.000 -216.000
Driftskostnader -824.000 -311.000 -314.000 -312.000 -303.000
Driftsresultat -224.000 315.000 273.000 277.000 337.000
Finansinntekter 16.000 18.000 19.000 11.000 4.000
Finanskostnader 0 -4.000 -18.000 -20.000 -22.000
Finans 16.000 14.000 1.000 -9.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -208.000 328.000 274.000 268.000 319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 567.000 567.000 567.000 567.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 567.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 0 0
Andre fordringer 76.000 8.000 4.000 15.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 606.000 832.000 807.000 527.000 323.000
Sum omløpsmidler 688.000 839.000 811.000 542.000 333.000
Sum eiendeler 1.255.000 1.406.000 1.378.000 1.109.000 900.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 1.335.000 1.007.000 733.000 465.000
Sum egenkapital 1.127.000 1.335.000 1.007.000 733.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 289.000 350.000 407.000
Leverandørgjeld 47.000 20.000 34.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 52.000 48.000 22.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 72.000 83.000 27.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.407.000 1.379.000 1.110.000 900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 560.000 767.000 728.000 515.000 305.000
Likviditetsgrad 1 5.4 11.7 9.8 20.1 11.9
Likviditetsgrad 2 5.4 11.7 9.8 20.1 11.9
Soliditet 89.8 94.9 73.0 66.0 51.7
Resultatgrad -37.3 50.3 46.4 47.0 52.6
Rentedekningsgrad 83.3 16.2 14.4 15.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet -16.6 23.7 21.2 25.9 37.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex