Baglerløkka Borettslag
Juridisk navn:  Baglerløkka Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
V/Obos Eiendomsforvaltning As P.B. 6666, St. Olavs Plass v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988028053
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/23/2004
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.58%
Resultat  
  
-29.94%
Egenkapital  
  
4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.655.000 5.805.000 5.580.000 4.735.000 8.105.000
Resultat: 1.755.000 2.505.000 3.502.000 2.596.000 5.782.000
Egenkapital: 40.058.000 38.304.000 35.799.000 32.297.000 29.701.000
Regnskap for  Baglerløkka Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.655.000 5.805.000 5.580.000 4.735.000 8.105.000
Driftskostnader -3.371.000 -2.808.000 -1.532.000 -1.522.000 -1.426.000
Driftsresultat 2.284.000 2.996.000 4.048.000 3.213.000 6.680.000
Finansinntekter 56.000 38.000 27.000 24.000 28.000
Finanskostnader -586.000 -530.000 -573.000 -641.000 -926.000
Finans -530.000 -492.000 -546.000 -617.000 -898.000
Resultat før skatt 1.755.000 2.505.000 3.502.000 2.596.000 5.782.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.755.000 2.505.000 3.502.000 2.596.000 5.782.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.088.000 80.088.000 80.079.000 80.079.000 80.083.000
Sum omløpsmidler 2.556.000 4.742.000 1.439.000 1.411.000 1.230.000
Sum eiendeler 82.644.000 84.830.000 81.518.000 81.490.000 81.313.000
Sum opptjent egenkapital 40.053.000 38.299.000 35.794.000 32.292.000 29.696.000
Sum egenkapital 40.058.000 38.304.000 35.799.000 32.297.000 29.701.000
Sum langsiktig gjeld 42.241.000 45.819.000 45.359.000 48.739.000 51.247.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 708.000 361.000 454.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 82.644.000 84.831.000 81.519.000 81.490.000 81.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.655.000 5.805.000 5.580.000 4.735.000 8.105.000
Driftsinntekter 5.655.000 5.805.000 5.580.000 4.735.000 8.105.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -57.000 -57.000 -57.000 -40.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.303.000 -2.751.000 -1.475.000 -1.465.000 -1.386.000
Driftskostnader -3.371.000 -2.808.000 -1.532.000 -1.522.000 -1.426.000
Driftsresultat 2.284.000 2.996.000 4.048.000 3.213.000 6.680.000
Finansinntekter 56.000 38.000 27.000 24.000 28.000
Finanskostnader -586.000 -530.000 -573.000 -641.000 -926.000
Finans -530.000 -492.000 -546.000 -617.000 -898.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.755.000 2.505.000 3.502.000 2.596.000 5.782.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 80.088.000 80.088.000 80.079.000 80.079.000 80.083.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 80.088.000 80.088.000 80.079.000 80.079.000 80.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 80.088.000 80.088.000 80.079.000 80.079.000 80.083.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 45.000 310.000 18.000 56.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.512.000 4.432.000 1.421.000 1.355.000 1.208.000
Sum omløpsmidler 2.556.000 4.742.000 1.439.000 1.411.000 1.230.000
Sum eiendeler 82.644.000 84.830.000 81.518.000 81.490.000 81.313.000
Sum opptjent egenkapital 40.053.000 38.299.000 35.794.000 32.292.000 29.696.000
Sum egenkapital 40.058.000 38.304.000 35.799.000 32.297.000 29.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 244.000 246.000 256.000 261.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 42.241.000 45.819.000 45.359.000 48.739.000 51.247.000
Leverandørgjeld 59.000 428.000 59.000 149.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 34.000 46.000 43.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 708.000 361.000 454.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 82.644.000 84.831.000 81.519.000 81.490.000 81.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.211.000 4.034.000 1.078.000 957.000 865.000
Likviditetsgrad 1 7.4 6.7 4 3.1 3.4
Likviditetsgrad 2 7.4 6.7 4 3.1 3.4
Soliditet 48.5 45.2 43.9 39.6 36.5
Resultatgrad 40.4 51.6 72.5 67.9 82.4
Rentedekningsgrad 3.9 5.7 7.1 5 7.2
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 2.8 3.6 5 4 8.2
Signatur
10.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex