Baglerenga Boligsameie
Juridisk navn:  Baglerenga Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
V/Obos Eiendomsforvaltning As P.B. 6666, St. Olavs Plass V/ Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988573892
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/15/2005
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.71%
Resultat  
  
15.04%
Egenkapital  
  
-39.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.426.000 1.349.000 1.304.000 1.307.000 1.300.000
Resultat: -305.000 -359.000 20.000 108.000 220.000
Egenkapital: 465.000 769.000 1.128.000 1.108.000 1.000.000
Regnskap for  Baglerenga Boligsameie
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.426.000 1.349.000 1.304.000 1.307.000 1.300.000
Driftskostnader -1.736.000 -1.713.000 -1.291.000 -1.207.000 -1.093.000
Driftsresultat -310.000 -364.000 14.000 101.000 208.000
Finansinntekter 5.000 5.000 7.000 7.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 5.000 5.000 7.000 7.000 11.000
Resultat før skatt -305.000 -359.000 20.000 108.000 220.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -305.000 -359.000 20.000 108.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 39.000 37.000 47.000 61.000
Sum omløpsmidler 499.000 906.000 1.191.000 1.215.000 1.005.000
Sum eiendeler 533.000 945.000 1.228.000 1.262.000 1.066.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 769.000 1.128.000 1.108.000 1.000.000
Sum egenkapital 465.000 769.000 1.128.000 1.108.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 176.000 99.000 154.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 945.000 1.227.000 1.262.000 1.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.426.000 1.349.000 1.304.000 1.307.000 1.300.000
Driftsinntekter 1.426.000 1.349.000 1.304.000 1.307.000 1.300.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -57.000 -46.000 -46.000 -46.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -10.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.674.000 -1.651.000 -1.235.000 -1.150.000 -1.036.000
Driftskostnader -1.736.000 -1.713.000 -1.291.000 -1.207.000 -1.093.000
Driftsresultat -310.000 -364.000 14.000 101.000 208.000
Finansinntekter 5.000 5.000 7.000 7.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 5.000 5.000 7.000 7.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -305.000 -359.000 20.000 108.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.000 28.000 20.000 21.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 11.000 16.000 26.000 37.000
Sum varige driftsmidler 34.000 39.000 37.000 47.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 39.000 37.000 47.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 0 0
Andre fordringer 78.000 188.000 126.000 60.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 421.000 719.000 1.062.000 1.155.000 956.000
Sum omløpsmidler 499.000 906.000 1.191.000 1.215.000 1.005.000
Sum eiendeler 533.000 945.000 1.228.000 1.262.000 1.066.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 769.000 1.128.000 1.108.000 1.000.000
Sum egenkapital 465.000 769.000 1.128.000 1.108.000 1.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 157.000 86.000 132.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 19.000 14.000 22.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 176.000 99.000 154.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 945.000 1.227.000 1.262.000 1.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 430.000 730.000 1.092.000 1.061.000 939.000
Likviditetsgrad 1 7.2 5.1 1 7.9 15.2
Likviditetsgrad 2 7.2 5.1 1 7.9 15.3
Soliditet 87.1 81.4 91.9 87.8 93.8
Resultatgrad -21.7 1.1 7.7 16.0
Rentedekningsgrad 220.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -57.1 1.7 8.6 20.6
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex