Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baglergaten 1 ANS
Juridisk navn:  Baglergaten 1 ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93449518
Christian Kroghs Gate 60 Christian Kroghs Gate 60 Fax: 33359401
0186 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977266068
Aksjekapital: -4.445.000 NOK
Etableringsdato: 2/14/1997
Foretakstype: ANS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.24%
Resultat  
  
-156.43%
Egenkapital  
  
-31.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 641.000 1.055.000 1.843.000 1.982.000 1.874.000
Resultat: -1.077.000 -420.000 198.000 149.000 207.000
Egenkapital: -4.445.000 -3.368.000 -2.948.000 -984.000 -884.000
Regnskap for  Baglergaten 1 ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 641.000 1.055.000 1.843.000 1.982.000 1.874.000
Driftskostnader -1.384.000 -1.109.000 -1.033.000 -1.222.000 -1.105.000
Driftsresultat -743.000 -54.000 810.000 759.000 769.000
Finansinntekter 0 0 0 0 5.000
Finanskostnader -334.000 -367.000 -613.000 -610.000 -566.000
Finans -334.000 -367.000 -613.000 -610.000 -561.000
Resultat før skatt -1.077.000 -420.000 198.000 149.000 207.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.077.000 -420.000 198.000 149.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.787.000 3.924.000 3.888.000 6.196.000 6.463.000
Sum omløpsmidler 32.000 80.000 172.000 473.000 857.000
Sum eiendeler 3.819.000 4.004.000 4.060.000 6.669.000 7.320.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -2.948.000 -984.000 -884.000
Sum egenkapital -4.445.000 -3.368.000 -2.948.000 -984.000 -884.000
Sum langsiktig gjeld 7.711.000 7.048.000 6.676.000 7.434.000 7.974.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 325.000 332.000 219.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 3.818.000 4.005.000 4.060.000 6.669.000 7.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.055.000 1.843.000 0 0
Andre inntekter 641.000 0 0 1.982.000 1.874.000
Driftsinntekter 641.000 1.055.000 1.843.000 1.982.000 1.874.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -140.000 -151.000 -146.000 -267.000 -289.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.244.000 -958.000 -887.000 -955.000 -816.000
Driftskostnader -1.384.000 -1.109.000 -1.033.000 -1.222.000 -1.105.000
Driftsresultat -743.000 -54.000 810.000 759.000 769.000
Finansinntekter 0 0 0 0 5.000
Finanskostnader -334.000 -367.000 -613.000 -610.000 -566.000
Finans -334.000 -367.000 -613.000 -610.000 -561.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.077.000 -420.000 198.000 149.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.775.000 3.908.000 3.869.000 6.172.000 6.433.000
Maskiner anlegg 12.000 16.000 19.000 24.000 30.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.787.000 3.924.000 3.888.000 6.196.000 6.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.787.000 3.924.000 3.888.000 6.196.000 6.463.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 18.000 75.000 149.000 77.000
Andre fordringer 16.000 0 8.000 12.000 485.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 63.000 89.000 312.000 294.000
Sum omløpsmidler 32.000 80.000 172.000 473.000 857.000
Sum eiendeler 3.819.000 4.004.000 4.060.000 6.669.000 7.320.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -2.948.000 -984.000 -884.000
Sum egenkapital -4.445.000 -3.368.000 -2.948.000 -984.000 -884.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.711.000 7.048.000 6.676.000 7.434.000 7.974.000
Leverandørgjeld 450.000 178.000 100.000 41.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 25.000 20.000 49.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 121.000 212.000 129.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 325.000 332.000 219.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 3.818.000 4.005.000 4.060.000 6.669.000 7.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -520.000 -245.000 -160.000 254.000 628.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.5 2.2 3.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.5 2.2 3.8
Soliditet -116.4 -84.1 -72.6 -14.8 -12.1
Resultatgrad -115.9 -5.1 4 38.3 41.0
Rentedekningsgrad -2.2 -0.1 1.3 1.2 1.4
Gjeldsgrad -1.9 -2.2 -2.4 -7.8 -9.3
Total kapitalrentabilitet -19.5 -1.3 2 11.4 10.6
Signatur
10.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex