Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baglergaten AS
Juridisk navn:  Baglergaten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollbodgaten 22 Tollbodgaten 22 Fax:
3111 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 993001554
Aksjekapital: 132.000 NOK
Etableringsdato: 7/22/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.99%
Resultat  
  
130.12%
Egenkapital  
  
28.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.858.000 11.797.000 0 275.000 419.000
Resultat: 2.964.000 1.288.000 -2.781.000 -504.000 348.000
Egenkapital: 10.491.000 8.178.000 2.174.000 2.173.000 2.173.000
Regnskap for  Baglergaten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.858.000 11.797.000 0 275.000 419.000
Driftskostnader -5.455.000 -5.276.000 -72.000 -84.000 -72.000
Driftsresultat 7.403.000 6.521.000 -72.000 192.000 347.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.440.000 -5.234.000 -2.711.000 -696.000 0
Finans -4.440.000 -5.233.000 -2.709.000 -695.000 1.000
Resultat før skatt 2.964.000 1.288.000 -2.781.000 -504.000 348.000
Skattekostnad -652.000 -283.000 668.000 126.000 -94.000
Årsresultat 2.312.000 1.004.000 -2.112.000 -378.000 254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.949.000 166.046.000 141.309.000 25.972.000 2.812.000
Sum omløpsmidler 480.000 5.007.000 3.248.000 2.019.000 121.000
Sum eiendeler 162.429.000 171.053.000 144.557.000 27.991.000 2.933.000
Sum opptjent egenkapital 3.316.000 1.004.000 0 0 32.000
Sum egenkapital 10.491.000 8.178.000 2.174.000 2.173.000 2.173.000
Sum langsiktig gjeld 143.435.000 150.283.000 120.340.000 20.217.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.503.000 12.591.000 22.043.000 5.601.000 759.000
Sum gjeld og egenkapital 162.428.000 171.052.000 144.557.000 27.991.000 2.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.858.000 11.797.000 0 275.000 419.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.858.000 11.797.000 0 275.000 419.000
Varekostnad -579.000 -324.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.365.000 -4.360.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -511.000 -592.000 -72.000 -84.000 -72.000
Driftskostnader -5.455.000 -5.276.000 -72.000 -84.000 -72.000
Driftsresultat 7.403.000 6.521.000 -72.000 192.000 347.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.440.000 -5.234.000 -2.711.000 -696.000 0
Finans -4.440.000 -5.233.000 -2.709.000 -695.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 2.113.000 378.000 -254.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.312.000 1.004.000 -2.112.000 -378.000 254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 161.949.000 166.046.000 141.309.000 25.972.000 2.812.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 161.949.000 166.046.000 141.309.000 25.972.000 2.812.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 161.949.000 166.046.000 141.309.000 25.972.000 2.812.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 0 0 0 55.000
Andre fordringer 0 5.000.000 2.781.000 1.004.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 383.000 7.000 467.000 1.015.000 66.000
Sum omløpsmidler 480.000 5.007.000 3.248.000 2.019.000 121.000
Sum eiendeler 162.429.000 171.053.000 144.557.000 27.991.000 2.933.000
Sum opptjent egenkapital 3.316.000 1.004.000 0 0 32.000
Sum egenkapital 10.491.000 8.178.000 2.174.000 2.173.000 2.173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 935.000 283.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 143.435.000 150.283.000 120.340.000 20.217.000 0
Leverandørgjeld 8.000 273.000 22.043.000 4.251.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.495.000 12.318.000 0 1.350.000 728.000
Sum kortsiktig gjeld 8.503.000 12.591.000 22.043.000 5.601.000 759.000
Sum gjeld og egenkapital 162.428.000 171.052.000 144.557.000 27.991.000 2.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.023.000 -7.584.000 -18.795.000 -3.582.000 -638.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2
Soliditet 6.5 4.8 1.5 7.8 74.1
Resultatgrad 57.6 55.3 69.8 82.8
Rentedekningsgrad 1.7 1.2 0.3
Gjeldsgrad 14.5 19.9 65.5 11.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.6 3.8 0.7 11.9
Signatur
18.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex