Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baglergaten 1 Næring As
Juridisk navn:  Baglergaten 1 Næring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Baglergaten 1 Baglergaten 1 Fax:
3110 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 919745363
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Fremmegård Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.1%
Resultat  
  
293.75%
Egenkapital  
  
7.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 722.000 410.000
Resultat: 186.000 -96.000
Egenkapital: 2.311.000 2.144.000
Regnskap for  Baglergaten 1 Næring As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 722.000 410.000
Driftskostnader -535.000 -505.000
Driftsresultat 187.000 -96.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 186.000 -96.000
Skattekostnad -20.000 0
Årsresultat 166.000 -96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.707.000 3.782.000
Sum omløpsmidler 41.000 80.000
Sum eiendeler 3.748.000 3.862.000
Sum opptjent egenkapital 2.286.000 2.120.000
Sum egenkapital 2.311.000 2.144.000
Sum langsiktig gjeld 995.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 3.747.000 3.862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 722.000 410.000
Driftsinntekter 722.000 410.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -132.000 -118.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -387.000
Driftskostnader -535.000 -505.000
Driftsresultat 187.000 -96.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 166.000 -96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 3.646.000 3.703.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 61.000 79.000
Sum varige driftsmidler 3.707.000 3.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.707.000 3.782.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 29.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 41.000 51.000
Sum omløpsmidler 41.000 80.000
Sum eiendeler 3.748.000 3.862.000
Sum opptjent egenkapital 2.286.000 2.120.000
Sum egenkapital 2.311.000 2.144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 995.000 1.300.000
Leverandørgjeld 413.000 418.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 442.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 3.747.000 3.862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -401.000 -338.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2
Soliditet 61.7 55.5
Resultatgrad 25.9 -23.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 5 -2.5
Signatur
19.10.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex