Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baglerhagen Boligsameie
Juridisk navn:  Baglerhagen Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
V/Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6666, St. Olavs Plass V/Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988270113
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/20/2004
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-15.15%
Egenkapital  
  
32.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 629.000 629.000 614.000 657.000 566.000
Resultat: 112.000 132.000 -238.000 118.000 90.000
Egenkapital: 466.000 353.000 222.000 460.000 342.000
Regnskap for  Baglerhagen Boligsameie
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 629.000 629.000 614.000 657.000 566.000
Driftskostnader -517.000 -495.000 -852.000 -550.000 -484.000
Driftsresultat 111.000 134.000 -238.000 108.000 82.000
Finansinntekter 3.000 3.000 7.000 10.000 7.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -7.000 0 0
Finans 1.000 -2.000 0 10.000 7.000
Resultat før skatt 112.000 132.000 -238.000 118.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 132.000 -238.000 118.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 9.000 6.000 86.000
Sum omløpsmidler 481.000 444.000 356.000 477.000 275.000
Sum eiendeler 489.000 452.000 365.000 483.000 361.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 353.000 222.000 460.000 342.000
Sum egenkapital 466.000 353.000 222.000 460.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 124.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 21.000 19.000 23.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 489.000 451.000 365.000 483.000 361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 629.000 629.000 614.000 657.000 566.000
Driftsinntekter 629.000 629.000 614.000 657.000 566.000
Varekostnad 0 0 0 0 -5.000
Lønninger -34.000 -34.000 -23.000 -23.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -483.000 -461.000 -829.000 -527.000 -456.000
Driftskostnader -517.000 -495.000 -852.000 -550.000 -484.000
Driftsresultat 111.000 134.000 -238.000 108.000 82.000
Finansinntekter 3.000 3.000 7.000 10.000 7.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -7.000 0 0
Finans 1.000 -2.000 0 10.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 132.000 -238.000 118.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.000 8.000 9.000 6.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 8.000 9.000 6.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 86.000
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 9.000 6.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 26.000 37.000 24.000 20.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 455.000 407.000 331.000 457.000 259.000
Sum omløpsmidler 481.000 444.000 356.000 477.000 275.000
Sum eiendeler 489.000 452.000 365.000 483.000 361.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 353.000 222.000 460.000 342.000
Sum egenkapital 466.000 353.000 222.000 460.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 124.000 0 0
Leverandørgjeld 8.000 9.000 4.000 5.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 12.000 16.000 18.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 21.000 19.000 23.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 489.000 451.000 365.000 483.000 361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 458.000 423.000 337.000 454.000 256.000
Likviditetsgrad 1 20.9 21.1 18.7 20.7 14.5
Likviditetsgrad 2 20.9 21.1 18.8 20.8 14.5
Soliditet 95.3 78.3 60.8 95.2 94.7
Resultatgrad 17.6 21.3 -38.8 16.4 14.5
Rentedekningsgrad 55.5 26.8 -33.0
Gjeldsgrad 0 0.3 0.6 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 23.3 30.4 -63.3 24.4 24.7
Signatur
07.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex