Baglergaten 2 AS
Juridisk navn:  Baglergaten 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollbodgaten 22 Tollbodgaten 22 Fax:
3111 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 993001694
Aksjekapital: 5.003.200 NOK
Etableringsdato: 7/22/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.48%
Resultat  
  
13.3%
Egenkapital  
  
9.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.294.000 7.938.000 8.278.000 8.168.000 8.132.000
Resultat: 3.066.000 2.706.000 4.192.000 2.845.000 2.954.000
Egenkapital: 26.361.000 23.969.000 21.746.000 23.584.000 23.075.000
Regnskap for  Baglergaten 2 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.294.000 7.938.000 8.278.000 8.168.000 8.132.000
Driftskostnader -4.005.000 -4.067.000 -2.890.000 -4.017.000 -3.754.000
Driftsresultat 4.289.000 3.872.000 5.388.000 4.151.000 4.378.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 3.000 20.000
Finanskostnader -1.224.000 -1.166.000 -1.202.000 -1.308.000 -1.443.000
Finans -1.223.000 -1.166.000 -1.197.000 -1.305.000 -1.423.000
Resultat før skatt 3.066.000 2.706.000 4.192.000 2.845.000 2.954.000
Skattekostnad -675.000 -483.000 -894.000 -604.000 -594.000
Årsresultat 2.392.000 2.223.000 3.298.000 2.241.000 2.361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.828.000 82.100.000 67.374.000 67.386.000 69.290.000
Sum omløpsmidler 473.000 242.000 6.338.000 6.377.000 6.200.000
Sum eiendeler 79.301.000 82.342.000 73.712.000 73.763.000 75.490.000
Sum opptjent egenkapital 21.358.000 18.966.000 16.743.000 18.581.000 18.072.000
Sum egenkapital 26.361.000 23.969.000 21.746.000 23.584.000 23.075.000
Sum langsiktig gjeld 42.244.000 43.769.000 45.487.000 47.677.000 49.850.000
Sum kortsiktig gjeld 10.696.000 14.604.000 6.480.000 2.503.000 2.564.000
Sum gjeld og egenkapital 79.301.000 82.342.000 73.713.000 73.764.000 75.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.294.000 7.938.000 8.278.000 8.168.000 8.132.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.294.000 7.938.000 8.278.000 8.168.000 8.132.000
Varekostnad -319.000 -219.000 -228.000 -330.000 -408.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.343.000 -2.361.000 -1.944.000 -1.904.000 -1.904.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.343.000 -1.487.000 -718.000 -1.783.000 -1.442.000
Driftskostnader -4.005.000 -4.067.000 -2.890.000 -4.017.000 -3.754.000
Driftsresultat 4.289.000 3.872.000 5.388.000 4.151.000 4.378.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 3.000 20.000
Finanskostnader -1.224.000 -1.166.000 -1.202.000 -1.308.000 -1.443.000
Finans -1.223.000 -1.166.000 -1.197.000 -1.305.000 -1.423.000
Konsernbidrag 0 0 -2.736.000 -1.733.000 -1.622.000
Utbytte 0 0 -2.400.000 0 0
Årsresultat 2.392.000 2.223.000 3.298.000 2.241.000 2.361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 78.828.000 82.100.000 67.374.000 67.383.000 69.284.000
Maskiner anlegg 0 0 0 4.000 6.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 78.828.000 82.100.000 67.374.000 67.386.000 69.290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 78.828.000 82.100.000 67.374.000 67.386.000 69.290.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 319.000 241.000 227.000 321.000 403.000
Andre fordringer 0 0 4.844.000 5.905.000 5.700.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 1.000 1.266.000 150.000 97.000
Sum omløpsmidler 473.000 242.000 6.338.000 6.377.000 6.200.000
Sum eiendeler 79.301.000 82.342.000 73.712.000 73.763.000 75.490.000
Sum opptjent egenkapital 21.358.000 18.966.000 16.743.000 18.581.000 18.072.000
Sum egenkapital 26.361.000 23.969.000 21.746.000 23.584.000 23.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.744.000 3.069.000 2.587.000 2.577.000 2.550.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.500.000 9.050.000 3.600.000 2.311.000 2.322.000
Sum langsiktig gjeld 42.244.000 43.769.000 45.487.000 47.677.000 49.850.000
Leverandørgjeld 101.000 5.457.000 376.000 94.000 141.000
Betalbar skatt 0 0 20.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 97.000 84.000 98.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 10.696.000 14.604.000 6.480.000 2.503.000 2.564.000
Sum gjeld og egenkapital 79.301.000 82.342.000 73.713.000 73.764.000 75.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.223.000 -14.362.000 -142.000 3.874.000 3.636.000
Likviditetsgrad 1 0 0 1 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 0 0 1 2.5 2.5
Soliditet 33.2 29.1 29.5 3 30.6
Resultatgrad 51.7 48.8 65.1 50.8 53.8
Rentedekningsgrad 3.5 3.3 4.5 3.2 3.0
Gjeldsgrad 2 2.4 2.4 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.4 4.7 7.3 5.6 5.8
Signatur
18.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex