Baglerhaugen Boligsameie
Juridisk navn:  Baglerhaugen Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
V/Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6668 St Olavs Plass V/Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 889903562
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/21/2006
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.62%
Resultat  
  
-42.11%
Egenkapital  
  
12.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 489.000 463.000 443.000 428.000 403.000
Resultat: 44.000 76.000 67.000 70.000 28.000
Egenkapital: 410.000 366.000 289.000 223.000 153.000
Regnskap for  Baglerhaugen Boligsameie
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 489.000 463.000 443.000 428.000 403.000
Driftskostnader -449.000 -392.000 -381.000 -360.000 -378.000
Driftsresultat 40.000 71.000 63.000 68.000 26.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 44.000 76.000 67.000 70.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 76.000 67.000 70.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 6.000 8.000 8.000 7.000
Sum omløpsmidler 411.000 390.000 301.000 224.000 166.000
Sum eiendeler 420.000 396.000 309.000 232.000 173.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 366.000 289.000 223.000 153.000
Sum egenkapital 410.000 366.000 289.000 223.000 153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 30.000 20.000 10.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 421.000 396.000 309.000 233.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 489.000 463.000 443.000 428.000 403.000
Driftsinntekter 489.000 463.000 443.000 428.000 403.000
Varekostnad 0 0 -4.000 -5.000 -15.000
Lønninger -23.000 -17.000 -23.000 -23.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -375.000 -354.000 -332.000 -342.000
Driftskostnader -449.000 -392.000 -381.000 -360.000 -378.000
Driftsresultat 40.000 71.000 63.000 68.000 26.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 76.000 67.000 70.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.000 6.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 6.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 8.000 8.000 7.000
Sum anleggsmidler 9.000 6.000 8.000 8.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 20.000 1.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 411.000 370.000 300.000 222.000 165.000
Sum omløpsmidler 411.000 390.000 301.000 224.000 166.000
Sum eiendeler 420.000 396.000 309.000 232.000 173.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 366.000 289.000 223.000 153.000
Sum egenkapital 410.000 366.000 289.000 223.000 153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 24.000 13.000 6.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 7.000 7.000 3.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 30.000 20.000 10.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 421.000 396.000 309.000 233.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 400.000 360.000 281.000 214.000 146.000
Likviditetsgrad 1 37.4 13.0 15.1 22.4 8.3
Likviditetsgrad 2 37.4 13.1 15.1 22.5 8.4
Soliditet 97.4 92.4 93.5 95.7 88.4
Resultatgrad 8.2 15.3 14.2 15.9 6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.5 19.2 21.7 30.0 16.2
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex